Český statistický úřad – r.2004 :

-         za r. 2004 se v česku rozvedlo 33306 manželství

-         počet svateb za r.2004 byl 51447

-         62% párů v době rozvodu vychovávalo nezletilé děti

-         v 70% případů podaly návrh na rozvod ženy

-         v matčině péči skončí po rozvodu 90% dětí

-         ve věku 35let je rozvedených 40% mužů a 52% žen

 

Český statistický úřad – r.2005

-         ženy pracují týdně v průměru 36hod.,muži 41hod.

-         rekreačně sportuje 43% mužů a jen 29% žen

-         11% žen častěji cítí potíže se svým zdravím,muži 8%

-         19% žen,které mají děti,nemá problém zvládnout práci a rodinu zároveň

-         30% mužů,kteří mají děti, nemá problém zvládnout práci a rodinu zároveň

-         žen,které žijí samy je 12,3% a samotných mužů je 7,5%

-         mezi podnikateli je 26,3% žen a 73,7% mužů

-         66,5% mužů musí mít šťastný rodinný život,aby se cítili spokojení

-         29,9% žen musí mít šťastný rodinný život,aby se cítily spokojené

-         37,3% mužů staví své štěstí na koníčcích,kdežto žen je 69%