CVVM – listopad 2006

 

O děti by měla pečovat pouze žena – 43%

Vařit by měla pouze žena – 77%

Finančně zajistit domácnost by měl pouze muž – 77%

Muž by měl spolurozhodovat o domácím rozpočtu – 25%