Zbyněk Šimůnek

 

SVĚTOVÝ DEN OTCŮ V BERLÍNĚ SKONČIL "UKŘIŽOVÁNÍM" ČLOVĚKA

 

(Psáno pro Cibulkovy Necenzurované noviny)

 

 Berlínem prošel v  sobotu 17. června 2006 protestní průvod otců a  prarodičů z jejich strany, aby tak všichni demonstrovali svůj odpor proti rozvodové patologii soudců.

 

V rámci Světového dne otců tito protestovali za svoje děti, které jsou nespravedlivými soudními rozsudky státem okrádány o přirozené rodiče.  Přítomna byla také delegace mužů z občanského sdružení Spravedlnost dětem, které má  už letité zkušenosti s různými formami státně řízené dětské diskriminace  rozvedených rodičů v České republice.

 

 

Účastníci demonstrace v celkovém počtu asi 560 mužů i žen, pod ochranou policie, která řídila dopravu,  prošli centrem Berlína: "Jsme tady a jsme hluční, protože nám berete děti" zněl slogan demonstrantů, který se rozhléhal Berlínem. Před ministerstvem, podle informační tabule ..."pro rodinu, ženy, seniory a mládež" (nikoliv tedy pro muže),  prostřednictvím  silné zvukové aparatury promluvil psycholog. Připomněl mnohačetná negativa této státní  politiky a jejich další důsledky. K nim se po svém vyslovily i přítommné děti, které dávaly jasně najevo, jak je odloučování od tatínků mrzí. Poté se průvod odebral k  ministerstvu spravedlnosti. Tam, navzdory protestu jednoho příslušníka německé policie, otcové  upozornili na společenskou závažnost porozvodové patologie formou svérázného hapeningu.

 

Při něm zprvu vystoupil dobově okostýmovaný soudce a přečetl coby obžalobu německé justice,  rozsáhlý výčet konkrétních případů, v nichž došlo k rodinné separaci nejbližších příbuzných a další zásahy státu do rodin. Zejména však uvedl  soudní odloučení  dětí od otců,  a tím pro dítě i ztrátu veškerého příbuzenstva z otcovy strany, včetně babiček, dědečků,atd. To je nyní  poprávu  německou veřejností vnímáno jako rozsáhlá diskriminace.

 

      Za široké  účasti německých médií, včetně největších německých listů a několika televizních stanic, které na místě interwiovaly demonstranty, program vyvrcholil  symbolickým ukřižováním soudobého tatínka. Muž ten, podle dva tisíce let staré biblické předlohy dobrovolně podlehl nespravedlivému soudu, aby vykoupil ostatní: "Otče, proč jsi mne opustil?" zaznělo z jeho úst v posledním  strašlivém výkřiku, když nečekaně povolila lepící páska.

      Na provizorně zhotoveném kříži se  tělo ukřižovaného, jistě vyzáblé zimou toho dne, strádáním v minulosti,  ale   snad také utrpením  v mnoha nekonečných soudních procesech, se náhle znovu zatřáslo. Po této  křeči už  došlo posledního vzepětí, a pak se nezadržitelně sesulo k zemi.

Vavřínová koruna s trny,  koruna kterou sám před novináři sám ještě "za živa" splétal, poskytuje jim při tom svou "poslední zpověď",  mu spadla s hlavy.  Hned v ten samý okamžik za ním vyrostlo množství  nápisů a transparentů, které dokreslovaly co bylo záměrem:"Proradní soudci do Hágu!" zněl jeden z nich...

 

      Protože české sdělovací prostředky zprávy  o této manifestaci otců důsledně zcenzurovaly(!) (jakoby se ani nekonala), přinášíme ještě za tepla čtenářům Necenzurovaných novin  alespoň tuhle apoštolskou reportáž. Pochází  od očitého svědka ukřižovaní.Situace je podle něj, a také Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů pro Českou republiku  závažná v tom, že ministerstvu spravedlnosti ČR byl v rámci Evropské unie přidělen pro oblast soudnictví  jakožto poradce  soudce německý. Ten už v minulosti na schůzi svých druhů v taláru v ČR,  proslul svojí radou  směřujícím k omezování přirozených otcovských práv, podle toho, jak to dělají oni v Německu.Je zřejmé, že tzv. soudnická "spravedlnost" na rozdíl od přirozené morálky, ohrožuje samotné základy evropské kultury v EU a  omezuje populaci, ve prospěch soudcovských materiálních zisků z nekonečných procesů. Němci, pokud jde o soudce, (a hlavně ty z východní části),  by si měli napřed zamést před svým prahem. U nás  se o to snaží Pravý blok svým důrazem na volitelnost soudců.  Tolik k demonstraci otců a prarodičů z  Berlína

                                           Zbyněk Šimůnek.

                                               

                             

 

 

Podrobnosti o demonstraci včetně kompletního videa jsou zde: www.justicetv.cz/report/demoberl.htm