Kvóty v rozhodovacích pozicích? Diskriminace2 !

 

V rámci předvolebního boje jsme se setkávali s různými názory na věcné problémy. Ale jeden názor nám prezentovaly političky všech stran bez rozdílu: je třeba pozitivní diskriminace žen v rozhodujících pozicích. A to jak v politice, tak v ekonomické sféře.

 

Je třeba se nebát říci jasně, že to je diskriminace NA DRUHOU!

 

Ženy totiž v České republice dlouhodobě intenzivně diskriminují muže na jejich profesní dráze. A jestliže muži přesto dosáhnou na vyšší pozice – ať už v politice nebo v ekonomické sféře – museli vynaložit mnohem větší úsilí, než ženy. A když by se tedy ti, kterým se házely celou dobu klacky pod nohy, měli přesto prosadit, zavede se diskriminace další?!

 

Každému soudnému člověku je totiž jasné, že možnost úspěchu ve vyšších pozicích přímo závisí na dosaženém vzdělání. Z následující tabulky je patrné, že chlapci mají ve škole naposledy stejnou šanci jako dívky – na základní škole. Jakmile se jedná o vyšší stupně vzdělávání - gymnázia, vyšší odborné školy, střední odborné školy – jsou chlapci systematicky diskriminováni.

 

školní rok 2004/2005

celkem

z toho dívky

z toho chlapci

Absolventi gymnázií

24 646

62%

38%

Střední odborné školy

26 516

60%

40%

Absolventi vyšších odborných škol

6 075

73%

27%

 

Již slyším ten vysvětlující demagogický hlas: to není diskriminace, dívky jsou asi prostě lepší.

 

Když odhlédneme od toho, že jsou-li lepší, nepotřebovaly by žádné kvóty, ale prosazovaly by se samy, zůstává otázka: jsou opravdu lepší?

 

Díky objektivním mezinárodním výzkumům (tak zvané studie PISA), které proběhly v posledních 5 letech víme, že se v žádném případě nejedná o rozdíl ve výkonnosti mezi dívkami a chlapci, ale o jednoznačnou diskriminaci podle pohlaví!

 

Autoři konstatují: „…je zřejmé, že na všech typech škol dosáhli chlapci lepších výsledků. Na všech typech studia s výjimkou středních oborů bez maturity mají děvčata lepší známky.“

 

Nůžky mezi skutečným výkonem a známkou na vysvědčení (která je nejen kriteriem pro výběr na vyšší školu, ale i motivuje žáka k dalšímu vyššímu studiu) se přitom otevírají již na české základní škole. PISA prokázala, že žákyně základních škol mají na příklad horší znalosti matematiky, ale na vysvědčení známku z matematiky o víc jak půl stupně lepší než chlapci.

 

Když si uvědomíme, že touto jednoznačně doloženou diskriminací ve vzdělávání mají muži v průměru mnohem horší startovní podmínky než ženy, měli bychom důrazně požadovat její plné odstranění a ne zavádění diskriminací dalších!

 

 

Jiří Vodička

3. června 2006