Dopis Zbyňka Hory JUDr. Karlu Jungwiertovi

Pan

JUDr. Karel Jungwiert

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 Strasbourg Ceres

France

Vážený pane Jungwierte,

 

dovolte, abych reagoval na článek, který byl dne 23.4.2010 zveřejněn na serveru iDnes.cz. V něm se vyjadřujete k problematice počtu stížností, které čeští občané předkládají k projednání Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, jehož jste soudcem. Vzhledem k tomu, že jste jím už sedmnáctým rokem, dovolím si tvrdit, že jste již značně odtržen od reality života v České republice a kdy tedy těžko můžete posoudit důvody stížností, respektive jsou-li občany podávány pouze z důvodů, které uvádíte Vy, tedy že „máme menší úctu k právu a rádi si stěžujeme“.

Jak jsem se dočetl v dostupných materiálech, Vy sám jste v roce 1989 na krátký čas emigroval z politických důvodů, když jste předtím kriticky hodnotil praktiky soudů v roce 1970, následkem čehož jste byl údajně politicky a pracovně perzekvován. Předpokládám tedy, že bychom se spolu shodli na tom, že v české justici se v té době pohybovali lidé, kteří sami patří za mříže. Stranou řízení komunisté a přisluhovači režimu, opilci, díky některým rozsudkům i vrazi atd. Ale pravděpodobně Vám uniká, že tito lidé jsou v české justici z velké části dodnes. Jen vystoupili ze strany a mají větší plat. Na věci je paradoxní fakt, že aniž by od té doby došlo k obměně lidí, soudců a státních zástupců, s výjimkou nově příchozích, sám jste se následně stal součástí tohoto mafiánského spolku. Dodnes jsou tedy v naší justici lidé, kvůli kterým jste tehdy emigroval a jejichž postupy jste kritizoval, ale na straně druhé s nimi dnes spolupracujete už jen tím, že posuzujete a příliš často se ztotožňujete s jimi podepsanými zhovadilostmi, které jsou nazývány rozsudkem.

Doslova mne uráží Vaše tvrzení, že čeští občané nemají úctu k právu. V tom se, pane Jungwierte, mýlíte. Domnívám se, že úctu k právu mají, mnohdy větší, než sami vykonavatelé práva, pouze nemají úctu k justiční lůze, která toto právo realizuje. Zde se patří zdůraznit, že nejsou všichni soudci stejní a jistě se najdou i tací, kteří svoji práci dělají svědomitě a spravedlivě. Vzhledem k tomu, že i já jsem jedním z těch, kteří nerespektují soudní rozhodnutí české justice a jsem tedy i stěžovatelem, mohu zodpovědně prohlásit, že někteří konkrétní soudci lžou, překrucují důkazy a skutečnosti a v justici nemají co dělat. O tom svědčí i fakt, že Vy konkrétně uvádíte naprosto zavádějící informaci, že u prvoinstančního soudu ve Velké Británii končí 90% sporů, ale zapomínáte uvést, že v České republice je prvoinstančně ukončených sporů 91,8% (v r.2009). Kdo tedy je podle Vás větším stěžovatelem? My nebo Britové? Možná i to svědčí o tom, že jste za 17 let již příliš odtržen od reality a faktů.

Zkuste se zamyslet nad tím, není-li tento stav, respektive počet českých stěžovatelů v porovnání se stěžovateli z jiných zemí EU, dán tím, že je špatná justice a ne občané. Pravděpodobně tedy v článku zmiňovaní britští a maďarští soudci soudí podstatně spravedlivěji, než darebáci v řadách české justice, o jejichž podvodech, úplatcích, průtazích, opilství za volantem, gamblerství atd. se denně dozvídáme ze zpráv v médiích. Nesvádějte tedy celou problematiku na mentalitu národa (jehož jste jistě hrdým členem, neboť Vás vyslal na post, který zastáváte a jste za tento post dokonce - předpokládám slušně - placen) a zaměřte se raději na spravedlnost české justice a kvalitu soudců. A zde jsem schopen Vám doložit přímé důkazy nekompetentnosti jak některých soudců tak samotné ministryně spravedlnosti.

Dalším diskutabilním problémem je fakt, že zdaleka ne všechny oprávněné stížnosti se dostanou k projednání, když jsou nejdříve posuzovány tzv. „českou sekcí“ a zde již tedy záleží výhradně na rozhodnutí této „české sekce“, resp. paní Mgr. Hubálkové a dalších, co projde dál a co ne. Není tedy zaručena objektivita, neboť tito lidé mohou (byť nemusí) jednat v zájmu státu, který je vyslal a tedy jednoduše „nepříjemné případy“ zamítnout. Nemusí rozhodnutí dokonce ani zdůvodňovat. Ale o této ostudné skutečnosti se již zmiňoval i tehdejší místopředseda soudu (dnes předseda) pan J.-P.Costa, kdy sám byl nucen přiznat, že stížnosti jsou v případě českých stěžovatelů tzv. filtrovány.

Pokud se pozastavujete nad skutečností, že přímo na Vás byla podána stížnost předsedovi Evropského soudu, potom se možná jedná o fakt, že naše justice je v takovém stavu, že pokud by soudy v ČR rozhodovaly tak, jak mají, k této stížnosti by jistě nedošlo. Patologické je už to, že jako občan ČR rozhodujete o stížnostech českých občanů, tedy nikoli nestranně. Ale tento problém nastává už při přijetí či odmítnutí stížnosti, kdy opět nerozhoduje nezávislá strana, ale již zmíněná „česká sekce“. (zde v zájmu objektivity uvádím, že i já zasílám anglický překlad tohoto textu předsedovi soudu p. Costovi jako informaci)

Pokud jde o v článku zmíněné vyjádření pana Schorma, potom tomuto žádnou váhu nepřikládám, neboť tento pán se dosud nikdy nevymkl ze svých zajetých kolejí a jiná prohlášení, než typu „…stálo by to za odborné zkoumání…“ nebo „…každý má právo na svůj názor…“ nikdy nevyprodukuje.

Vážený pane Jungwierte, není pravdou, že my, čeští občané nemáme úctu k právu, ale my, čeští občané, nemáme úctu k některým představitelům a vykonavatelům tohoto práva!

S pozdravem,

Zbyněk Hora

Brno, 27.4.2010

 

 

( staženo ze stránek  WWW.K213.CZ )