Pankrác 3. května 2011

 

Vážení členové K 213 i široká veřejnosti !

 Posledních 14 dnů jasně ukázalo hloubku zvrhlosti současné justice – stejně jako její skutečné praktiky a myšlení. Vyšetřovací vazba, která má už podle názvu sloužit správně k vyšetření trestné činnosti podezřelého, k ničemu takovému neslouží a zde sloužit ani nemá.

Z prostředku pro trestní stíhání se stal hlavní cíl. Zvláště pak za situace, kdy i té nejhloupější státní zástupkyni musí být a je jasné, že „obžaloba“ před soudem kontrolovaným veřejností zase neprojde (jako už 6x před tím) a vazba zde bude pro obviněného jediným „trestem“, který si skutečně odsedí (jako už 4x před tím!).

Za této situace se státní zástupkyně snaží maximálně oddálit podání obžaloby k soudu a tím co nejdéle držet (podusit) obviněného ve vazbě, které samozřejmě musí vědět, že je ndůvodná a nezákonná od samého počátku.

Protože se obě zrůdy, které za současnou vazbou přímo stojí – totiž JUDr. Zuzana Baierlová a JUDr. Ivana Hynková z Prahy 10 – dobře přesvědčily o tom, že neprávem obviněný „klasickou vazbu“ snáší dobře a nehne s ním ani zařazení do nejtěžších oddělení věznice, rozhodly se mu život „zpestřit“ tzv. eskortami, tedy odvážením ke zcela zbytečným soudům, které s věcí samou – tedy ničím nepodloženou záminkou vazby – vůbec nesouvisejí, které jsou dokonce i civilní záležitostí a bylo by snadné jejich projednání odročit na jinou, vhodnější dobu. Tím spíše, že tyto soudy byly za dobu pobytu obviněného na svobodě naprosto nečinné, často i několik let a žádné řízení nenařizovaly.

Již klasickým příkladem je současný soud v Kutné Hoře, který probíhá již 5 let a kde v podstatě o nic nejde, což soud dokazuje sám tím, že neprovádí důkazy, jenž by rychle vedly ke skončení řízení a osvobození obžalovaného.

Cílem zde není totiž objasnit podstatu věci, jak ukládá trestní řád, ale tahat obžalovaného po bezdůvodných a ponižujících eskortách bez ohledu na jeho zdravotní stav!!! Samozřejmě, že takové soudy nemají s výkonem práva vůbec nic společného. Naopak, představují nejbrutálnější znásilnění práva, a to v podstatě zločinnou skupinou bývalých komunistických soudců a spolupracovníků StB v justici!

Na protest proti těmto trýznivým a ponižujícím praktikám jsem se rozhodl vyhlásit protestní hladovku, která potrvá až do splnění požadavků. Těmi jsou především neodkladné nařízení hlavního líčení ve věci, pro niž jsem držen ve vazbě a zrušení všech ostatních líčení a jednání do doby, než ve věci samé nebude pravomocně rozhodnuto, anebo dokud nebudu propuštěn na svobodu.

O zahájení hladovky bylo informováno vedení pankrácké věznice otevřeným dopisem.

O informování široké veřejnosti pak prosím Vás, členy K 213 a zejména pak redakční tým našich stránek.

 

S úctou ke všem, kteří přikládáte ruku ke společnému dobrému dílu,

Váš předseda, Jiří Fiala

http://www.k213.cz/JOOMLA/