JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O. S.

Ič: 228 22 968

veřejně přiznává, že je humanitní činností prezidenta České republiky

prof. Ing.Václava Klause, Csc.

hluboce zklamáno.

JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S. se nemůže z morálních důvodů ztotožnit s těmito činy :

 

 

,kdy pan prezident ČR dne 1.6. 2010 udělil milost Lucii Rokošové za zabití roční dcerky udušením.

 

Vražda nevinného dítěte je odsouzeníhodná, a proto by měla být trestána nejen kvůli spravedlnosti samé, ale především z důvodů preventivních, aby nedošla ve společnosti ke zlehčovaní a následnému plošnému šíření. Přitěžující okolností je existence tzv. Baby Boxů, které už samy o sobě nemusí motivovat případné rodiče k zodpovědnému přístupu k rodičovství.

V tomto světle se jeví rozhodnutí o udělení milosti prezidentem republiky nejen jako nadbytečné, ale doslova společnost poškozující, protože neupřednostňuje ty poctivé rodiče, kteří se o své děti postarat dokáží a případné problémy neřeší zabíjením.

http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/rozhodnuti-prezidenta/amnestie-a-milosti/index.shtml

 

,kdy pan prezident ČR nejen dne 1.6.2010, ale vůbec, neshledal dostatečné důvody k udělení milosti občanskému aktivistovi Ing. Jiřímu Fialovi, který byl nezákonně vězněn českou justicí.

 

Česká justice uvěznila občanského aktivistu Ing. Jiřího Fialu prokázaně v rozporu se základními lidskými právy a poté jej v odvolacím řízení, až na základě tlaku protestující veřejnosti, po 69 dnech příkoří v ruzyňské káznici, propustila na svobodu. Vazba byla zrušena odvolacím soudem což dokládá, že žádost o milost byla důvodná.

V tomto světle se jeví rozhodnutí o zamítnutí milosti prezidentem republiky jako společnost poškozující, neboť nejenže nepodporuje tolik nezbytnou občanskou činnost, ale doslova veřejnost od jakékoliv občanské aktivity spojené s poukazováním na neutěšený stav české justice odrazuje.

http://justicnispravedlnost.kocourkov.org/zadost-o-milost-prezidenta/

 

Zatímco v České republice dochází k úpadku víry v morální hodnoty mj. v důsledku novodobých justičních represí, prezident republiky se nezatěžuje svým slibem, že svůj úřad bude zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale raději se oddává aktivitám ústícím ve veřejné propírání špinavého prádla ze svého soukromí.

http://www.lidovky.cz/livia-klausova-vydala-intimni-zpoved-o-zivote-s-klausem-p24-/ln_domov.asp?c=A091201_174633_ln_domov_ani

http://revue.idnes.cz/nevera-boli-priznala-livia-klausova-v-intimnim-rozhovoru-p3z-/lidicky.asp? c=A091201_150708_lidicky_nh

http://www.cas.sk/clanok/141101/livia-klausova-o-zaletoch-svojho-muza-nevera-ma-boli.html

http://daniel-malek.blog.tyden.cz/clanky/1791/prezidentska-rande-v-oblacich.html

http://revue.idnes.cz/sex.asp?c=A080311_130303_sex_lf

http://www.knihycz.cz/livia-klausova-smutkem-neobtezuju--P20914

 

JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S. je hluboce zklamané, že funkci prezidenta ČR nezastává osoba, která by v podobných případech očekávání veřejnosti naplnila a dokázala plnohodnotně využít jí svěřené prezidentské pravomoci  ve prospěch poslední možnosti na záchranu nespravedlivě stíhaného občana.

V Brně dne 1.11.2010,

 

Aleš Krejčí, Miroslav Stach,

JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S., Štýřice 152E, 639 00, Brno

elektronicky podepsáno

________________________________________________________________________

Samozřejmě si hluboce vážíme protestů, které o.s. Justiční spravedlnost zvedlo v souvislosti s jarním uvězněním předsedy K 213, jakož i žádosti o milost.

V rámci úplnosti a správnosti je však třeba uvést na pravou míru, že o milost se žádá jen pro vězně pravomocně odsouzené, vykonávající již trest. To ale pan Fiala nebyl, ten byl pouze držen ve vazbě bez pravomocného rozsudku. V takovém případě může prezident republiky jednoduše nařídit okamžité propuštění z vazby na svobodu (což již jednou, v květnu 2006, učinil),  případně zastavení trestního stíhání - což není udělení milosti.

Dlužno doplnit, že vzhledem k povaze a osobnosti p. Fialy by tento milost stejně odmítnul, i kdyby mu udělena byla, protože ta se uděluje provinivším se grázlům s tím, že jejich provinění je protentokráte velkoryse přehlédnuto a smazáno.

Pan Fiala by ovšem asi sotva s takovým právním výkladem souhlasil, protože ten se rovná přiznání viny (byť s okamžitým propuštěním na svobodu). 

red. K 213

 

( Celé převzato z  www.k213.cz   )