Hnědý den české republiky

10.září 2010 se stalo zásluhou Ústavního soudu ČR významným dnem ČR. Ústavní soudci zcela nezakrývaně sdělili národu, že platí jediné právo. Právo soudců na neomezenou nadřazenou moc nad Parlamentem ČR a lidem republiky a Ústavou ČR.!

Tzv. prý nezávislí soudci veřejně přiznali, že ústavnost a ústavní principy je zajímají jen do té míry, kdy garantují nadřazenost jedné vyvolené skupiny občanů nad ostatními občany a právem. Pohádky v odůvodnění zvrhlého rozsudku jsou věrohodné jen a pouze pro malé děti nebo některé absolventy práv z Plzně.

Soudci opět veřejně přiznali,že jsou závislí na penězích profesně recidivisticky a nezvladatelně. Prý se nemohou stávkovat a podnikat! Lež jako Hradčany. Velká část soudců stávkuje část svého pracovního dne. Jiní, jako např. soudce Nagy,podnikají za papírky v rámci pracovní doby a přilepšují si k platu. Další zase nesplácí úvěry za svá neomezené investice. Prokazují to již stovky kauz, které pronikly na veřejnost. Prokazuje to každodenní nepráce líné skupiny soudců,kteří ovšem kazí jméno těm soudcům kvalitním. Prokazují to desítky rozsudků ELSP!

Ovšem cca 2 tisíce korun, to jsou ta směšná 4 procenta platu, která by

soudci měli v rámci solidarity s ostatními zaměstnanci státu věnovat pro další nezadlužování státu, jsou prý protiústavní. Vždyť právě zvrhlé rozsudky vypracované některými soudci se podílejí na prohlubování krize a špatné situaci státu! Jak mohou být protiústavní 2000 Kč měsíčně, když nejsou např.protiústavní tisíce rozsudků soudců, kteří si vymýšlení rozsudky dle své mentální nevyrovnanosti a nikoliv dle zákona, jako se děje  v případech stanovování výživného na prý nezabezpečené děti?.

Co se ještě musí stát, aby zvůle české justice, z mnoha důvodů připomínající chování jisté nacionální strany, tedy legalizující rozdělení lidí na dvě skupiny občanů: vyvolené a ostatní, bylo ukončeno jako řádění organizované mafie pohrdající skutečným právem v právním státě? Kdy poslanci přijmou doplnění tr.řádu o ustanovení posuzující zneužití práva právě finančně závislými soudci a dalšími vyvolenými?

Soudci v celé Evropě, mimo fašistické a komunistické období, vždy patřili k

elitě svého národa. Žijeme ovšem v době, kdy toto tvrzení zřejmě opravdu

neplatí. Pár slušných soudců je skryto v mase a chování svých neslušných kolegů.Pokud nechtějí dnešní soudci sami patřit ke skutečné elitě a výkvětu národa, tak ať rychle vypadnou z justice, stávkují si a podnikají, jak jim srdce ráčí když to považují za tak omezující ve svém životě. Pokud ovšem bude někdo ve společnosti ochoten spolupracovat s prapodivnou firmou, která je pomalá,chybující a nespolehlivá. Právo podnikat jim totiž nikdo nebere. Být soudcem si sami vybrali dobrovolně a svobodně. Nebo je zase vše jinak a musí plnit jen pokyny a zvyky řídících orgánů a vlastně tak trpět ve funkci soudce proti své svobodné vůli?

Jako občanovi se mi totiž opravdu nelíbí, že současní soudci jsou

prokazatelně pravomocně závislí na hodnotě odpovídající 20 balení cigaret

měsíčně!

 J.Krám