Hnutí Pro život ČR

 

Vláda chce zařadit již dvouleté děti do mateřských škol

Hnutí Pro život ČR zaslalo předsedovi vlády Janu Fischerovi protestní dopis

k jejímu záměru přeřadit již dvouleté děti z jeslí do mateřských škol. Vláda

očekává, že navrhované změny, které má v pondělí 19. dubna 2010 projednávat,

způsobí prudký nárůst dvouletých dětí kolektivně vychovaných státem.

Návrh bude v konečném důsledku znamenat zhoršení péče o malé děti svěřené

rodiči státu a výrazné zatížení státního rozpočtu o 1.7 miliardy korun

ročně. Roční náklady na státní péči o jedno dítě se předpokládají minimálně

ve výši 47 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že do jeslí umísťují rodiče své děti

zpravidla v obtížné ekonomické situaci, bylo by jednoznačně efektivnější

zamýšlené prostředky poskytnout přímo rodinám, nevnucovat státní systém a

nechat na rodičích, k jaké formě péče se rozhodnou.

Hnutí Pro život ČR vyjádřilo obavu, že záměr nesleduje ani dobro rodin ani

zdravý vývoj dětí, ale je motivován zřejmě nejen politicky, ale i

ideologicky. Česká republika byla opakovaně kritizována, že matky po porodu

pečují o své děti příliš dlouho a otálejí se zapojením se do pracovního

procesu. Do rozhodnutí se zřejmě promítá i staronová představa sociálního

inženýrství, že dítě je patří státu a je lepší, aby ho stát kolektivně

vychovával, neboť jen tak se zabezpečí rovnost občanů, jednota předávaných

hodnot a eliminují se zastaralé postoje a názory rodičů.

 

Svůj nesouhlas se záměrem vlády lze zaslat jejímu předsedovi Janu Fischerovi

na adresu:posta@vlada.cz <adresu%3Aposta@vlada.cz>.

 

 

 

Přílohy:

tz-jesle.pdf, text protestního dopisu [31 kb]

http://is.gd/bvK8V

 

Pro přihlášení se k zasílání zpráv, navštivte http://prolife.cz/?a=14.

Důvěryhodnost informací závisí na citovaných zdrojích a názory zde uvádě

nemusí vyjadřovat stanovisko Hnutí Pro život ČR.

Pro odhlášení nebo změnu nastavení si klikněte na:

http://prolife.cz/?a=20&id=7a4764fb5f