Jak se v Θeskι republice trestajν soudci

 

Rok.......Poθet kαrnύch ψνzenν.......Snνženν platu.......Ztrαta talαru

 

1993...………....17...………………………………..1...…………………………..1

1996..……….....24.……………………………......5..…………………………....2

2003...………....30...……………………….……..12.…………………….….....2

2007..……….....41..……………………….….....14..…………………………...2

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti