KORUPCE SOUDCŮ A SOUDNÍCH ZNALCŮ

Neprojdou!
Setkávání se s korupcí soudců a soudních znalců na českých soudech, tam kde jde o práva dítěte na oba rodiče, je v ČR běžné a bohužel nesporně i velmi rozšířené. Může být soudní znalec nebo soudce zkorumpovaný? Ovšemže může! Dokonce můžeme podat žalobu na takového znalce soudce či znalce. Přeci víme, že jsou jen lidé a řada z nich přeci jedná často jen spíše na základě politického přesvědčení nebo podléhá názorům vyvěrajícím z kolektivní hlouposti.

Většinou, jako nezvratně dokládá statistika z odboru informací a dohledu MS ČR jde v tzv. "opatrovnických" procesech spíše o magii, než odborný pohled za současného stavu vědeckého poznání, k jakému jsou soudy povinny přihlížet. Není přeci ani myslitelné, aby se po té, co byly uvedeny v život novelou zákona o rodině paragrafy o společné a střídavé péči zůstávalo procento této péče neměnné jako dobře usedlé bahno po povodni. Jste li přesvědčení, že soudce nebo soudní znalec nechce poctivě cítit, jednat řídit se podle zákonů a svědomí, jak má legislativou uloženo, nenechte si to líbit. Je pouze správné, když věc do spisu u soudu uvedete.
Televizní vynášení nutnosti uctivého  chování občanů  k moci soudců,  jako v Jahelkově právnico - zpěváckém seriálu nevěřte.Na pořadu se podílí i soudnictví, takže jde spíš o jeho marketing. Konkrétně Vrchního soudu v Praze, který šel  tak daleko, že v době nepřetržitého ronění  krokodýlích slzí svého ministerstva spravedlnosti  nad nedostatkem soudních síní, tu svou, největší, v níž probíhaly v 50. létech procesy s politickými odpůrci komunistického režimu,  dokonce pronajímal! Komu? Němcům, kteří zde točili propagátorský, protiotcovský film o jakémsi homosexuálovi, jehož syna poprávu  dostala do výchovy matka.  Tak takhle se vytváří státnímu aparátu vyhovující hodnotové normy ve státě českém…

 Takže, vůbec nemějte obavu, že byste si soudce popudili. Jde o vaše přirozená práva, s nimiž soudci libovolně kupčí, majíce k tomu státní monopol soudnické spravedlnosti.  Naopak, podle našich zkušeností bývá často o dětech rozhodnuto už předem, takže drazí rodičové a zejména pak otcové, nemáte co ztratit. Podle soudců jde přeci o maličkost - jen o vaše děti. Nesmíte, ale jen napsat, že jde o jeho povahový rys, protože každý (nejen ústavní činitel) má právo na ochranu osobnosti. Museli byste napsat, že mu to přejete, abyste nenarušili integritu jeho osobnosti.(Má na ni nárok) Navíc u soudce by to mohlo být považováno za útok na státní orgán či co. Kromě toho, kdyby šlo o povahový rys z psychologického hlediska, který by měl dopad na vaše řízení před soudem, tedy v přímém vztahu k soudnímu řízení - musel by se opakovat ve více sociálních situacích, které byste těžko dohledávali, ale také to jde.
Často však soudci zkorumpovaní jsou. Známe je z praxe, nikdo nám nic nenamluví... Vzpomínám mj. na jakéhosi ostravského soudce, jenž se ocitl ve vězení za obvinění z korupce a následně se oběsil. Být to zločinec, určitě bychom řekli: Svědomí ho tlačilo. Nyní k vysvětlení korupce, poslouží zde citace z dopisu:
"Šlo mi jen o obsahovou stránku a právo, češtinu aj. drobnosti necháme (už bývalému ministrovi) Jaroslavu Burešovi. Přesto ti děkuji za upozornění na slovo korupce, jež tam ponecháme, abychom dostáli jeho správného, plnohodnotného a jak říkají na jednom místě nad Vltavou, smysluplného naplnění.Proč?

KORUPCE, podle Českého slovníku věcného a synonymického, jenž z učených per jazykovědců Vladimíra Šmilauera a Ladislava Hradského Státním pedagogickým nakladatelstvím v Praze roku 1987 vytlačen byl, znamená asi tolik co úplatnost:
Viz heslo ÚPLATNÝ č.2139, - v modifikacích 1,2,3, 4,
Korupčnický, koruptivní, (úřad,živly)...
...souvisící s podplácením, s úplatkářstvím, s korupcí.Korupční (aféra,skandál) korupčnický (korupčnické,otravování veřejného života) expresivně bakšišový, podplacený, zaprodaný korumpovaný (podmazaný,porušený,udarovaný, (úřad,úředník,tisk)
Podplacenost (vinili soudce z p-i, z korupce)
Knižně venalita (rozmohla se všeobecná úplatnost,venalita úřadů)
Korupce (úřadů, úřednictva, obvinit někoho z korupce)
Korupčnictví (stíhat satirou korupčnictví na úřadech i jinde)
Korumpovanost, z (panských úřadů,úředníků), a dále pak heslo 2140 NEMRAVNÝ, část 2.MRAVNÍ VADA KORUMPOVANOST (z korupce mravů), 3 ZNEMRAVŇOVAT ...mravně korumpovat - depravovat koho co, rozvracet,demoralitovat,atd.

uvedeného je tedy zřejmé,že slovo korupce má FINANČNÍ I NEFINANČNÍ stránku.Pregnantně je tento stav slovního významu vyjádřen v díle Rejman Ladislav Dr.Slovník cizích slov, Praha, SPN 1966 recenzoval Dr.Miloš Klášterský, býv. šéfredaktor Filosofického časopisu, (jen do doby, než ho politicky zkorumpovaní, normalizační vládci z ústavu odstranili). Tedy
podle tohoto vydání Rejmana na str. 265 dvě našeho tématu se týkají hesla:
KORUMPOVAT (lat) mravně kazit,narušovat, zvl. podplácením, n.poskytováním neoprávněných úsluh a výhod. podplácet. Filologicky: porušit místo v textu¨ Dále pak heslo
KORUPCE ž(lat.) mravní úpadek,rozklad, úplatkářství,podplácení,prodejnost veřejných činitelů
KORUPTELA ž.filol. porušené místo v textu
KORUPTNÍ text.filol. porušený
Tak je to jasné?" Sdružením za dodržování práv dětí a rodičů v České republice určitě ano.

Reálnou cestu jak omezit korupci soudců a soudních znalců spatřujeme proto v částečné volitelnosti soudců, kde mohou občané alespoň na nejnižších stupních zkorumpované soudce odhalit a znemožnit jim jejich státně fašoidní rejdy tak – že občanským sítem místní osobní znalosti prostě – neprojdou!

ZBYNĚK ŠIMŮNEK