ZASTAVENÝ PEGAS BRNĚNSKÉHO DENÍKU

 

Komentář z pera redaktorky Lucie  Jarkovské je ještě horší, nežli jsem dříve po letmém čtení usoudil. Je fádním výmětem prodejné žurnalistiky, vypočítané na bulvarizaci čtenářů. 

Tito aktivisté“, píše Jarkovská o K213, „ jsou mylně prezentováni jako ochránci otců či bojovníci za právo dětí stýkat se po rozvodu s oběma rodiči“.. ,   tvrdím, že je to fádní lež zbloudilé feministky s mozkem  rozpáleným ještě ze školního vyučování. Život není  feministické sociologie. Ta,  stejně jako paní redaktorka, má ovšem s činností sdružení málo společného. Tak drzou lež a průhlednou lež, kterou vyslovila v podobě ničím nepodložené vlastní  představy  o  otcovském sdružení,  znám právě jen z feminorganizací . Ano,  proti jejich praktikám tátové protestují!  Ony „dámy“ stejně jako ona,  nestály  vedle Fialových dětí, když se jimi zabýval. Otcovský cit je jim zcela cizí. Neví nic o tom, jak je má stále rád a co za ně už vytrpěl. Byl ponižován, dokonce kriminalizován…

Redaktorka jeho, stejně  jako další otce z K213,  dohnané k zoufalým činům  při pohledu na svoje ničené děti,  ještě ponižuje. Plna cynismu píše, že sdružení usiluje o zhoršení situace svých dětí. Dovolte otázku: Trpí snad Fialovy děti nějakou nouzí? Ale vůbec ne. Žijí více než jiné a velmi nadstandartně! Jejich matka dostala od pana inženýra i českého státu spousty peněz a mnohokrát. Dokonce i od ministerstva tak zvané spravedlnosti! Proč se tedy o táty ze sdružení K213 redaktorka otírá? Chce dostát udržení režimu. Snad i z čiré,  ba průzračné naivity, hraničící s  hloupostí.Co o tom všem ví, žurnalistka, ze kterou ji máte…

Přesto, právě s pomocí konvenčních médií,  oba synové otce Fialy tátu všemožně uráží a feministické spolky rovněž. Zacházejí s kluky  jako s vhodnými, tupými  nástroji  a pořádají na  tátu Fialu, coby Erýnie  nenávistné štvanice. Není to u dětí ani nové ani  výjimkou. Občané Čech už přeci zažili, když syn Frejka v padesátých letech žádal pro otce trest  smrti, kdy  nezletilé (10 – 13 leté) děti žádaly smrt dospělého, jehož ani neznaly. Byla to právě dr. Milada Horáková, která měla být na jejich žádost popravena. Taková je totalita i dnes.To nevíte?

Na druhou stranu je pravda , že ing. Fiala za stávajícího stavu platit výživné nebude,  ani kdyby měl tolik peněz, že by je musel převracet vidlemi. Důvod je prostý: Nesluší se to! Nemravné děti přeci nemohou být ještě za svojí podlost odměňovány…

 Já s panem inženýrem plně souhlasím, což zřejmě vaše redaktorka nikdy nepochopí. Bude, jako správná feministka,  dál citově vydírat, aniž by si sama zjistila, socialisticky plamenit nad tím, že se jim nedostává „materiálno“. Jenže, ono jim nikdy nechybělo, na rozdíl od pevné ruky otcovské.

Nedivte se, že doporučení   životními zkušenostmi nedotčené redaktorky Brněnského deníku, ba panensky naivní feministické pisatelky typu, že otcové jakožto rodiče …musí hledat kompromisy“ mně, právě jako jim připadají nehorázné a směšné. 

Po létech bojů o přirozené právo v české soudní totalitě, po desítkách nenávistných a ponižujících  urážek ze strany státu, jež tohle poctivé a na výsost etické úsilí provázelo, a také po následných zkušenostech s mravním úpadkem vlastních potomků, nic jiného nečekejte.

Materiální podpora  dětí za každou cenu je škodlivá. Hlavně pro ně ovšem.

 Děti,  mají nezpochybnitelný  nárok  na pevnost primárního  lidského  vztahu, jenž má před materiálními požitky přednost. To však Lucie Jarkovská  zcela zpozdilá ve svém feministickém buditelství jaksi nepochopuje.Nechme ji dozrát s malou radou: Až se zas někdy  novinářské robátko Jarkovská  odkope, nemělo by hned kopat do toho, co je nám svaté: blaho našich dětí, jež spatřujeme v přikázání: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

Moje  přidržení uzdy  redakčního pegasa, snad  ambiciózní komentátorce, umožní prozřít.

Mgr.Šimůnek Z.