MF Dnes  22.3.2012

Důležití jsou oba rodiče.Máma poskytuje jistotu,táta dítě rozvíjí.

 

Nové výzkumy zpochybňují názor, že do tří let hraje klíčovou roli pro vývoj dítěte matka. Otec potomka psychicky zoceluje a učí ho obstát v kontaktu s okolním světem. Děti samoživitelek jsou méně odolné.

 

Zkusili jste někdy porovnat, jak si v bazénu hraje s malým dítětem otec a jak matka? Psychologové si všimli významných odlišností. Na rozdíl od matky, která si potomka otočí obličejem k sobě,otec to udělá naopak. Intuitivně tak trénuje potomka v kontaktu se světem.

To je jen jeden z příkladů, který podpořil psychology v závěru, že žádný z rodičů není důležitější.

,,Že malé dítě potřebuje více matku nežli otce,je mýtus. Otec rozvíjí jeho dovednosti. Neusnadňuje mu život, naopak je tím, kdo porušuje harmonii a zprostředkovává dítěti nové zátěžové situace.

Svým přístupem tak dokonale doplňuje matku, nositelku stability a zázemí," vysvětlovala včera studentům Filozofické fakulty Karlovy univerzity na Dni vědy Lenka Šulová z katedry psychologie.

Když psychologové analyzovali chování dítěte v simulovaných situacích, zaujaly je zajímavé detaily. Například, že už roční dítě v tmavé místnosti rozpoznalo, jestli je zvedá z postýlky otec, nebo matka. Každý má totiž odlišný způsob,jak potomka uchopit. Sledovali také, že když má dvouleté dítě v čekárně u lékaře hlad nebo se potřebuje pomazlit,jde za matkou.Když chce otevřít okno nebo se podívat do jiné místnosti, obrátí se automaticky na otce.

"Rozdíly jsou patrné i ve hře.Maminky třeba nechávají potomka častěji vyhrát, kdežto otec ho bez mrknutí oka klidně porazí. Výzkumy ukázaly, že děti vyrůstající jen s matkou jsou psychicky méně otužilé," podotýká Lenka Šulová.Otcové potomky více povzbuzují k úspěchu. Více užívají takzvaný "poking" (pošťuchující chování).

Podle Gleasonovy teorie mostu otec více očekává, více vyžaduje a je zábavný. Matka ho v jeho rodičovské roli nemůže nahradit ani v raném věku dítěte.

Psycholožka připouští, že si zdůrazňováním specifické role každého z rodičů pro raný psychický vývoj dítěte vysloužila i kritiku. Třeba ze strany samoživitelek a také feministek. A ty si stojí na svém.

"Po staletí děti vychovávaly převážně ženy a dělají to dodnes. Nepřijde mi to jako nějaká katastrofa," míní například Michaela Marksová-Tominová, stínová ministryně pro lidská práva a rovné příleŽitosti. Vyslovuje se sice pro větší zapojení otců do výchovy dětí, ale vadí jí názory vyčítající samoživitelkám jejich situaci, za kterou většinou nemohou.

Ani dokumentaristka Olga Sommerová roli otce ve výchově nezpochybňuje. Podle ní je však zapotřebí hledat řešení vycházející z reality, že v mnoha rodinách otec zkrátka chybí. Moudrá matka by neměla bránit dítěti v kontaktu s otcem,ale zapojit ho do široké rodiny,kde se vyskytují dědečkové,strýcové nebo mužští kamarádi."Horší je úplná rodina, kde jeden z rodičů evidentně neplní svou roli.Dítě tím trpí víc, než kdyby nefungující rodič nebyl přítomen," dodává Olga Sommerová.

 

Ivana Karásková, Radka Římanová