Dobrý večer,

#

# je to cca 1 hodina,co jsem zhlédl tragikomickou frašku na veřejnoprávní

# Čt1,pořad Máte slovo na téma justice.Už sestava účinkujících zločinců a

# komediantů (obhájkyně megazlodějů soudružka D.Kovářová,podvodník a lhář

# M.Benda,komediant Bok a další) dávala tušit nevšední představení.

# Takže se diváci od soudružky D.Kovářové a soudce Libora Vávry dověděli,že

# naše justice je nezávislá,spravedlivá a nezkorumpovatelná,že to jsou jenom

# pomluvy a nikdy se stejně nic neprokáže.Jak by se mohlo něco prokázat,když

# policejnějusticní mafie táhne za jeden provaz,a nic neřeší i přesto,že

# uděláte práci za ně a všechny podvody a krádeže prokážete?!Na stížnosti v

# rozporu se zákonem neodpoví ani estébák John a teplouš Pospíšil!!!Takže

# jedinou chybou,kterou jsou schopni přiznat je,že ty skandální rozsudky

# dostatečně neodůvodní,abychom to my tupci pochopili,protože polovina

# účastníků sporů nebude nikdy spokojena!!!

# Jestli to ti,kteří na vlastní kůži ještě neokusili zlovůli zločinného státu

# a jeho justiční mafie,ještě nepochopili a myslí si,že se jich to netýká,a v

# nadcházejících volbách se opět nic nezmění,tak jedinou cestou je občanská

# válka.Oko za oko,zub za zub a život za život.Na ty morální mrzáky nic jiného

# neplatí!!!

#

# Josef Langhammer

# ____________________________________