Senát a Úřad vlády ČR: Mezinárodní konference o zločinech komunismu

24.- 26. února 2010

 

Pplk. PhDr. Eduard Stehlík

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-ZK-Stehlik-250210.WMA

Mgr. Hynek Baňouch

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-soudce-Banouch-250210.WMA

 

D I S K U S E

 

Poděkování soudci Baňouchovi

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-diskuse-podekovani-Banouchovi-250210.WMA

Politický vězeň Záviš Bozděch

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-Bozdech-diskuse-250210.WMA

Ukrajinec

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-Ukrajinec-250210.WMA

Politický vězeň

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-vezen-diskuse-2502010.WMA

 

Příspěvky Jana Šinágla

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-JS-I-250210.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-JS-II-250210.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-JS-III-250210.WMA

 

Rozhovor s paní Zdenou Mašínovou

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-Masinova-2502010.WMA

 

- - - - - -

 

Úřad vlády ČR – Zločiny komunismu – 26.2.2010

 

Úvodní projevy Jana Fischera a Jany Hybáškové

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Fischer-Hybaskova-260210.WMA

Soudkyně Ústavního soudu Ivana Janů

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Janu-260210.WMA

Katedra trestního práva Humboldtovy university v Berlíně dr. Boris Burghardt

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Burharth-260210.WMA

Čínský disident Harry Wu

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Harry-Wu-260210.WMA

Pavel Žáček

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Zacek-260210.WMA

Petr Brod

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Brod-260210.WMA

 

D I S K U S E

 

Holandský příspěvek na téma stalinismus

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-NL-stalinismus-260210.WMA

 

Druhý holandský příspěvek

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-NL-II-260210.WMA

 

NO komunismus

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-NO-komunismus-260210.WMA

 

Příspěvky Martina Mejstříka

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Mejstrik-I-260210.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Mejstrik-II-260210.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Mejstrik-III-260210.WMA

 

Martin Vadas

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Vadas-260210.WMA

 

Příspěvky Jana Šinágla

O totalitě a zákazu vstupu

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Sinagl-I-260210.WMA

TO na Michaila Gorbačeva

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Sinagl-II-260210.WMA

 

Závěr Göran Lindblad

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Lindblad-260210.WMA

 

Závěr Jana Hybášková

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-ZK-Hybaskova-260210.WMA

 

- - - - - -

Závěrečná tisková konference bez účasti novinářů…?!

 

Moderuje tiskový mluvčí ÚSTR Jiří Reichel, hodnotí Pavel Žáček

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-TK-Reichl-Zacek-260210.WMA

 

Deklarace, prohlášení, dotaz Martina Vadase 8:40 min…

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/UVCR-TK-Deklarace-Prohlaseni-otazky-260210.WMA

 

- - - - - -

Deklarace o zločinech komunismu

 

               

My, účastníci mezinárodní konference „Zločiny komunistických režimů“ konané v Praze ve dnech 24.–26. února 2010, prohlašujeme následující:

 

               

   1. Komunistické režimy páchaly, a v některých případech stále ještě páchají, zločiny proti lidskosti ve všech zemích střední a východní Evropy a v dalších zemích, kde je komunismus ještě živý.

 

   2. Zločiny proti lidskosti jsou nepromlčitelné podle mezinárodního práva; spravedlnost, která však postihla pachatele komunistických zločinů za posledních 20 let, je velmi neuspokojivá.

 

   3. Desítkám miliónů obětí komunismu nesmíme odpírat jejich právo na spravedlnost.

 

   4. Jelikož zločiny proti lidskosti spáchané komunistickými režimy nespadají do jurisdikce stávajících mezinárodních soudů, voláme po vytvoření nového mezinárodního soudu se sídlem v Evropské unii pro zločiny komunismu. Komunistické zločiny proti lidskosti musejí být tímto soudem odsouzeny podobným způsobem jako byly nacistické zločiny souzeny a odsouzeny Norimberským tribunálem, a jako byly souzeny a odsouzeny zločiny spáchané v bývalé Jugoslávii.

 

   5. Nepotrestání komunistických zločinců znamená nerespektování a tudíž oslabování mezinárodního práva.

 

   6. Jako akt reparace a restituce musejí evropské země zavést legislativu, která srovná důchody a sociální zabezpečení pachatelů komunistických zločinů tak, aby byly stejné nebo menší než u jejich obětí. 

 

   7. Jelikož se demokracie musí naučit být schopna se bránit, musí být komunismus odsouzen obdobným způsobem jako nacismus. Neklademe rovnítko mezi zločiny nacismu a komunismu, včetně Gulagu, Laogai a nacistických koncentračních táborů. Každý z nich by měl být studován a souzen na základě své vlastní strašlivé podstaty. Komunistická ideologie a komunistická vláda jsou v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech a s Chartou základních práv Evropské unie. Tak jako nejsme ochotni relativizovat zločiny nacismu, nesmíme připustit relativizaci zločinů komunismu.

 

   8. Vyzýváme členské státy EU, aby posílily zvyšování povědomí a vzdělávání o zločinech komunismu; připomínáme jim, že je třeba neprodleně implementovat Rezoluci Evropského parlamentu (ze 2. dubna 2009) o připomínání 23. srpna jako celoevropského Dne připomínání obětí všech totalitních a autoritářských režimů.

 

   9. Vyzýváme Evropskou komisi a Evropskou Radu pro spravedlnost a vnitřní záležitosti, aby přijala Rámcové rozhodnutí, která zavede celoevropský zákaz ospravedlňování, popírání nebo zlehčování zločinů komunismu.

 

  10. Vytvoření Platformy evropské paměti a svědomí, jak byla podpořena Evropským parlamentem a Radou ministrů EU v roce 2009, musí být dokončeno na úrovni Evropské unie. Jednotlivé vlády musejí splnit své závazky ohledně práce Platformy.

 

11.    Jako akt uznání obětí a úcty pro nezměrné utrpení, jímž byla stižena polovina kontinentu, musí Evropa postavit památník obětem světového komunismu podle vzoru památníku v USA ve Washingtonu, D.C.