Original Message-----

From: Kapr Miroslav [mailto:mfk@volny.cz]

Sent: Sunday, March 28, 2010 5:38 PM

To: alimenty

Subject: Připomínky.

 

Dobrý den,

reaguji na Vaši výzvu a k porozvodové problematice mám několik poznámek.

 

1)    Je třeba uzákonit STŘÍDAVOU PÉČI O DĚTI,POKUD SE RODIČE NEDOHODNOU NA NĚČEM JINÉM.

   Střídavá péče velmi omezí mnohé negativní jevy jako je např.manipulování

   s dětmi,problémy s výživným,nedostatek času rodiče s výlučnou péčí o

   dítě,atd..

   Také jen střídavá péče umožní dětem vnímat výchovu od OBOU rodičů a ne

   jen pohlížet na svět pouze jedním směrem,jako je tomu doposud,což děti

   velmi omezuje.

   Konečně by se ukázalo,kolik otců se skutečně chce o své dítě starat.

 

Když by se tedy rodiče dohodly na výlučné péči o dítě,tak by následovaly níže stanovené podmínky.

 

2)    VÝŽIVNÉ STANOVIT PEVNÝM PROCENTEM ZE SKUTEČNÉHO PLATU a ne jako

   doposud,kdy

   povinný rodič platí bez ohledu na skutečný plat.

   Samozřejmě je možné do tohoto návrhu zapracovat počet vyživovaných

   dětí,místo bydliště,hypotéka,nové manželství,atd..

   Samozřejmě by se tímto výše výživného měnila každý měsíc,neboť i plat se

   mění každý měsíc.

   Jedná se o to,aby povinný rodič nebyl finančně likvidován,jako je tomu

   doposud a nový návrh tabulek tomu jen napomáhá.

 

3) PLATBA VÝŽIVNÉHO BY BYLA PŘÍMO NAVÁZÁNA NA STYK S DÍTĚTEM,NA KTERÉ JE

   PLACENO.

   Dnes je to tak,že povinný platí a své dítě pod různými záminkami ani

   nevidí a soudy svá vlastní rozhodnutí o styku dětí s otci nevymáhají.

4) PŘÍJEMCE A I PLÁTCE VÝŽIVNÉHO BY MUSEL VÝŠI VÝŽIVNÉHO DAŇOVĚ PŘIZNÁVAT.

   Je to jako s každými jinými příjmy a povinnými výdaji.

   Již dnes sociální úřady zjišťují výši výživného a dle toho dostávají

   matky různé dávky.

5) PŘÍJEMCE VÝŽIVNÉHO MUSÍ POVINNÉMU VYKAZOVAT ZA CO UTRATIL VÝŽIVNÉ.

   Dnes je to tak,že se nikdo nedozví,za co je výživné utráceno a jistě

     každý ví,že utrácet se dá za vše možné i nemožné - např.zlaté

   prstýnky,stále nový mobil,pouze značkové oblečení,atd..

 

 

Vážení,jako otec třech dětí a podruhé ženatý,vím moc dobře,o čem mluvím.

Jistě si všimnete,že tyto mé návrhy nejsou namířené proti komukoli,tedy ani proti ženám. Jen se snažím prosadit skutečnou rovnost před zákonem,čemuž je dnešní praxe značně vzdálena.

 

 

Ve jménu dětí Vám držím palce,abyste se snažili prosadit skutečný zájem dětí,což jsou OBA rodiče.

 

 

Kapr Miroslav - předseda ALIANCE PRO DĚTI A RODIČE  , ((adresa )) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----Original Message-----

From: Hlinková Veronika Mgr. [mailto:VHlinkova@msp.justice.cz]On Behalf

Of alimenty

Sent: Friday, May 07, 2010 4:07 PM

To: Kapr Miroslav

Subject: RE: Připomínky.

 

 

Vážený pane Kapře,

 

dne 28. března 2010 jste se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti s podnětem ohledně určování výše výživného a o dalších problémech spojených s rozvody. Děkujeme Vám za Váš zájem o problematiku výživného.

 

Rozmezí procentuálních dílů, které Ministerstvo spravedlnosti navrhlo má za cíl sjednocení určování výše výživného, které je soudy vyměřováno rozdílně v obdobných případech i v rámci dvojnásobků.

 

Rozmezí procentuálních dílů má pro soudce nezávazný charakter a poskytuje soudci při rozhodování o výživném určité vodítko, jaký díl z příjmu povinného má určit na výživné jeho dítěte. Záměrem Ministerstva spravedlnosti při stanovení rozmezí bylo, aby soudce mohl posoudit rodinné poměry povinného rodiče, tj. zda si povinný založil novou rodinu, zda má další vyživovací povinnosti. Dále může soudce zohlednit výdaje povinného na jeho potřeby (platba hypotéky, zdravotní výdaje apod.). Na straně oprávněného dítěte soudce rovněž uváží možnost pravidelného přivýdělku nebo vezme v potaz nestandardní výdaje na zdravotní potřeby oprávněného dítěte. Po zvážení všech těchto okolností soudce vybere konkrétní procento (např. 3 vyživovací povinnosti - dolní hranice rozmezí).

 

Soudce ale nadále vychází zejména z ustanovení zákona o rodině. Jednou ze zásad zákona o rodině je možnost stanovení výživného z potenciálního příjmu povinného v případě, že se povinný bez důležitého důvodu vzdal výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti (§ 96 odst. 1 zákona o rodině) nebo z tzv. fiktivního příjmu (dle § 85a odst. 1 zákona o rodině) v případě osob samostatně výdělečně činných. Nelze tedy pokaždé vycházet ze skutečného příjmu povinného rodiče.

 

Dále uvádíme, že není možné vázat styk povinného rodiče s dítětem na placení výživného. Výživné má osobní charakter, má dítěti uspokojovat jeho potřeby během jeho vývoje. Není chybou dítěte, že rodič mající dítě v péči brání ve styku s povinným rodičem. Styk povinného rodiče s dítětem lze zajistit prostřednictvím výkonu rozhodnutí.

 

Soudci vyžadují prokazování výdajů na dítě v případech, kdy rodič pečující o dítě žádá o zvýšení výživného. V takovém případě musí pečující rodič doložit (např. prostřednictvím účtenek), na co plynuly výdaje na dítě.

 

Nesouhlasíme s názorem, že placení výživného by se mělo daňově vykazovat. Daňově by to znevýhodňovalo rodiče pečujícího o dítě (základ daně pro vyměření jeho daňové povinnosti by byl navýšen, zatímco základ daně pro povinného rodiče by byl snížen). V případě, že rodiče dítěte žijí spolu a společně uspokojují potřeby dítěte, nezahrnují si rovněž výdaje na dítě do daňového přiznání.

 

Pro informaci uvádíme, že střídavá výchova je nařizována zhruba ve 3 % případů rozhodování o styku dítěte. Soudce musí vždy v konkrétním případě posoudit, zda jsou vytvořeny vhodné podmínky pro její nařízení (např. dítě nebude muset měnit školu). Podmínkami pro nařízení střídavé výchovy jsou způsobilost obou rodičů dítě vychovávat a zájem o společnou výchovu.

 

S pozdravem

 

Veronika Hlinková

odbor legislativní

Ministerstvo spravedlnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5.2010

Vážená paní Hlinková,

velice děkuji za odpověď.

 

Veškeré podmínky,které by měli soudy zohledňovat při stanovování výše výživného,jsou dávno známy,ALE soudy se jimi zabývají velmi výběrově - jinými slovy ,,jak se jim chce,, . To je také dávno známo.

 

Takže jediné,čím se nyní státní orgány budou ,,nově,, zabývat,je zase jen výše výživného.

Nemusím připomínat,že toto právě vůbec nic neřeší!! 

 

Potom se nedivte,že spory a problémy okolo výživného budou jen eskalovat.

 

S pozdravem

Kapr Miroslav