Nemanželské děti :

 

 

ROK

Narozené děti

Nemanželské děti

Nemanž.děti v %

1990

131094

11253

8,6

1997

90930

16194

17,8

2004

97929

29941

30,6

2007

114632

39537

34,5

  zdroj : ČSÚ

                

 

 

Z této tabulky je vidět,že stát nepodporuje RODINY!!   ( Je otázka,čemu kdo

říká RODINA,že. ) 

Z tohoto také logicky plyne stále větší závislost matek a jejich dětí na státu?!

To je ona stále proklamovaná podpora rodin?