Ve čtvrtek 30.září 2010 u OS Kutná Hora předvedl Ing. Jiří Fiala excelentní

# výkon jako obžalovaný. Málokdy uběhnou 3 hodiny soudního jednání tak rychle.

# Neuvěřitelné, jakou neskutečnou hloupost předváděli v roli svědků soudce

# Nápravník, policista Markytán a státní zástupce Jeziorek. Postoj a určitá

# bodrost až rozšafnost soudce Petra France byly hodny obdivu. Dopis Jiřího

# Fialy policistovi Janu Markytánovi čtený soudcem a jeho zdůvodnění Jiřím

# Fialou, bylo nevšedním zážitkem, který doporučuji k poslechu.

#

# 

# <http://www.sinagl.cz/images/stories/OS_Kutna_Hora_Jiri_Fiala_a_media_300910

# .jpg> OS_Kutna_Hora_Jiri_Fiala_a_media_300910Přednesení žaloby

# <http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Kutna-Hora-JF-jednani-I-Fiala-300910.W

# MA>  a vyjádření obžalovaného Jiřího Fialy

#

# Od 9:07 minut pokládá

# <http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Kutna-Hora-soudce-Napravnik-JF-300910.

# WMA>  otázky soudci Nápravníkovi Jiří Fiala

#

# Od 7:45 pokládá

# <http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Kutna-Hora-Markytan-Fiala-300910.WMA>

# otázky policistovi Jiří Fiala

#

# Od 6:45 pokládá

# <http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Kutna-Hora-SZ-Jeziorek-JF-300910.WMA>

# otázky státnímu zástupci Jeziorekovi Jiří Fiala

#

# Od 8:05 čte soudce dopis

# <http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Kutna-Hora-jednani-II-Fiala-dopis-3009

# 10.WMA>  Jiřího Fialy policistovi Janu Markytánovi s následným odůvodněním

# autora dopisu. Tento policista přiznává, že se bojí - asi proto nosí

# náušnici v uchu.?!

#

# Takto <http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2604>  hodnotí průběh soudu

# Jiří Fiala na webu K213.

#

# Rozhovor <http://www.youtube.com/watch?v=6E4JtBo_pY4>  s Jiřím Fialou před

# zahájením soudního jednání

#

# Rozhovor <http://www.youtube.com/watch?v=gOaFwdmRqaY>  s Jiřím Fialou po

# skončení soudního jednání

#

#  <http://www.sinagl.cz/images/stories/OS_Kutna_Hora_soudy_setri_300910.jpg>

# OS_Kutna_Hora_soudy_setri_300910Ze stránek K213: Jednání bylo následně

# odročeno na pondělí, 18. října od 8.30 hodin. Bude pokračovat výslechem

# dalších svědků, přítomných na soudě v Nymburce 21.5. 2009 a promítnutím

# videozáznamu, který slíbil zajistit sám obžalovaný, zločinec Fiala.

# Veřejnost se ze soudu rozcházela svorně, s pocitem nevšedního kulturního

# zážitku, který se opravdu nevidí každý den.

#

# 

#

# Jan Šinágl, 1.10.2010

#

# 

#

# 

#

# 

#

# http://www.k213.cz/start.php?act=read

# <http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2604> &art=2604

#

# 

#

# Kutná Hora dnes skýtala velmi nevšední a kultivovanou podívanou v Košíku ,

# 30.09.10

#

# Prvním dnes proběhlo hlavní líčení ve věci obžalovaného zločince Fialy,

# který napsal sprostý dopis policajtovi a pohrdal soudcem Nápravníkem.

#

# 

#

#

# Jednání proběhlo poté, co krajský soud nařídil věc projednat, ač věc

# projednávající soudce Mgr. Petr Franc byl původně jiného názoru a chtěl věc

# bez projednávání vrátit do přípravného řízení.

#

# I dnešní hlavní líčení proběhlo za předsednictví Mgr. Petra France, předsedy

# OS v Kutné Hoře a také za účasti početné veřejnosti.

#

# Jednací síň byla na poslední chvíli změněna, což soudce Franc vysvětlil

# výhradně poruchou nahrávacího zařízení a dodal, že pokud by někdo neměl kde

# sedět, že židle bez problémů zajistí, aby se veškerá veřejnost, která si

# přeje jednání soudu sledovat, mohla pohodlně vejít.

#

# I celý další průběh jednání vedl s rozšafností soudce, který je nad věcí a

# kterého jen tak něco nerozhází. Slušně se choval i k obžalovanému, kterému

# dával bohatě prostor k jeho obhajobě a vyjádřením - a ten jej také bohatě

# využíval.

#

# Podívaná to byla velmi kultivovaná a velmi zajímavá.

#

# Při dnešním jednání byli slyšeni oba tzv. "poškození", tedy soudce Nápravník

# z Nymburka a policajt Jan Markytán z Prahy 4. Jejich výpovědi nebyly

# nezajímavé a potvrzovaly, jaká ubohost stojí proti právně vyspělému

# obžalovanému.

#

# Soudce Nápravník, který podle obžaloby nemohl prý vůbec jednat, neboť mu v

# tom obžalovaný zabránil tím, že otevřel okno, potvrdil, že jednal dál ( a

# sám tak podstatnou část obžaloby vyvrátil), situaci, ve které měl být

# poškozeným, si prý už prakticky nepamatuje - na rozdíl od zločince Fialy,

# který soudu přesně popsal jak a co tehdy bylo a vzápětí mu dal přesně za

# pravdu i čtený protokol z předmětného jednání (na příště byly nařízeny

# důkazy promítnutím záznamů z předmětného jednání a výslechem dalších

# svědků), Nápravník, který se v Nymburce prohlašoval za specialistu na

# opatrovnické případy, sám potvrdil, že v tomto oboru žádnou kvalifikaci nemá

# a jeho "specialita" spočívá v tom, že rok vyřizoval opatrovnickou agendu -

# jak, to se raději ani neptejme.

#

# Poškozený Markytán na řadu dotazů neodpověděl vůbec a začal odpovídat teprve

# poté, co ho obžalovaný poučil, že o tom, na co bude nebo nebude odpovídat,

# rozhoduje soudce, nikoliv sám svědek. Podle tvrzení Markytána měl prý tento

# obavy o život poté, co si přečetl sprostý dopis, který mu obžalovaný napsal

# v reakci na sdělení křivého a nepodloženého obvinění, přičemž Markytán

# potvrdil, že jednal na pokyn státního zástupce - kterého, to už si

# nepamatoval - a na otázku,zda mu nepřipadá zvláštní, že jiný (nebo možná i

# stejný) státní zástupce totéž obvinění zase zrušil (čímž jen doslova

# zkopíroval předchozí rozhodnutí sdružení K 213) , odpověděl, že o tom

# neuvažoval. Obžalovaný následně z této výpovědi dovodil, že označení

# "prasečí mozeček" nelze v tomto případě považovat za urážku, nýbrž za

# pravdivý popis skutečnosti.

#

# Tzv. poškozený Markytán dále mimoděk přiznal, že se stal obětí pomluvy,

# kterou o obžalovaném šířily blíže neurčené osoby z řad policie, což mělo

# také vliv na jeho vnímání sprostého dopisu, který mu obžalovaný zaslal

# (spolu s rozhodnutím o zrušení jeho usnesení o sdělení obvinění). 

#

# Obžalovaný následně na základě této výpovědi podal do soudního protokolu

# trestní oznámení pro pomluvu na neznámého pachatele z řad členů policie na

# Praze 4.

#

# Zajímavá a ilustrativní byla i výpověď státního zástupce z Prahy 4

# Jeziourka, který vypověděl, že obžalobu převzal, aniž se zajímal o podstatu

# věci, tedy např. o to, zda obžalovaní bránili ve vstupu osob do budovy OSZ v

# Nymburce oprávněně či neoprávněně. Vypověděl dále, že to, co zažil v

# Nymburce, nezažil dosud za 23 let svého působení nikdy.

#

# "Jen si zvykej" poznamenal někdo z veřejnosti v reakci na jeho výpověď.

#

# Soudce Franc po vyslechnutí poškozených a svědka Jeziourka přečetl listinné

# důkazy - na přečtení sprostého dopisu zaslaného Markytánovi trvala státní

# zástupkyně, a tak byl přečten, přičemž veřejnost nemohla na uzdě udržet

# salvy smíchu a práci s tím v tomto ohledu měl i samotný soudce Franc, jinak

# velmi korektní a nad věcí.

#

# Po skončení jednání se přítomná veřejnost shodla, že tento dopis bude zlatou

# korunou příštích Silvestrů všeho druhu.

#

# Jednání bylo následně odročeno na pondělí, 18. října od 8.30 hodin a bude

# pokračovat výslechem dalších svědků, přítomných na soudě v Nymburce 21.5.

# 2009 a také promítnutím videozáznamu, který slíbil zajistit sám obžalovaný,

# zločinec Fiala.

#

# Veřejnost se ze soudu rozcházela svorně, s pocitem nevšedního kulturního

# zážitku, který se opravdu nevidí kažý den.

# __________________________________

#

# Fotografie z dnešního soudu naleznete zde :

#

# http://limak.rajce.idnes.cz/

#

#

# _________________________________

#

# 

#

# 

#

# 

#

# Soudy říjen

#

# v Košíku, 30.09.10

#

# Přehled soudních jednání, o která se budeme zajímat.

#

# 

#

#

# Úterý, 12. října 2010 - Městský soud v Praze, soudkyně Lišková - chce soudit

# věc Jiřího Štefka přesto, že figurovala jako údajná poškozená při blokádě

# městského soudu z dubna 2008

#

# Čtvrtek, 14. října 2010 - od 14 hodin, OS P-1, č. 6 - věc ukradeného

# dědictví pí Charvátové

#

# Pátek 15. října 2010 - od 9,°° hodin, Krajský soud v Brně, místnost č. 235 /

# II. patro, Rooseveltova 16

# Ostře sledovaný účelový spor v rozvodové tahanici Jiřího Bastla z Třebíče,

# kdy pikantností ve věci je advokát, kandidát probíhajících voleb, JUDr. MgA.

# Šalomoun, který ve svém volebním programu za VV proklamuje podporu rodin -

# které ovšem profesně úspěšně rozvádí a defacto likviduje. Zajímavostí mohou

# být také čtené údajné SMS, které dle žaloby narušují intimní život manželky.

#

#

# Pondělí, 18. října 2010 - od 8.30 hod. - OS v Kutné Hoře - druhým dnem

# pokračuje hlavní líčení proti zločinci Fialovi, který napsal sprostý dopis

# policajtovi, jenž ho křivě obvinil a podle obžaloby též pohrdal soudcem

# Nápravníkem v Nymburce - soudí předseda soudu Mgr. P. Franc - věc má

# pokračovat výslechem svědků a promítnutím videozáznamu o sedmi statečných,

# tedy ze soudní síně OS v Nymburce ze dne 21.5. 2009 -  velmi kultivovaná

# podívaná, K 213 vřele doporučuje

#

# Pondělí, 25. října 2010 - od 8.30 hod OS P-1, č. 113 - soud s tzv.

# neonacisty, za vylepování samolepek (stíháni vazebně !!) - pokračování pak v

# pondělí, 1. listopadu, stejný soud, stejný čas, jen jiná místnost - č. 126.

#

# Úterý, 26. října 2010 - od 11.30 - OS v Kolíně - trestní - opět proti

# zločinci Fialovi, který se zabaveným spisem opustil  jednací síň na Ovocňáku

# oknem poté, co soudce Janka zbavil funkce. Soudí eStébák Kruml, rovněž se dá

# čekat velmi zajímavá podívaná.

#

# _____________________________

#

# Pokud Vám zde chybí Váš soud, kontaktujte redakci K 213, je to samozřejmě

# možné.

# SLEDUJTE DENNĚ !!, velmi časté změny !!!!

# _____________________________

#

# 

#

# http://www.k213.cz/start.php?act=read

# <http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2603> &art=2603

#

# 

#

# Pozdě doručený dárek k narozeninám - od Krajského soudu v Praze

#

# v Praze, Kladně a Košíku , 04.10.10

#

# Maškaráda s blokádou OSZ v Nymburce, za kterou nechal psychopat Koudelka dva

# a půl měsíce věznit předsedu K 213, skončila, jak nutně musela :

#

#

# Dnešního dne doručila pošta z kladenského soudu obálky, z nichž zavanul

# zcela jiný vzduch nežli vanul v dubnu tamním soudem : Krajský soud v Praze v

# neveřejném zasedání zrušil zcela rozsudek soudu prvního stupně v Kladně,

# konstatoval, že blokádou OSZ v Nymburce z listopadu 2008 nebyl žádný trestný

# čin spáchán a celou věc předal Městskému úřadu v Nymburce k vyřešení, zda

# nedošlo ke spáchání přestupku ( i kdyby došlo, ten už je stejně promlčen).

#

# Krajský soud tak se zpožděním zhruba jednoho roku přesně zkopíroval, co pan

# Fiala od začátku předpověděl a všude šířil : Že tohle je jediný možný závěr

# celého případu a otázkou zůstává pouze to, kdy se k němu česká justice

# propracuje a na kterém stupni soudní soustavy to bude.

#

# Tímto jedině správným a zákonným usnesením skončila neskutečná blamáž,

# kterou vyvolal psychopat Koudelka z Kladna a při životu udržovalo také

# několik přihlouplých soudkyň z Krajského soudu v Praze, které odmítaly p.

# Fialu propustit z vazby (např. soudkyně Jitka Sochorová).

#

# Koudelka se Sochorovou mohou tak začít hodně rychle šetřit na tučné

# odškodné, které za 69 dnů nezákonné vazby bude muset být zcela jistě

# vyplaceno.

#

# Případ tak skončil jediným možným způsobem, jakým skončit mohl, blamáž se

# ukázala být blamáží, vztek psychopata Koudelky vyprchal, stejně jako se v

# zákonném zdůvodnění krajského soudu pomalu rozpustil i vztek mafiánské

# vůdkyně sedící dosud na OSZ v Nymburce, Mileny Pinkasové.

#

# Ostatní státní zástupkyně z Nymburka, zbavené funkce sdružením K 213,  se

# mohou začít důvodně bát o svá ničím nezasloužená místa, na která zjevně

# nestačí.

#

# Svůj dluh vůči K 213 a zejména panu Fialovi mají pak zatraceně co splácet

# hlavně média, která o kladenském řádění psychopata Koudelky v dubnu t.r.

# obšírně referovala. Teď je na nich řada, aby stejně obšírně referovala také

# o tom, jak rozsudek tohoto magora skončil (i když magor dosud na soudě

# sedí).

#

# Pan Fiala tak do své sbírky justičních trofejí může přidat další zprošťující

# rozsudek (už asi osmý) a může se těšit na tučné odškodné, které jistě umožní

# provoz jím řízeného sdružení na delší dobu.

#

# Perlička na závěr : Krajský soud se k tomuto rozhodnutí odhodlal pouze v

# neveřejném zasedání ( asi aby ovace na K 213 nesmetly soud samotný) - ale

# zato rozhodnutí vynesl 11. srpna, tedy v den páně Fialových narozenin. Dopis

# pak byl odeslán z Kladna 1. října, tedy v den dospělosti jeho staršího syna

# Tomáše.

#

# Asi jako malou pozornost od krajského soudu.

#

# Doufejme, že ne poslední.

# _____________________________________________

#