Skvělý žalovaný a trapní žalující soudci.

Okresní soud TEPLICE 8.ledna 2009

 

Ukázkou neúnosného stavu české justice bylo projednávání žaloby soudců OS Ústí nad Labem na pana Luboše Pateru dne 8.ledna 2009 u OS Teplice. Bylo to něco neskutečného a čemuž nelze uvěřit pouze z vyprávění. Celé soudní jednání si můžete poslechnout na odkazech níže. Mladý soudce Mgr. Pavel Kras působil až neskutečně na ty, co jsou obeznámeni s tristním stavem české justice. Podobně jako SZ Mgr. Petr Hořín ze SZ Liberec se choval tak, jak veřejnost od nezávislého soudce očekává. Lze si jen přát více takovýchto nebojácných státních zástupců a soudců, kdy jejich mládí a nenakaženost špatnými zkušenostmi, návyky a mravy jsou obrovskou výhodou – věřím, že alespoň tito dva lákavé „nákaze“ nepodlehnou.

 

Justiční stráž se chovala příkladně. Bylo znát, že náš loňský „incident“, který měl za následek odstoupení předsedkyně OS Teplice se neminul ani zde účinkem.

 

„Hvězdou“ dne byla předsedkyně OS Ústí nad Labem JUDr. Eleonora Studničná na straně obžaloby, soudící 30 let. Obávám se, že její schopnosti by přeceňoval i plat 10.000,-Kč – jako předsedkyně soudu má, odhaduji kolem 150.000,-Kč měsíčně (!!!). Způsob jejího vyjadřování a argumentace je dostatečným svědectvím o kvalitě české justice – a české společnosti - jestliže umožní osobě takovýchto „kvalit“ stát se předsedkyní soudu?! Ruce ověšené drahými prsteny, veřejnost mohla zahlédnout též v jejích deskách s dokumenty zřejmě jejího domácího „mazlíčka“ – kocoura, který si barevně „rochnil“ na formátu A4 v přepychové vaně či něčem podobném…

 

Podobně vypovídala JUDr. Vondráčková, již v penzi a se 40. lety v taláru…

 

Každá osobnost má odpovídající projevy, ale že by zrovna tyto projevy měly patřit osobnostem váženým a ctěným, které mají být vzorem dobrých a nezpochybnitelných mravů, způsobů a schopností – o tom bych si dovolil silně pochybovat…

 

To, že se zřejmě nejedná v naší společnosti o žádnou výjimku na takto odpovědných místech je o to katastrofálnější. Svědecký výslech JUDr. Studničné byl jediný okamžik, kdy jsem - s odvoláním na čl. 23 LZPS – jako veřejnost musel krátce zareagovat!  Rozhovor se mnou později na chodbě soudu paní „soudkyně“ odmítla – podobně jako SZ Mgr. Pavel Norek, který se styděl za své jméno - důvodně…?!

 

Obávám se, že  pan Luboš Patera spolu s přáteli z K213 dělá pro českou justici daleko více smysluplnější a potřebnější práce než celý Parlament České republiky…?! Jeho noblesa, klid, argumentační neprůstřelnost, cit pro právo a spravedlnost, byly pro přítomnou veřejnost zážitkem.  A takovíto lidé, kteří by měli být už dávno na vysoce odpovědných pozicích a kterých by si každá, zvláště malá země, měla vážit – jsou dehonestováni a likvidováni lidmi, kteří jim nesahají ani pod paty…?! ..

 

Další soudní jednání u OS Teplice bylo nařízeno na 13.března 2009 opět v 9:00 hodin, č.45. Mají vypovídat další soudkyně – pokud se ovšem dostaví?!

 

Nepřekvapují současné aktivity ministerstva spravedlnosti, kdy je - pro začátek - podáno 14 kárných žalob na soudce působící v Severočeském kraji. Kárné žaloby ovšem nic neřeší a nevyřeší! Kvalita soudce je podmíněna především kvalitou jeho charakteru.

 

Jan Šinágl, 9.1.2009

 

 

 

Luboš Patera versus Česká justice

 

http://www.justicetv.cz/causy/zlospol/zlospol10.htm

 

 

I. část obhajoby Luboše Patery

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Norek-Patera-1-080109.WMA

 

II. část obhajoby Luboše Patery

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Patera-2-080109.WMA

 

Výslech soudkyně JUDr. Eleonory Studničné

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Studnicna-Patera-080109.WMA

 

Výslech sociální pracovnice Bláhové

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Blahova-080109.WMA

 

Vyjádření Luboše Patery ke svědkyni Bláhové

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Patera-vyjadreni-ke-Blahove-080109.WMA

 

 Výslech soudkyně-důchodkyně JUDr. Vondráčkové 

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Vondrackova-Patera-080109.WMA

 

Výslech novináře a milovníka piva Františka Ročka

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Rocek-Patera-080109.WMA

 

Luboš Patera provádí osvětu státního zástupce Mgr. Pavla Norka

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Norek-Patera-babicka-080109.WMA

 

Své jméno neřeknu – přečtěte si jej v protokolu

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Pavel-Norek-080109.WMA

 

Poděkování Luboši Paterovi jeho přáteli

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-podekovani-080109.WMA

 

Pravoslavný kněz byl také mezi veřejností

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Evzen-Freimann-080109.WMA