Tisková zpráva - k okamžitému zveřejnění

 

1.11.2006

 

 

Zpráva OSN o násilí na ženách škodí dětem a rodinám, konstatují organizace

 

Praha: Koalice devadesáti organizací z celého světa vyzývá OSN k odložení implementace nedávné zprávy OSN, protože tento dokument je jednostranný a věcně nesprávný. Organizace prohlašují, že implementace doporučení, obsažených v této zprávě, bude rozvracet rodiny a vážně poškozovat vztahy mezi dětmi a jejich rodiči. 

 

Zpráva OSN, studie o násilí proti ženám, byla zveřejněna generálním tajemníkem Kofi Annanen počátkem října. Studie OSN zkoumá problém násilí namířeného proti ženám a navrhuje strategie k boji proti němu.

 

Koalice 90 organizací k tomu ale poznamenává, že tím, kdo musí, a to celosvětově, nést mnohem vážnější následky násilí jsou muži. Nejhorší ale je, že tím, že zpráva ignoruje široký empirický výzkum, který prokazuje, že ženy jsou stejně často pachatelkami domácího násilí jako muži, stávají se závěry této zprávy jednostranné a tendenční.

 

Nora Bennisová, prezidentka Mothers At Home, Irsko: "Naše organizace je znepokojena škodami, které mohou být zapříčiněny zprávami jako je tato zpráva OSN o násilí. Tato zpráva ovlivní negativně vztah mezi dětmi a jejich otci. Pro děti je to hrozná nespravedlnost."

 

Roger Eldridge, předseda irského National Mens Council: "S politováním konstatujeme, že zpráva OSN pokračuje ve zkreslování skutečností o domácím násilí. Zpráva selhala i v tom, poukázat na to, že riziko domácího násilí je několikanásobně vyšší mimo manželství a že proto podpora a ochrana manželství by znamenaly dramatické snížení takovýchto konfliktů. "

 

Earl Silverman, prezident Family Of Men Support Society, Kanada: "Opomíjení násilí páchaného na mužích je nespravedlivé a výrazem misandrie. Jak může OSN ignorovat jednu polovinu problému domácího násilí a přitom očekávat, že prevence a eliminace násilí bude probíhat spravedlivě?"

 

Lee Newman, výkonný ředitel SAFE International, New Hampshire: "Zpráva OSN ignoruje nepříjemnou situaci a bolest celé poloviny obětí domácího násilí. Ve skutečnosti tato zpráva ´schvaluje´ mužské oběti a ignoruje teror, který vyplňuje celý jejich život a to jen proto, že jsou muži."

 

David Usher, prezident American Coalition for Fathers and Children, Missouri: "Na celém světě neexistuje jediný důvěryhodný důkaz, že iniciace domácího násilí je ve své podstatě útok muže na ženu. A nyní je to předpoklad, neodvolatelně zaintegrovaný do zprávy OSN, která, bude-li přijata, spolehlivě povede k notoricky radikální genderové ideologii."

 

Teri Stoddard, prezident Shared Parenting Works, San Francisco: "Viděl jsem ohromné množství mužů, kteří byli nepravdivě obviněni z domácího násilí a nesměli proto mnoho let vidět své děti. Představa, že jiné země a nyní dokonce i OSN chtějí kopírovat tento americký přístup mě velice zarmucuje."

Organizace z 9 zemí světa podepsaly rezoluci, která vyzývá OSN neaplikovat závěry této zprávy do té doby, než budou plně vyhodnoceny její důsledky pro rodiny a pro děti. Tyto organizace jsou z USA, Kanady, Irska, United Kingdom, Nizozemí, Německa, České republiky, Austrálie a Nového Zélandu.

Originální text rezoluce (v angličtině) a úplný přehled 90 signatářů lze najít zde: http://www.mediaradar.org/docs/UN-ViolenceReport-Resolution.pdf

­­­­­­­­­­­­­

 

Následuje český překlad rezoluce:

 

 

Zpráva OSN o násilí kritizována jako záměrně jednostranná

Rockviell, MD - Po celém světě diskutují vedoucí vědci na poli domácího násilí závěry nejnovější zprávy OSN, studie generálního tajemníka k násilí na ženách. Studie OSN zkoumá problém násilí namířeného proti ženám a navrhuje strategie k boji proti němu.

Kompetentní vědci ovšem namítají, že přístup zprávy ke zneužívání ze strany partnera je od základu chybný a že navržená řešení nebudou řešit problémy agresivity v partnerství.


Dr. Murray Strauss, hlavní vedoucí laboratoře výzkumu rodin na universitě v New Hampshire, poznamenává, "Odborná rozprava o domácím násilí ve zprávě OSN je zkreslená, protože je zcela záměrně ignorována jedna polovina problému - ženských pachatelů. Násilí na ženách ze strany mužských partnerů neustane dříve, než se i ženy zřeknou násilí."


Felicity Goodyear-Smith, zkoumající lékařka na universitě v Aucklandu na Novém Zélandu je přesvědčená o tom, že tato zpráva je špatná jak pro muže, tak i pro ženy: "Empirické studie ukazují stejnou skutečnost, že muži a ženy jsou všude v západním světě přibližně stejně často iniciátorem fyzického násilí a že násilí mezi partnery je často vzájemné. Předstírání, že při násilí mezi partnery se jedná o mužské původce a o ženské oběti, prokáže jak mužům tak i ženám medvědí službu."


Donald Dutton, profesor pro psychologii na universitě v British Columbia je pevně přesvědčený, že mnohé studie o zneužívání v partnerství nesplňují ani minimální standardy vědecké práce: "Velká část výzkumu k domácímu násilí v severní Americe byla tak jednostranná, že ji lze označit za "pavědu" ("junk science "). Byly používány pouze některé vybrané údaje a výsledky prezentovány tak, že všichni muži jsou skutečnými anebo aspoň potenciálními viníky, zatímco násilí páchané ženami bylo zameteno pod koberec."


Dr. Nicola Graham-Kevan, docentka na universitě v Central Lancashire v Anglii, věří, že řízení se návrhy, které zpráva obsahuje, může mít za důsledek pouze přetrvávání násilí v partnerství: "Bádání o násilí mezi partnery ukazuje souhlasně, že muži a ženy používají podobné způsoby agrese.Tím, že studie OSN tuto vzájemnost partnerského násilí ignoruje, zajistí pouze, že tento způsob šikany mužů a žen bude existovat i nadále."


Celosvětově ukazuje téměř 200 studií, že muži a ženy zaútočí proti partnerovi se stejnou pravděpodobností. Psycholog John Archer uvádí, že 38% osob, zraněných v rámci domácího násilí, jsou muži.


------------------------------------------------------------------
Rezoluce

Ohledně studie OSN o násilí na ženách


1. protože Světová zdravotnická organizace uvádí, že na následky násilí umírá dvojnásobný počet mužů než žen, (1)

2. protože muži mají třikrát vyšší pravděpodobnost než ženy, že zemřou na následky zranění z ozbrojených konfliktů, (1)

3. protože spáchá celosvětově sebevraždu 3,5 krát více mužů než žen, (1)

4. protože se téměř ve všech zemích světa muži dožívají nižšího věku než ženy, a to až k nerovnováze 13 roků v Ruské federaci, (2)

5. protože 195 vědeckých studií dochází závěru, že "ženy jsou stejně tak fyzicky agresivní nebo dokonce i agresivnější než muži vůči svým manželům nebo mužským partnerům," (3)

6. protože dle statistické zprávy z Kanady, uvádí 7% žen a 6% mužů o násilí v poslední pěti letech ze strany současného nebo dřívějšího partnera, (4)

7. protože dle nové mezinárodní studie se těžkého násilí mezi partnery jedná v 55% o násilí vzájemné, u 16% o čistě mužské a u 29% o čistě ženské násilí, (5)

8. protože prezident American Psychological Assotiation nedávno prohlásil, že "různé studie k domácímu násilí vypovídají o tom, že muži a ženy mají ve vztazích stejně vysokou pravděpodobnost pro užití fyzického násilí," (6)

9. protože zprávy z Afriky ukazují, že domácí násilí proti mužům je silně rozšířeno, ale muži ho jen zřídka uvádějí, (7)(8)

a

10. protože OSN v nedávné minulosti zveřejnilo studii generálního tajemníka k násilí na ženách,

11. protože zpráva ignoruje skutečnost, že polovina celého partnerského násilí je vzájemná a problém šikany mužů skrývá zcela, (9)

12. protože zpráva používá protimužské a emotivní výrazy jako ku příkladu "patriarchální", sloužící k nesprávné stereotypizaci mužů,

13. protože vedoucí badatelé na poli domácího násilí kritizovali zprávu celosvětově jako „zkreslený" popis domácího násilí a tím je možno mít za to, že „jak ženy tak i muži budou i nadále tímto způsobem šikanováni" (10)

a

14. protože programy podobné těm, které jsou navrhovány ve zprávě generálního tajemníka, měly negativní důsledky pro ženy, (11)

15. protože zpráva nepožaduje od osob, které vznesou obvinění z domácího násilí, aby podali také objektivní důkazy zneužití a protože je známo, že nepravdivá obvinění vedou k poškozován zájmů dětí, (12)

16. protože zpráva požaduje přísnější zákonné regulace a trestní stíhání, u kterých se prokázalo, že vedou k častému zneužití, (13)

17. protože výsledkem takovýchto programů proti domácímu násilí bude oslabení rodin a oloupení dětí o jejich kontakt k otci, (14)

 

vyzývají signatáři Třetí výbor naléhavě:


1. Vezměte sdělení generálního tajemníka pouze na vědomí (ale nevítejte ho).

2. Odrazujte od realizace návrhů obsažených ve studii do té doby, než budou prozkoumány a pochopeny důsledky pro rodiny a děti.

3. Žádejte od nového generální tajemníka OSN Ban Ki-Moona, aby dal vypracovat odpovídající vědeckou práci k násilí na mužích.

____________________________________________
(1) World Health Organization: World Report on Violence and Health. Geneva, Switzerland, 2002.

(2) United Nations Department of Economic and Social Affairs: World Mortality Report 2005. New York City, NY, 2006.

(3) Fiebert MS. References examining assaults by women on their spouses or male partners: An annotated bibliography. Accessed October 15, 2006. http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm

(4) Statistics Canada: Family Violence in Canada: A Statistical Profile. Ottawa, Ontario. 2005.

(5) Strauss MA: Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations. Presented at the conference on Trends in Intimate Partner Intervention, May 23, 2006. Table 3. http://pubpages.unh.edu/~mas2/ID41E2.pdf

(6) Koocher GP. President’s column. Monitor on Psychology. Volume 37, No. 9, October 2006, page 5. http://www.apa.org/monitor/oct06/pc.html

(7) Daily News. Men urged to join war against domestic violence. Gaborone, Botswana. April 15, 2004. http://www.gov.bw/cgi-bin/news.cgi?d=20040415&i=
Men_urged_to_join_war_against_domestic_violence

(8) The Herald: Cases of women abusing men rise. Harare, Zimbabwe, April 14, 2005. http://www.rr-bb.com/archive/index.php/t-196282.html

(9) Finley GE. Is the U.N. a threat to the health and wellbeing of men? IntellectualConservative.com, October 17, 2006. http://www.intellectualconservative.com/2006
/gender-alert-is-the-un-a-worldwide-threat-to-the-health-and-wellbeing-of-men/

(10) RADAR Press Release: UN report criticized as deliberately biased. Rockville, MD: Respecting Accuracy in Domestic Abuse Reporting, October 23, 2006.

(11) RADAR: Six reasons why VAWA is bad for women. 2006. http://www.mediaradar.org/docs/VAWAIsBadForWomen-flyer.pdf

(12) RADAR: Perverse incentives, false allegations, and forgotten children. 2006. http://www.mediaradar.org/docs/Perverse-Incentives.pdf

(13) RADAR: Bias in the judiciary: The case of domestic violence. 2006. http://www.mediaradar.org/docs/Bias-In-The-Judiciary.pdf

(14) RADAR: Without restraint: The use and abuse of domestic restraining orders. 2006. http://www.mediaradar.org/docs/VAWA-Restraining-Orders.pdf