Česká justice se panu Fialovi oficiálně omluvila za zpackaný případ jeho dětí. Dnes poprvé.

v Košíku, 28.07.08

Česká justice dnes poprvé ústy soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Ondřeje Růžičky vyslovila omluvu za vyřizování případu dětí Fialových. V případu došlo k tragickým chybám, konstatoval soudce. Zvukový záznam z vyhlášení rozsudku přiložen. Na Obvodní soud pro Prahu 2 si dnes jak účastníci řízení, tak i veřejnost, přišli vyslechnout rozsudek ve věci žaloby o náhradu způsobené nemajetkové újmy nesprávným úředním postupem.

O tom, že k nesprávnému úřednímu postupu ve věci dětí Fialových skutečně došlo, panovala již mezi účastníky řízení naprostá shoda, ani žalované ministerstvo spravedlnosti tuto skutečnost nepopíralo.

Rozsudek jsme si vyslechli za pravého žňového vedra, které snad jenom mělo podmalovat, nakolik pan Fiala české justici zatopil a ještě zatopí.

Soudce v rozsudku konstatoval, že obvyklým výsledkem takového řízení je pouze konstatování, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu, teprve když by takové konstatování vzhledem ke způsobené újmě nebylo dostatečné, lze přiznat i finanční zadostiučinění.

Soud se k přiznání takového zadostiučinění odhodlal, a to ve výši 70 tisíc korun (ministerstvo navrhovalo 60 tisíc), přičemž soudce Růžička vynaložil své veškeré rétorické umění na to, aby žalobce přesvědčil, aby toto finanční zadostiučinění přijal coby výraz omluvy   za nefunkční státní aparát, který nedokázal ochránit jeho práva, nikoliv jako odškodné, jehož vymáhání není výplatou tohoto zadostiučinění nikterak dotčeno.

Žádost, aby žalobce přijal omluvu, zazněla z úst oficiálního justičního představitele poprvé.

Paradoxně zazněla tato žádost v téže jednací síni, ve které si žalobce, p. Fiala, vyslechl pouze před třemi měsíci rozsudek o dvouměsíčním nepodmíněném trestu odnětí svobody za blokádu městského soudu.

I když pan Fiala kvitoval snahu justice o omluvu s povděkem, je třeba na tomto místě justici připomenout, že poctivě míněná omluva vypadá rozhodně jinak. Vždyť sotva před pár dny vystěhovali panu Fialovi kompletně dům, a to podle rozsudků, za něž si dnes p. Fiala vyslechl omluvu. Podle rozsudků, za něž se dnes justice omlouvala, mají panu Fialovi a jeho dětem prodat střechu nad hlavou v exekuci na dům, navržený jeho bývalou manželkou.

Omluva, pánové (a dámy), vypadá rozhodně jinak.

Minimálně jako smazání nebo zaplacení všech uměle vytvořených dluhů, které při vyřizování kauzy dětí Fialových vznikly z rozsudků podjatých soudkyň, snažících se už jen otevřeně škodit (a jiné dluhy p. Fiala nemá).

Minimálně jako kompletní výmaz trestního rejstříku plného rozsudků o útocích na státní orgán, veřejného činitele a neplnění - 7 let neexistující - vyživovací povinnosti.

O trestních rozsudcích se dnes ostatně zmínil i soudce Růžička, když konstatoval, že věc měla pro žalobce mimořádný význam - o čemž mimo jiné svědčí i to,  že neváhal riskovat a podstupovat četná trestní stíhání v souvislosti se svými dětmi a snahou vychovávat je.

Dnešní rozsudek lze pochopit jako bezvýhradné přitakání všem výhradám pana Fialy, jak je v průběhu uplynulých let postupně uplatňoval vůči opatrovnickým soudkyním vyřizujícím případ jeho dětí.

Dnešní rozsudek ale lze pochopit i jako otevřený vzkaz jeho dětem : V důsledku nesprávného úředního rozhodnutí jste strávili převážnou část svého dětství s výrazně horším z obou svých rodičů. Promiňte.

Lze něco takového jako zničené dětství prominout ?

Symbolika je mocná. Když pan Fiala vycházel ze soudu ven, zazvonil jeho telefon - a volal mu - celý rozzářený - jeden z otců, který již dva roky neviděl svou dceru, že soud vyřídil předběžné opatření na prázdniny jeho dcery přesně tak, jak ho p. Fiala navrhnul a podal. O tom, že se tak - po dvouletých marných snahách - stalo výhradně díky osobnímu zásahu p. Fialy a K 213, tento otec ani na okamžik nezapochyboval.

Ten telefonát byl panu Fialovi mnohem milejší odměnou než všechny plané rádoby omluvy justice.

Ten kus práce, který on i jeho sdružení za posledních pár let odvedli, začíná být zatraceně vidět.

____________________________________________

Zvukový záznam z vyhlášení rozsudku a jeho odůvodnění:

http://ley.cz/k213/Ruzicka_270708.wma