on-line magazín deníku PRÁVO & portálu Seznam.cz Hledej na Novinkách: 

  

 

 

Otcové ovlivňují vývoj řeči u batolat více než matky

 

 Otcové ovlivňují vývoj řeči u dvou až tříletých batolat více než jejich matky.

Platí to ovšem pouze pro rodiny, kde jsou přítomni rodiče obou pohlaví a kde se

na výchově podílejí oba. Čím zajímavější a pestřejší je slovní zásoba otců, tím

je vývoj rychlejší a dokonalejší.

Experti z University of North Carolina sledovali dvouleté děti s jejich rodiči

během hry a zaznamenávali je videokamerou. Otcové používající bohatší slovní

zásobu měli na vývoj řeči u batolat větší vliv než matky.

"Většina dosavadních studií, které se zaměřovaly na vývoj jazyka v časných

fázích, se zabývala především vlivem matek. Nové objevy však prokazují, že muži

by měli být zapojeni do všech sfér v rodině, především pak do výchovy dětí,

neboť u nich výrazně ovlivňují vývoj jazyka a školního čtení," tvrdí doktorka

Nadya Panscofarová ze Severní Karolíny.

Vědcům se podařilo rovněž potvrdit vliv výchovy v prvních třech letech života na

jazykové schopnosti batolete. Děti z rodin s kvalitní a pečující výchovou od

narození ve třech letech mluví mnohem lépe než jejich vrstevníci, jimž rodiče

pozornost příliš nevěnují.

Většinou platí, že čím vyšší vzdělání rodiče mají, tím jsou jejich jazyk a

vyjadřovací schopnosti složitější a účinek na vývoj řeči u dětí je tak silnější.