Děti rozvedených rodičů jsou ukrývány před německou justicí

 

Opatrovnický soud v Jülichu projednává neobvyklý případ svěření do výchovy. Samostatně vychovávající otec se nachází na útěku se dvěma ze čtyř dětí. U soudu je zastupován spolkem otců.

 

Jülich. Před opatrovnickým soudem v Jülichu se bude příští týden projednávat případ jednoho chlapce (13 let) a tří dívek (11, 8 a 6 let). Rodiče dětí se rozešli. Soudkyně musí určit místo budoucího pobytu dětí.

„Jenom doufám, že předsedkyně soudu se bude držet právních předpisů a bude brát ohled na okolnosti případu“, říká berlínský diplomovaný pedagog Horst Schmeil. Vystupuje v procesu jako právní zástupce 37 let starého otce, kterému soud v první instanci svěřil děti do výchovy. Ten se ale nachází již týdny s oběma staršími dětmi na útěku, hledán na základě zatykače, který vystavila právě ta soudkyně, která je předsedkyní nastávajícího soudního řízení. „To, co se odehrává v Jülichu je velmi neobvyklé. Za necelých 30 let činnosti jsem se s takovým případem nesetkal“, říká Horst Schmeil, který je členem předsednictva spolku „Väteraufbruch für Kinder“ (VAfK).

 

Křiky a slzy

 

Co předcházelo: 3.srpen v 19 hodin.  Policejní protokol uvádí místo zásahu Aldenhoven. Na základě dožádání úřední pomoci krajského OSPOD (německy „Jugendamt“) v Dürenu, jehož pracovnice/pracovníci se též akce zúčastní,  jsou na místo zásahu vysláni policisté. Mají na základě soudního příkazu opatrovnického soudu v Jülichu „vyzvednou“ děti, které soud svěřil otci do samostatné výchovy.

Když otec otevřel, stáli před dveřmi 4 pracovnice/pracovníci OSPOD a 3 policisté. „Co potom následovalo, bylo prostě děsný. Děti začaly okamžitě strachem plakat a křičet.“

V Berlíně slyší Horst Schmeil přes telefon, co se v bytě v Aldenhovenu odehrává. Obě mladší děti byly – později to potvrzují spolubydlící v domě a náhodní svědci – „za použití násilí“ vyvlečeny z bytu. Jak dále bylo uvedeno, snažili se jim zakryt ústa aby křikem nepřivolali další nehodící se svědky zásahu. Obě starší děti utekly do koupelny a tam se zabarikádovaly.

Policejní protokol nepotvrzuje výpovědi svědků, že policisté odmítli na výzvu OSPOD vyrazit dveře od koupelny. „Velitel policistů jasně zaznamenal, že OSPOD upustil od záměru se zmocnit obou druhých dětí“, říká mluvčí policie Willi Jörres na dotaz redakce.

Od tohoto dne v srpnu jsou otec a obě děti na útěku. „Samozřejmě nemůže přihlásit místo pobytu a děti nemohou chodit do školy. To je trestné“, ví jak Horst Schmeil tak i otec dětí, který se přesto nechce vydat justici. „Pro dobro dětí, protože se o ně můj syn léta staral, navštěvoval s nimi lékaře, vůbec jim zajistil jakž takž rozumný život“, píše babička a sděluje to jak soudu tak i krajskému OSPOD. Není ale vyslyšena.

„Krajský OSPOD v Dürenu se neustále dostává do titulků v mediích a vždy znovu negativně“, říká Horst Schmeil, což mu bylo potvrzeno i ze strany církve. Tvrzení dotčených, že úřad z Dürenu si zasedl na samostatně vychovávající otce a je u nich obzvlášť aktivní, vykonávajíce až čtyři neohlášené návštěvy týdně, nechce Schmeil potvrdit. „Ale to celé je markantní“ říká Schmeil. Je mu ale známo, že v mnoha případech stačí nepotvrzené a pouze vyslovené nařčení ze strany matky proti dřívějšímu manželi, aby se soudy daly do pohybu a znovu přezkoumávaly již rozhodnuté svěření do výchovy. Jako v tomto případě, kdy bylo matce – prokazatelně a potvrzeno znaleckými posudky – odepřeno jakékoliv právo na péči o děti.

 

„Otec není policií cíleně hledán. Policie totiž ví, že dětem nehrozí žádné nebezpečí“ Horst Schmeil, VAfK  

 

To, že otci byl úředně zakázán styk s oběma mladšími dětmi – obě se nachází v dětském domově – ukazuje i jiným způsobem, jakou důležitost a význam bude mít proces v Jülichu. Toho se otec dětí ovšem nezúčastní, protože příslušná soudkyně – jak říká Schmeil – „odmítla zrušit na otce vydaný zatykač“.

Od krajského OSPOD v Dürenu nebylo možno získat k případu žádné stanovisko.

 

(Autor: hfs    10.10.2006  Jülicher Nachrichten)

 

 

 

Dokumentární film od Douglase Wolfspergera

 

 

Překlad: Roman Vorel