dne 9.2.2010

Podivuhodné testy, používané opatrovnickými soudy ( o výchově a péči o Vaše vlastní děti), podle kterých soudy rozhodují  o tom, zda vám a vašim dětem soud odebere základní lidská práva, či  nikoliv, anebo do jaké míry vás na právech zkrátí.

 

Název testu: Bod (h), katalogové číslo  T- 25/1973, Psychodiagnostika, spoločnosť s r.o.,Bratislava , autorem je Stanislav Kratochvíl ( titul nikde uveden není , takže asi bez titulu).

 

Dotazy v testu:

 

- otázka č. 36: Můj světový názor je pevný a neotřesitelný – ve světovém názoru si nejsem zcela jist, mám řadu pochybností

 

- otázka č. 37: Věřím, že existuje Bůh – posmrtný život – řídím se náboženskými příkazy – chodím do kostela a pravidelně se modlím – věřil jsem dříve, nyní nevěřím – ale nikomu bych nebránil, aby věřil – věřících lidí si vážímpovažuji náboženství za škodlivý klam – je mi zcela lhostejné – bojuji proti němu

 

- otázka č. 38: Za nejcennější hodnoty v životě považuji :

 ( Kromě podtrhnutí nebo škrtnutí očíslujte také ještě 5 věcí, které jsou pro vás nejdůležitější, podle pořadí jejich významu! V každém případě podtrhněte též odpovědi v závorkách.)

 

….pohlavní život

….vlast

….komunismus

….užitečnost společnosti

….náboženství

….peníze (mám dost –mám málo)

 

 

- otázka č.41: Mým životním cílem ( nebo smyslem mého života) je:

 

- otázka č.43: Nemám žádný světový názor – světonázorové problémy jsou mi lhostejné – zastávám marxistický světový názor s jistými výhradami bez výhrad mám jiný světový názor – vyjádřil bych svůj názor asi takto:

 

- otázka č. 83: Jsem sexuálně vzrušivý snadno – velmi snadno – středně – obtížně – vůbec ne.

 

- otázka č. 84: Kdyby jen záleželo na mé chuti, rád bych měl pohlavní styk denně – vícekrát za den – několikrát do týdne – 2 až 4 x za měsíc – nejvýše jednou za měsíc – několikrát za rok – vůbec ne.

 

- otázka č. 85: Ve skutečnosti mám v posledním roce pohlavní styk denně – několikrát do týdne – několikrát do měsíce – velmi zřídka – vůbec ne.

 

- otázka č. 103: Mám hodně vědomostí o politice – z ( doplňte) :

 

- otázka č. 104: Vědomosti jsem získal hlavně ve škole – samostatným studiem – praxí.

 

- otázka č. 152: Hrával jsem divadlo s úspěchem – dosud ochotnicky hraji

 

- otázka č. 159: odpovídal jsem ke všem bodům co nejpravdivěji a nejpečlivěji

 

Autor otázek testu a „ pronajatý znalec“ v mnoha otázkách klasifikuje váš světový názor a vaše event. náboženské zájmy ( otázky  36 až 43 ). V otázce č. 38 se intimně dotýká vašeho vlastenectví, vašeho pohlaví,také vám  staví  úzký  výběr  mezi náboženstvím a komunismem, slídí „ve vašich kapsách“,  kolik máte peněz a zda jsou pro vás důležité. 

 

V otázce č. 43 naostro zaútočí na vaši  marxistickou nebo nemarxistickou orientaci a nedává vám jiný specifický výběr. Tedy vnucuje vám červeno - černý svět. Buď jste marxista nebo nejste a basta . Zbytek je snad jakási stínová   šeď o které v testu  není konkrétní zmíňka.

Takže pokud nechcete být šedá myš tak se zařaďte podle testu mezi marxisty , nebo „ty druhé“  nemarxisty. 

 

V otázkáh č. 83 až 85 vám „ lezou znalci do postele“ , když se s vámi „  zapovídají“ o míře  vaší sexuální chuti a plánují s vámi četnost vašich sexuálních styků, přestože  se má naproti tomu  jednat o četnost výchovných a pečovatelských styků mezi rodiči a dětmi, v řízení  , pro které posudek dělali.

 

V otázkáh 103 a 104 autor otázek a nakoupení  znalci požadují, ať rozepíšete  vaše politické vědomosti a jak jste se k nim dopracovali. Nepřímo tak poukazují na důležitost vaší politické náklonnosti.

 

V otázce č. 152 jsou diskriminováni zejména filmoví a divadelní umělci. Místo toho, aby se snažili znalci odhalit podvodníky a falešné hráče , tak se zaměřují na umělce, které staví do špatného světla. 

 

V testu snad člověk odpovídá pravdu , nebo lže a nemohou nutit člověka podtrhnout frázi „ co nejpravdivěji“ ( otázka č. 159). Pak sám autor otázek  testu uznává, že se ani na otázky odpovědět jasně a pravdivě prostým podtržením nabízených frází  nedá.

 

Autor otázek to však vysloveně vyžaduje a vynucuje si zařadit člověka a veškeré jeho svobodné  myšlení  do jeho předem připravených škatulí, vymezených omezeným autorovým chápáním , jeho osobními komplexy, úchylkami , jeho  světovým a politickým názorem, omezeným vzděláním a omezenými zkušenostmi podle jeho vlastních prožitků a pocitů, či traumat z dětství . U autora testu lze vysledovat jeho silný pocit nadřazenosti , ba dokonce snad se považuje za vyšší nadlidskou Bohorovnou  rasu?

 

 

                                    Takto ničí naše děti, že nám soudy a znalci brání ve styku s nimi, aby se o děti  rodiče nemohli starat . To vše se děje ve 21 století .

 

 Zdraví Jirka Šťastný