Vážení tátové, prarodiče, občané,voliči,zde je k dispozici seznam poslanců Parlamentu ČR.

Prosím, sdělte poslancům ve svém volebním kraji Váš názor na jasné prosazení a uplatnění

střídavé a společné péče o děti po rozvodu rodičů. Napište každému zvlášť, můžete připojit

svoji osobní zkušenost, sdělte jim důležitost tématu pro Vás a podle jejich postoje při

hlasování jim opět sdělte svůj názor. Jsou to Vaši zástupci. Napište každému zvlášť s

uplatněním pravidel písemného styku. Oslovte s výzvou další zájmové osoby, každý podnět

je cenný. Skrytou kopii můžete adresovat na    m.kvacek@centrum.cz    ,budou následně

zveřejňovány  počty dopisů.                                                   

 

 

 

Jméno                                                              e-mailová adresa                                      kraj

 

MUDr.Vojtěch Adam                                     adamv@psp.cz                                        JHM

Ing.Lenka Andrýsová                                      andrysoval@psp.cz                                 O

MUDr.Pavel Antonín                                       antoninp@psp.cz                                     V

Michal Babák                                                  babakm@psp.cz                                    JHM

Ing.Jan Babor                                                  babortabor@seznam.cz                         JHČ

PhDr.Walter Bartoš                                         bartos@psp.cz                                       JHM

Ing.Václav Baštýř                                            bastyrv@psp.cz                                      JHČ

Ing.Jan Bauer                                                   bauerj@psp.cz                                        JHČ

JUDr.Vít Bárta                                               bartav@psp.cz                                         PHA

JUDr.Zuzka Bebarová-Rujbrová                     bebarovaz@psp.cz                                  JHM

Marek Benda                                                 bendam@psp.cz                                      PHA

Ing.Petr Bendl                                                 bendlp@psp.cz                                        SDČ

MUDr.Jiří Besser                                           besserj@psp.cz                                         SDČ

Mgr.Zdeněk Bezecný,  Ph.D.                          bezecnyz@psp.cz                                     JHČ

MUDr.Pavel Bém                                           bemp@psp.cz                                         PHA

Mgr.Zdeněk Boháč                                        bohacz@psp.cz                                           O

Mgr.Vlasta Bohdalová                                    bohdalovav@psp.cz                                 JHČ

PhDr.Robin Böhnisch                                     bohnischr@psp.cz                                     KR

RSDr.Petr Braný                                            branyp@psp.cz                                        JHČ

Ing.Ludmila Bubeníková                                 bubenikoval@psp.cz                                  M

Mgr.František Bublan                                     info@frantisekbublan.cz                           V

Ing.Jan Bureš                                                  buresj@psp.cz                                         KAR

prof.Ing.Václav Cempírek,Ph.D                      cempirekv@psp.cz                                      P

Mgr.Josef Cogan                                            coganj@psp.cz                                           KR

Mgr.Jan Čechlovský                                       cechlovskyj@psp.cz                                    P

Bc.Jana Černochová                                       cernochovaj@psp.cz                                  PHA

RSDr.Alexander Černý                                  cernya@psp.cz                                              O

Karel Černý                                                   karel.cerny@iol.cz                                           V

MUDr.Jitka Chalánková                                chalankovaj@psp.cz                                     O

Otto Chaloupka                                             chaloupkao@psp.cz                                     JHM

Mgr.Tomáš Chalupa                                      tchalupa@praha6.cz                                     PHA

Rudolf Chlad                                                 chladr@psp.cz                                            KAR

JUDr.Jan Chvojka                                          chvojkaj@psp.cz                                          P

Ing.František Dědič                                        dedicf@psp.cz                                           JHČ

Mgr.Josef Dobeš                                            dobesj@psp.cz                                            JHM

Michal Doktor                                                doktor@psp.cz                                            JHČ

Ing.Jiří Dolejš                                                  dolejsj@psp.cz                                               PHA

Richard Dolejš                                               dolejsr@psp.cz                                            SDČ

Mgr.Jana Drastichová                                    drastichovaj@psp.cz                                      M

Dr. Ing.Jaromír Drábek                                 drabekj@psp.cz                                            U

Mgr.Pavel Drobil                                          drobilp@psp.cz                                              M

Jaroslav Eček                                               ecekj@psp.cz                                               PHA

doc.MUDr.Milada Emmerová,CSc.             emmerovam@psp.cz                                         PL

Mgr.Jan Farský                                            farskyj@psp.cz                                                 L

Ing.Radim Fiala                                            fialar@psp.cz                                                  O

JUDr.Vojtěch Filip                                       filip@psp.cz, ov.budejice@kscm.cz           JHČ

Dana Filipi                                                    filipid@psp.cz                                             JHM

Ing.Jana Fischerová,CSc.                             fischerovaj@psp.cz                                        V

Jan Florián                                                    florianj@psp.cz                                             PHA

Jaroslav Foldyna                                           foldynaj@psp.cz                                             U

Ing.Ivan Fuksa                                              fuksai@psp.cz                                                  SDČ

Mgr.Petr Gandalovič                                    gandalovicp@psp.cz                                       U

Mgr.Petr Gazdík                                            gazdikp@psp.cz                                             Z

doc.PhDr. Mir.Grebeníček,CSc.                  grebenicekm@psp.cz                                    JHM

MUDr.Martin Gregora                                 gregoram@psp.cz                                             JHČ

JUDr.Stanislav Grospič                                grospics@psp.cz                                               SDČ

PaedDr.Milada Halíková                              halikovam@psp.cz                                             M

Jan Hamáček                                               hamacekj@psp.cz                                          SDČ

Mgr.Alena Hanáková                                  hanakovaa@psp.cz                                        JHM

doc. MUDr.Leoš Heger,CSc.                      hegerl@psp.cz                                                 KR

Ing.Pavel Hojda                                             hojda@psp.cz                                               KAR

MUDr.Pavel Holík                                       holikp@psp.cz                                              O           

Mgr.Václav Horáček                                    horacekv@psp.cz                                           L           

Mgr.Zdeňka Horníková                               hornikova@psp.cz                                        KR           

Gabriela Hubáčková                                    hubackovag@psp.cz                                          U

JUDr.Petr Hulinský,Ph.D.                            hulinskyp@psp.cz                                      PHA

Mgr.Stanislav Huml                                     humls@psp.cz                                            SDČ

Jan Husák                                                    husakj@psp.cz                                          JHM

Petr Jalowiczor                                            jalowiczorp@psp.cz                                           M

Mgr.Vítězslav Jandák                                  jandakv@psp.cz                                         JHČ           

MUDr.Michal Janek                                    janekm@psp.cz                                       PL    

Mgr.Luděk Jeništa                                        jenistal@psp.cz                                        SDČ 

Ing.Miroslav Jeník                                       jenikm@psp.cz                                         SDČ

PaedDr.Ladislav Jirků                                  jirkul@psp.cz                                               V   

Ing.Radim Jirout                                          jiroutr@psp.cz                                             P   

Radek John                                                johnr@psp.cz                                             PHA

Ing.Miroslav Kalousek                                kalousek@psp.cz                                        SDČ

JUDr.Jana Kaslová                                     radovaj@psp.cz                                         PHA

David Kádner                                             kadnerd@psp.cz                                          U

ThDr.Kateřina Klasnová                              klasnovak@psp.cz                                    SDČ

Bc.Jan Klán                                                klanj@psp.cz                                             SDČ

Ing.Václav Klučka                                      kluckav@psp.cz                                            M

Kristýna Kočí                                             kocik@psp.cz                                               M

Lenka Kohoutová                                       kohoutoval@psp.cz                                             PHA

Ing.Kateřina Konečná                                 konecnak@psp.cz                                            M

RNDr.Vladimír Koníček                             konicekv@psp.cz                                                Z

PhDr.Daniel Korte                                       korted@psp.cz                                                PHA

MUDr.Jiří Koskuba                                     koskubaj@psp.cz                                            PHA

prof. MUDr.Rom Kostřica,CSc.                 kostricar@psp.cz                                    JHM

MUDr.Patricie Kotalíková                           kotalikovap@psp.cz                                         U

Ing.Pavel Kováčik                                      kovacik@psp.cz                                                V

MUDr.Jaroslav Krákora                              krakoraj@psp.cz                                 

 Ing.Jiří Krátký                                             kratkyj@psp.cz                                              O

Ing.Jaroslav Krupka                                    krupkaj@psp.cz                                              M

JUDr.Stanislav Křeček                                krecek@psp.cz                                             PHA

Ing.Václav Kubata                                       kubatav@psp.cz                                           PHA

Mgr.Helena Langšádlová                             langsadlovah@psp.cz                                         SDČ

Ing.František Laudát                                    laudatf@psp.cz                                               PHA

Jan Látka                                                    latkaj@psp.cz                                                  PL

Ing.Vladimíra Lesenská                               lesenskav@psp.cz                                              KR

Mgr.Ivana Levá                                           levai@psp.cz                                                       PL

Ing.Jaroslav Lobkowicz                               lobkowiczj@psp.cz                                            PL

Pavol Lukša                                                luksap@psp.cz                                                    M

Mgr.Soňa Marková                                     markovas@psp.cz                                              KR

Jaroslav Martinů                                         martinuj@psp.cz                                                P

Ing.Květa Matušovská                                koncickak@psp.cz                                              P

Ing. arch.Václav Mencl                                vaclav.mencl@email.cz                                    JHM

Ing.Alfréd Michalík                                      michalika@psp.cz                                              M

Mgr.Dagmar Navrátilová                             navratilovad@psp.cz                                           O

RNDr.Petr Nečas                                        petr.necas@odsvs.cz                                          Z

JUDr.Marie Nedvědová                              nedvedovam@psp.cz                                          L

RSDr.Josef Nekl                                         neklj@psp.cz                                                 O

Václav Neubauer                                         neubauerv@psp.cz                                             P

Miroslava Němcová                                   nemcovam@psp.cz                                             V

MUDr.Vít Němeček,  MBA                        nemecekv@psp.cz                                             L

Ing.František Novosad                                 novosadf@psp.cz,  fnovosad@email.cz             Z

PaedDr.Josef Novotný                               novotnyj1@psp.cz                                             KAR

Ing. Josef Novotný                                     novotnyj2@psp.cz , novotnyj2@psp.cz              V

prof.RNDr.Ivan Ohlídal,DrSc.                    ohlidali@psp.cz                                                JHM

doc.Ing.Jiří Oliva,Ph.D.                               olivaj@psp.cz                                                    KR

RSDr.Miroslav Opálka                                opalkam@psp.cz,opalka.miroslav@seznam.cz    M

Ing.Hana Orgoníková                                 orgonikova@psp.cz                                            KR

Ing.Viktor Paggio                                       paggiov@psp.cz                                               JHČ

Bc.Jan Pajer                                               pajerj@psp.cz                                                 KR

Ing.Jiří Papež                                              papez@psp.cz                                                PL

JUDr.Vlasta Parkanová                              parkanova@psp.cz                                              JHČ

Ing.Jiří Paroubek                                        paroubekj@psp.cz                                           U

Mgr.Karolína Peake                                   peakek@psp.cz                                              PHA

Ing.Martin Pecina,  MBA                           pecinam@psp.cz                                         PHA

MUDr.Gabriela Pecková                            peckovag@psp.cz                                      PHA

Ing.arch.Miroslav Petráň                             posta@psp.cz                                                 P 

Ing.Jiří Petrů                                               petruj@psp.cz                                               JHM

Ing.Jaroslav Plachý                                     plachy@psp.cz                                               Z 

Pavel Ploc                                                  plocp@psp.cz                                                  L           

JUDr.Stanislav Polčák                                polcaks@psp.cz                                               PHA

JUDr.Jiří Pospíšil                                        pospisilj@psp.cz                                                PL

doc.RNDr.A.Putnová,Ph.D.,MBA             putnovaa@psp.cz                                          JHM

MUDr.David Rath                                      rathd@psp.cz                                               SDČ

Mgr.Aleš Rádl                                            ales.radl@seznam.cz                                     SDČ         

prof.MUDr.Aleš Roztočil,CSc.                   roztocila@psp.cz                                              V

Ing.Jiří Rusnok                                            rusnokj@psp.cz                                              M           

JUDr.Marie Rusová                                    rusovam@psp.cz                                             V

Bc.Adam Rykala                                        rykalaa@psp.cz                                               M           

Mgr. Ing.Ivana Řápková                             rapkovai@psp.cz                                                U

Ing.Antonín Seďa                                       sedaa@psp.cz                                                    Z

Mgr.Marta Semelová                                  semelovam@psp.cz                                       PHA

Jaroslava Schejbalová                                 schejbalovaj@psp.cz                                           JHM

Karel Schwarzenberg                                 schwarzenbergk@psp.cz                                 PHA      

Ing.František Sivera                                    siveraf@psp.cz                                                JHM

PharmDr.Jiří Skalický,Ph.D.                       skalickyj@psp.cz                                                P

Mgr.Roman Sklenák                                   sklenakr@psp.cz                                              JHM

Petr Skokan                                               skokanp@psp.cz                                             L           

 Ing.Ladislav Skopal                                   skopal@psp.cz                                             JHM          

Mgr.Jan Smutný                                         smutnyj@psp.cz                                           SDČ          

Josef Smýkal                                              smykalj@psp.cz                                            Z  

Mgr.Bohuslav Sobotka                               sobotka@psp.cz                                            JHM         

JUDr.Pavel Staněk                                     stanekp@psp.cz                                              KR         

Ing.Zbyněk Stanjura                                   stanjuraz@psp.cz                                              M         

Miroslava Strnadlová                                  posta@psp.cz                                               Z  

Mgr.Jana Suchá                                          suchaj@psp.cz                                                  KAR     

Ing.Pavel Suchánek                                     suchanek@psp.cz                                               JHM   

Pavel Svoboda                                           svobodap@psp.cz                                               Z         

Ing.Igor Svoják,  MBA                               svojaki@psp.cz                                               M          

prof.Ing.Dr.B.Šarapatka,CSc.                    sarapatkab@psp.cz                                             O        

Mgr.David Šeich                                         kontakt@seich.cz                                              JHM    

Ing.Josef Šenfeld                                         senfeldj@psp.cz                                                   U

Ing.Karel Šidlo                                           sidlok@psp.cz                                                  PL         

Ing.Ladislav Šincl                                         sincll@psp.cz                                                 M           

Mgr.Jaroslav Škárka                                   skarkaj@psp.cz                                             PL          

Jiří Šlégr                                                      slegrj@psp.cz                                                U

Bc.Marek Šnajdr                                         snajdrm@psp.cz                                               SDČ     

MUDr.Jiří Štětina                                        stetinaj@psp.cz                                                 KR

MUDr.Boris Šťastný                                   boris.stastny@psp.cz                                        PHA

Mgr.Milan Šťovíček                                    stovicekm@psp.cz                                             U        

Ing.Jiří Šulc                                                  sulcj@psp.cz                                                     U         

Josef Tancoš                                                tancosj@psp.cz                                                U          

JUDr.Jeroným Tejc                                     tejcj@psp.cz                                                     JHM    

Petr Tluchoř                                                 tluchorp@psp.cz                                              SDČ     

Ing.Milan Urban                                          urbanm@psp.cz                                              SDČ      

Mgr.Tomáš Úlehla                                       ulehlat@psp.cz                                                Z           

PhDr.Martin Vacek                                     vacekm@psp.cz                                                Z         

Ing.Jaroslav Vandas                                     vandasj@psp.cz                                               SDČ     

Mgr.Dana Váhalová                                    vahalovad@psp.cz                                              M      

Ing.Miroslav Váňa                                       vanam@psp.cz                                                    P       

Ing.Roman Váňa                                          vanar@psp.cz                                                         O

Ladislav Velebný                                         velebnyl@psp.cz                                                 M      

Mgr.Jan Vidím                                             vidim@psp.cz                                                   SDČ    

Ing.Vladislav Vilímec                                   vilimecv@psp.cz                                                  PL     

Ing.David Vodrážka                                    vodrazkad@psp.cz                                             PHA  

Bc.Miloslava Vostrá                                     vostram@psp.cz,  kscm.kl@volny.cz                    SDČ

Ing.Václav Votava                                       votavav@psp.cz                                                        PL

Ing.Radim Vysloužil                                     vyslouzilr@psp.cz                                                SDČ  

JUDr.Ivana Weberová                                weberovai@psp.cz                                                    L  

PhDr.Jaroslava Wenigerová                         wenigerovaj@psp.cz                                               M   

Renáta Witoszová                                        witoszovar@psp.cz                                                  M

PhDr.Lubomír Zaorálek                               zaoralek@psp.cz                                                     M  

Cyril Zapletal                                               zapletalc@psp.cz                                                  L     

Mgr.Jiří Zemánek                                         zemanekj@psp.cz                                                  O    

Ing.Václav Zemek                                       zemekv@psp.cz                                                     SDČ