Proměny feministického hnutí.    Feminismus a jeho počátky můžeme klást již do 1. poloviny 19. století. První konvent za práva žen se konal v roce 1848. V té době byly ve feministickém hnutí zcela opačné názory na mateřství a děti, než je tomu dnes. Jedna z předních aktivistek a organizátorek konventu v roce 1848,  Elizabeth Cadyová Stantonová nazvala potrat "nechutným a hanebným zločinem". Další z představitelek raného feministického hnutí bojující za volební právo pro ženy Susan B. Anthonyová na stejné téma napsala:  Žena má strašnou vinu na spáchání skutku, bude tížit její svědomí za života, bude tížit její duši ve smrti. Feministky v 19. století vedly kampaň proti potratům a za schválení zákonů, které potraty kriminalizovaly. Myšlení v uvedených intencích se udrželo ve feministickém hnutí až do začátku let šedesátých 20. století (1).

V 60. letech se setkáváme s novým životním stylem. Mladí ve vyspělých a tedy bohatých zemích Západu se oddali sexu, drogám, masovým protestům proti všemu a všem. Nový mravní kodex chování byl pak odrazem jejich činů, ale nejen to, byl především jejich ospravedlněním. Náhle se ve velmi krátkém časovém úseku setkáváme s morálkou, která je převráceným, zrcadlovým obrazem morálky tradiční. Staré kořeny společnosti i feministického hnutí tím byly vytrženy. Nové kořeny feminismu se zrodily z nenávisti a začaly bujně růst zalévány hojně krví nenarozených. Rodina se stává veřejným nepřítelem feministek č.1.  Linda Gordonová prohlašuje: "Základní rodina musí být zničena".  V 70. letech píše Robin Morganová:  "Nezničíme nespravedlnost mezi muži a ženami, pokud nezničíme manželství". 

Na konci roku 1993  Nancy Lehmanová a Helena Sullingerová pustili do světa manifest

DEKLARACE FEMINISMU:

Manželství existovalo ku prospěchu mužů a právně potvrzovalo metodu ovládání žen. ... Musíme pracovat na jeho zničení. ... Konec instituce manželství je nutnou podmínkou osvobození žen. Proto je pro nás podstatné dodávat ženám odvahy k opouštění svých manželů a k tomu, aby nežily v osobních svazcích s muži. ... Celé dějiny musejí být přepsány s ohledem na útlak žen. Musíme se vrátit ke starodávným náboženstvím ženského pohlaví, jakými bylo čarodějnictví (2).

    Uvedený citát je otřesný, to však nebyl vrchol radikálně změněného, moderního feminismu. Právní poradkyně Catherine McKinnová vyslovila tezi hlásající, že:  "Feminismus klade důraz na NEROZLIŠOVÁNÍ pojmů prostituce, manželství, sexuální obtěžování (3).

Konečným cílem moderního feministického hnutí je pak svoboda, které podle hnutí nelze dosáhnout bez zrušení manželství (4).  K tomu lze jen dodat:  Zůstane-li osud národů na moderních feministkách zatracujících manželství a prolévajících hekatomby krve nenarozených ve jménu svobody, nemají národy žádnou budoucnost. Protože z biologického hlediska neexistuje nic, co je tak rychlým identifikačním vzorem špatné adaptace, jako je rozmnožování pod úrovní populační obměny (5).

Co říci na závěr. 

Feminismus se přerodil z hnutí na obranu manželství, rodiny a nenarozených dětí na hnutí likvidující manželství, rodinu a nenarozené děti. Moderní feminismus tak tvrdě pracuje na zániku národů ve kterých se úspěšně rozvíjí a žádná z feministek si neuvědomuje, že svou činností automaticky pracuje na zániku moderního feminismu a tím i na zániku svém. Feminismus dneška a jeho prostředky (zničení rodiny, antikoncepce, interrupce, sterilizace) dnes stárnoucí a vymírající křesťanský svět vehementně nabízí třetímu a islámskému světu.  Bez úspěchu. Proč by také třetí svět a islám měl akceptovat sebevraždu, mají-li dostat za dědictví zemi z níž dobrovolně, respektive z rozhodnutí našich žen odcházíme?  Islám prostřednictvím jednoho ze svých evropských mluvčích potvrdil, že již v této věci má dávno jasno, když deklaroval: Dobudeme Evropu přes vagíny našich žen.   A já mohu dodat to, co mluvčí nevyslovil: Staré feministky zničíme a mladé přimějeme rodit.

 

Ivo Patta

V Měchenicích 14. 8. 2008

Prameny:

(1)    Buchanan  P. J.    Smrt západu,  Mladá fronta,  Praha 2004

(2)    Colleton F. T.  Family Is Key to Social Integration, Interim, květen 1998, s.1

(3)    Greenberg P.   American satire, from Bland to Worse,  Chicago Tribune, 18. 11. 1991 

(4)    Horn,  Wade    Supporting Men as Dads Can Benefit Everyone, Washington Times, 8. 2. 2000

(5)    Runske Katarina   Emply Hearts and Emply Houses, Britain, Family Publications, 1990

 

Zavřít okno