Prostituce funguje pro ženy jako měna.    ( MF Dnes 1.12.2007 )

Debbie Savage (43) vede terénní program organizace Safe Project.

V minulosti byla konzultantkou britských vládních strategií v oblasti

drogové problematiky a pouliční prostituce. Letos jí byla

udělena cena zdravotnické organizace Heart of Birmingham. Do Česka přijela,

aby vystoupila na semináři Drogové služby v zrcadle, který v Olomouci

uspořádala organizace Podané ruce.

 

 

 

Souhlasíte s tvrzením, že prostituce je práce jako každá jiná?

Můžeme říct, že prostituce je volba ženy, a ta rozumí důsledkům své volbY.

Některé ženy, především ty, které pracují v bytech, nám tvrdí, že si vydělají úžasné

peníze, že je to skvělá práce a že to dělají rády. Další den přijdou stejné ženy s tím,

že nemají ani korunu, že se zamilovaly do muže, kterému nemohou říct, co vlastně

dělají, nebo že vyzvedávají děti ze školky a jeden z rodičů, který si přišel vyzved-

nout dítě, je jejich zákazník. Začnou panikařit, že se lidé dozvědí, co vlastně dělají.

Zjevně to není skvělá volba kariéry.

 

 

Rozmlouváte jim tu volbu?

V popisu práce nemám rozhodovat,jestli je jejich práce dobrá, či ne, nebo

jim zakazovat, aby šly s dalším klientem, nýbrž je chci podpořit, aby se na

svou práci dokázaly podívat s otevřen očima a zamyslely se, zda v tom chtějí

pokračovat. Je právo každé ženy dělat to,co uzná za vhodné. Jakmile začnu někomu

říkat, že je to strašná práce a neměla by ji dělat, působím asi stejně, jako kdy-

bych ji k tomu nutila Ř1'kala bych tím, že si sama nemůže zvolit. Takže když nám

řeknou, že se jim ta práce líbí, nasloucháme jim, když řeknou, že se mají hrozně,

nasloucháme rovněž a nějak už s tím, co slyšíme, musíme vyjít.

 

 

Jste pro to, aby byla prostituce legalizována?

Nejsme, což většinu lidí překvapuje.V rámci britské sítě sociálních pracovnic

a výzkumníků, kteří pracují na podobných projektech, jsme se shodli, že všichni lidé,

kteří jsou sexuálním průmyslem nejvíce zranitelní -tedy ženy, které mají různé

duševní choroby, berou drogy, jsou k prostituci donucené nebo ženy pod věkovou

hranicí -stejně skončí na černém trhu.

S nimi je potřeba pracovat nejvíc a myslíme si, že by propadly mimo dosah všech

služeb. Druhý důvod je, že nechceme, aby to byla legální profese a aby si čtrnáctileté

dívky ve škole říkaly, že když neudělají, mohou se alespoň prostituovat.

Nejsme pro legalizaci, ale pro dekrimina1izaci prostituce, aby za ni ženy nemohly

být zatýkány, souzeny nebo uvězněny.

 

 

Jaká je spojitost mezi prostitucí a nelegálními drogami?

Myslím, že holky, které jsou na ulici,užívají drogy proto,aby se s tou prací

vyrovnaly. Otázka je, Co bylo první.Většinou jsou první drogy a pak se ty

dívky začnou prodávat, aby měly z čeho financovat závislost. Drogy potom musí

brát, aby potlačily pocity z toho, že se jim dělo násilí. Často byly v dětství zneužívány.

Jenže to, co zažijí tady, je tak desetkrát horší než to, co se jim dělo v rámci zne-

užívání. Většina z nich jím v dětství prošla a velká část z nich mluví o tom, že byly

zneužívány matkou. A to je velké tabu,o kterém jinak nikdy nikdo nemluví.

 

 

Co jsou ta traumata, která ženy na ulici zažívají?

Většina z nich měla styk s více partnery proti své vůli. Jsou naštvané, když nedo-

stanou zaplaceno, ale když je muž znásilní a pak jim zaplatí, přijmou to. Myslí

si o sobě, že jsou bezcenné. Často jsou znásilňovány různými předměty nebo

mučeny pro potěšení klientů. Pro některé muže je sadomasochistický sex vlastně

důvod, proč si vzít pouliční prostitutku,u níž si mohou připlatit za to, že ji budou

zraňovat. A ty ženy jsou rády, že mají možnost přivýdělku! Jedna moje klientka

navštěvuje pár, který jí dává crack (derivát kokainu, pozn. aut.) za to, že jí mohou

pálit genitálie. Občas se nemůže ani posadit, ale dělá to dobrovolně pro drogy.

Pokud se ze závislosti někdy dostane,bude se muset poprat se všemi věcmi,

které se jí staly.

 

 

V čem jsou drogy a sex tak speciální,že mezi nimi můžete udělat barterový

obchod?

Pokud jde o crack, muži, kteří ho berou, mají dost pokroucené sexuální

fantazie a také zvýšenou sexuální aktivitu,protože je to stimulant. Takže když znáte

dealera cracku a chcete se zkouřit, víte,že on je připraven tuto nabídku přijmout.

Většinou jde o orální sex. Pouliční prostitutky toho za orální sex vyměňují hodně,

vlastně skoro všechno. Mužů, kteří jsou  I k tomu přístupní, je sakra hodně. Dívky,

s nimiž pracuji, by za taxík nikdy nezaplatily jinak než orálním sexem. Mohou

vyměňovat sex za jídlo, pokud znají hlídače v obchodě. Sex je jejich měna.

Používají obranný mechanismus, díky němuž mají dojem, že se jim to vlastně

neděje. Rozhodně crack a heroin jim pomáhají se přes to dostat.

 

 

Pokud jde o drogy, slavíte úspěchy s metadonovou substitucí, Jak ve

vašem prostředí funguje?

Existují různé způsoby, jak předepisovat metadon. Jedním z nich je udržovací

léčba: dáváte člověku metadon celý život,on nemusí dávky snižovat; tihle lidé se

mohou vrátit do práce a dát se do pořádku. Druhý způsob: lidé začnou užívat

metadon, aby se zbavili svého užívání drog, a postupně snižují dávky; doufají,

že jednoho dne budou abstinovat úplně. Pak je tady náš způsob, díky němuž

dostaneme do služeb lidi, kteří nepřijdou,pokud jim nemáte co dát. Naše využití

je naprosto nízkoprahové a nemá to nic společného s tím být čistý. Ačkoli z dva-

ceti žen, které jsme měli na metadonu,se sedmnáct posunulo do následné péče

a jsou stabilní, což trvalo několik let.

 

 

Není to kontroverzní, podávat substituci takto účelově?

Je to velmi kontroverzní, ale má to úspěch. Hodně doktorů se staví proti

tomu a mnoho pracovníků v drogových

službách si myslí, že je to nepřípustné.Jeden důvod je, že substituční léčba vyža-

duje abstinenci od nelegálních drog, a to u nás podmínkou není. Jenže jak znám

praxi, většina lidí stejně kouří heroin,i když jsou na metadonové substituci.

Naše klientky to pouze přiznají a my je za to nevyhodíme. Upřímnost je přece to, co

po nich celou dobu chceme. Tento model se poté, co jsme ho zavedli, rozšířil po

celé Británii. Využívají jej například služby pro bezdomovce, ale většinou vydávají

jen recepty. My jsme jediné místo, kam mohou prostitutky přijít a metadon přímo

dostat.

 

 

K čemu je substituce metadonem dobrá kromě toho, že získáte a udržíte

klientky, s nimiž můžete pracovat?

Pointa je v tom, že jsou spokojené a ten den nemusí do práce. Nemusí jít na ulici

vydělávat peníze na drogy. Snižujeme jejich škody. Když přijdou kvůli tomu,

že byly znásilněny nějakým předmětem a nemohou pracovat, zranily se nebo je

někdo zmlátil, mohou si vzít týden volno z práce díky tomu, že budou brát meta-

don. Nebo místo toho, aby měly sex pětkrát denně, ho budou mít dvakrát denně.

 

 

V čem ještě se vaše pojetí substituce metadonem liší od klasického pro-

gramu?

U nás platí na rozdíl od klasické substituce také to, že se na substituční léčbu

mohou vykašlat, a když se po delší době objeví, my jim nevynadáme a neptáme

se jich, kde byly. Máme radost, že je vidíme, a ony tak nemají výčitky. Necítí

vinu a nemyslí si, že nás tím zradily,a to je velmi důležité. Když pracujete

jako drogový pracovník, musíte být velmi opatrný, aby vaši klienti nechtěli potěšit

vás namísto toho, aby potěšili sebe. Když potom selžou, tak je jejich vina desetkrát

horší, protože si myslí, že vás zklamali.Když se dívka nedostaví na sjednanou

schůzku, nikomu 'za to nevynadám. Jsem zaplacená dost na to, abych tam tu hodinu

proseděla, a neberu si to osobně.

 

 

Setkáváte se ve své práci s dívkami z České republiky?

Jistě, v Birminghamu máme hodně Češek, Lotyšek, Rumunek, Albánek,

Slovenek, Srbek nebo Chorvatek, ale nemáme tam žádné Francouzky nebo

Němky. Všechny ty ženy jsou ze zemí východní Evropy. V porovnání s Angli-

čankami se o sebe dobře starají a rozhodně nepracují jako pouliční holky, protože

by je policie okamžitě zatkla a deportovala. Nabízejí speciální služby,

jako je orální sex bez kondomu, což je bohužel jeden

ze způsobů, jak se nakazit syfilidou nebo chlamydiemi, nicméně třeba české dívky

jsou mnohem důslednější v docházeni na pravidelné zdravotní kontroly. Když se

jich ptáme na drogy, smějí se a nerozumějí tomu -mají pocit, že Angličané to

s drogami přehánějí.

 

 

Co ty Češky dělaly předtím, než se dostaly k prostituci?

Vesměs říkají. že přijížděly už s tím,že věděly, co budou dělat. Často doma

studovaly vysokou školu. Říkají. že pracují proto, aby ušetřily peníze a mohly

začít podnikat, až se vrátí domů. Jedna si koupila kadeřnictví. jedna kosmetický

salon, jedna se vrátila a bude učit a další má doma dvě děti, a až se vrátí domů,

tak si koupí dům. České dívky většinou nejsou z Prahy nebo velkých měst. Jsou

to inteligentní ženy a h'kají, že nikdo neví,co v Anglii dělají. Obvykle mají českého

přítele, který žije doma, a rozhodně to nebudí dojem, že by je někdo prodával

a že by z něj dívky měly strach. Někdy přivedou novou dívku, která neumí vůbec

anglicky, a my se o ni opravdu bojíme,ale o šest měsíců později ta dívka ang-

licky mluví a přivede si další, která je na tom stejně jako ona předtím. To je velmi

zvláštní.

 

 

Kolik si dívky prostitucí vydělají v porovnání s normální prací, za předpo-

kladu, že neutratí všechny peníze za drogy?

Je to mnohonásobně víc, než kolik si vyděláte v obyčejném zaměstnání.

Prostitutka bere třicet liber za hodinu,v restauraci by brala pět. Pokud pracuje

pět dní v týdnu dvanáct hodin denně, je to opravdu hromada peněz, ze kterých

neplatí daň. Ale i když neberou drogy,neušetří všechno. Dívky z východní

Evropy miluji nakupováni drahého oblečení a kabelek. Přijedou, vydělají peníze,

a pak zase jdou.

 

 

Máte někdy dojem, že by mohly být do země přivezeny v rámci obchodu

s bílým masem?

Myslím, že ne. Češky pracuji v bytech,o něž se vždy dělí více dívek. Inzerují

masáže, za které zaplatíte třicet liber,a když jste s dívkou v jednom pokoji,

nabídne vám speciální služby. Ačkoli policie nechává prostitutky v bytech na

pokoji, jednou takový byt pozatýkala a ve zprávách bylo, že jsou to ženy, s nimiž

bylo obchodováno a které tam byly zatčené. To byla naprostá lež a ty ženy

byly opravdu naštvané -nejen proto,že byly deportované, ale protože tam

pracovaly dobrovolně a měly dobré peníze. Zamčeno bylo jedině proto, aby jim

to tam někdo nevykradl. Mimochodem,v lednu má v~jít v platnost zákon, který

má umožnit všechny mimo unijní občany,kteří v Británii pobývají ilegálně, depor-

tovat.

 

 

Proč vám ten zákon vadí, když dívky podporujete v tom dostat se ze sexuál-

ního průmyslu a toto může být jeden ze způsobů?

My nevíme, do čeho by se vrátily a proč jsou vlastně v Anglii. Musíme

se ujistit, že se s nimi zachází správně.Nevíme ani, jestli se informace o tom,

proč byly deportovány, dostane k jejich rodinám. Nechceme, aby ty ženy musely

strpět jakékoliv násilí kvůli tomu, že jsou prostitutky. Navíc se deportované dívky

obvykle okamžitě vrátí.

 

 

 

 

Ptala se Vendula Běláčková

( studuje adiktologii na 1.LF UK a Hospodářskou politiku na NF VŠE )