Bývalá pacientka psychiatrické léčebny Bohnice :
Mě obstoupilo asi šest lidí a řekli mi, ať se svlíknu nebo respektive řekli: "Svlíkněte se." Což jsem dostala docela strach jako, co se bude dít. 

 

Jan PFEIFFER, psychiatr, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 
V momentě, když ten klient je formálně dobrovolně hospitalizován, ale přitom v tom zařízení neexistuje žádná kontrola dodržování práv, tak si teoreticky s ním můžou dělat, co chtějí. 

Lucie RIPOVÁ, právnička, občanské sdružení Kolumbus 
Ten pacient v podstatě na začátku se, se ocitá, vedle toho, že teda je psychicky na dně, v totální informační izolaci. Je někam přidělen a v podstatě se s ním zachází jako s balíkem. 

 

Martin JAROLÍMEK, psychiatr, denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov 
Když já jsem dřív pracoval v léčebně, tak ten způsob jednání s pacientem, že jsme ho prostě jako nenápadně přesvědčili, aby podepsal dobrovolný vstup, tak k tomu docházelo velmi, velmi často. 


Martin JAROLÍMEK, psychiatr, denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov 
Třeba málokdo z psychiatrických pacientů, který je třeba nedobrovolně hospitalizovaný, tak ví, že má právo odmítnout medikaci. 


Lucie RIPOVÁ: A jak vám je nutěj, co říkaj? 
osoba: No, spolkni to, tak to musím spolknout, no ...

Lukáš LANDA: A když to nespolknete, tak co se děje? 
osoba: To by mě zbili, no ... 

 

Lukáš LANDA: Víš, co to bylo? 
bývalá pacientka: Nevím. 

 

Lukáš LANDA, redaktor 
To, že pacienti často nevědí, jaké léky dostávají, je jeden problém. Druhý, pokud je dostávají za trest. 

 

Ota ŠEVČÍK, bývalý ošetřovatel PL Bohnice, bývalý pacient PL Bohnice 
Ošetřovatel by vás chtěl třeba poslat sám sobě pro cigarety, kdybyste s tím ošetřovatelem měl nějakej konflikt, tak byste mu odmítnul jít pro cigarety, tak je dost možný, že by za to trpěla celá ta komunita toho oddělení, kde jste. 
Lukáš LANDA: To se stalo někdy? 
Ota ŠEVČÍK: Zažil jsem, zažil jsem dva případy, kdy se tohle to v takzvanejch chronickejch pavilonech stalo. 
 

Lucie RIPOVÁ, právnička, občanské sdružení Kolumbus 
Využíváte jakékoliv prostředky pro to, abyste získali co nejvíc peněz, ale ty peníze bohužel nejdou na zkvalitňování léčby. 
Zdeněk BAŠNÝ: A jdou na co? 
Lucie RIPOVÁ: Nevím, kam jdou, popravdě řečeno, nevím, nevím, kam jdou. 
Zdeněk BAŠNÝ: To jako, tohle je, tohle je napadení. Vy jste obecně ... 
Lucie RIPOVÁ: Řekněte mi, jak je možné, že v jednom z vašich pavilonů, dobře, v jednom z vašich pavilonů se pacienti koupou jednou týdně? Odůvodnění personálu, že je ... 
Zdeněk BAŠNÝ: Řekněte mi, na kterém pavilonu ...? 
Lucie RIPOVÁ: Třeba šetřit vodou. Pavilon jedenáct. 

Lucie RIPOVÁ: A jak to zdůvodňujou? 
osoba: No, že šetřej vodou. 

 

Radek BLECHA, pacient psychiatrické léčebny Bohnice 
Když někdo sem přijde, podepíše sice dobrovolnej vstup, ale s tím propouštěním, to není tak jednoduchý. Spousta lidí, kteří chtěli podepsat revers a odejít odsaď, se jim to nepodařilo, protože tady se podepisujou reversy já nevím, co já vím, co jsem tady byl, tak já nevím, jednomu z padesáti to vyjde

 

Lukáš LANDA, redaktor 
Pokud pacienti nemohou z léčebny odejít a mají pocit, že někdo porušuje jejich práva, proč si tedy oficiálně nestěžují? 
 
Ota ŠEVČÍK, bývalý ošetřovatel PL Bohnice, bývalý pacient PL Bohnice 
Je si kam stěžovat, pakliže vůbec ale dostanete, dostanete stížnost z toho oddělení. Jste na uzavřeným oddělení, nemáte vycházky, tak dopis vám musí někdo pronést ven, tak rozhodně to nemůžete dát někomu z personálu, protože ten se do toho podívá. 

 

Lukáš LANDA, redaktor 
Nejhorší na celé věci je, že výpovědi o totální neinformovanosti pacientů, zneužívání moci a trestání neklidovými injekcemi a kurtováním pocházejí podle všeho z jedné z nejlepších českých psychiatrických léčeben. 
 
Jan PFEIFFER, psychiatr, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 
Jestliže máte tyto stížnosti, můžete předpokládat, že v jiných léčebnách ty, ta situace bude stejná, ne-li, ne-li horší. 
 
bývalá pacientka psychiatrické léčebny Bohnice 
Nevím, k čemu to je. Myslím, že ten člověk je drženej pod zámkem nějakou dobu a pak ho pustěj ven, a to je celý. Asi kdybych se tam měla vrátit, tak to bych se dost bála.  

 

 

http://209.85.135.132/search?q=cache:2QY2C7n_qLEJ:www.ceskatelevize.cz/pub/reporterict/205-452-80124-0005.doc+znalkyni+zav%C5%99eli&cd=4&hl=cs&ct=clnk