Počet jednotlivých ošetření v oboru psychiatrie v ČR.

 

 

ROK

Muži

Ženy

2001

871122

1278249

2003

980244

1469862

2005

1061330

1628059

 

 

 

 

Procentuelní podíl jednotlivých nemocí :

37% - neurotické poruchy ( např. fobie,reakce na stres,poruchy spánku )

18% - afektivní poruchy ( např. deprese,poruchy nálad,úzkostné stavy )

10% - schizofrenie a organické duševní poruchy ( např.demence )

 

 

 

Zdroj – Ústav zdravotnických informací ČR