Viete že sa v EU uvažuje o zrovnoprávnení opíc medzi sebou a s človekom?

Po úspechu emancipácie lesbo-žien sa o emancipácii opíc veľmi vážne uvažuje v najvyšších kruhoch sveta!


Medzinárodný deň žien a emancipácia ženy dosiahla maximum: Rodina, manželstvo, otcovstvo, materstvo a deti sú už de facto do tla zmrzačené.

Teraz sa očakáva podobný úspech zrovnoprávnením opíc a zavedením Medzinárodného dňa opíc. Problémy sú iba technického rázu - ako to vpláchnuť čo najrýchlejšie do termálnych hláv a ako vyvinúť nátlak na tvrdohlavcov, čo sa ešte úplne netermalizovali. Uvažuje sa o postupných pomalých krokoch, ako to bolo pri emancipácii žien. Iní namietajú, že to nie je treba, nakoľko mužské vlastnosti sa podarilo takmer všetky vykynožiť postupmi podobnými, ako použili v Kuřimi u Brna. Podľa našich poznatkov dnešný mozog je schopný sa zrovnoprávniť aj z dážďovkami ( žížalami ), keď im to zmužnené ženy nariadia. Takže proti bude iba pár jednotlivcov s IQ nad 130 a tých opičí aktivisti, médiá a príslušné opičie štátne orgány. Navrhuje sa aj pozitívna diskriminácia (to je, že opica by mala mať viac práv ako človek, kým si nezvykneme). Pani Radičová je dôležitým článkom v tomto programe zrovnoprávnenia opíc...

 

Emancipácia opíc začína rovnako nenápadne ako začínala emancipácia lesbo - žien.

 

S pozdravom "haúúúouuuu úf úf úf"

 

Ing. Lubomír Balvín

predseda Rady a VV

Marcela Vetráková

Klub žien a matiek pri UMS