PAS-Arbeitsgemeinschaft

(Pracovní skupina pro PAS)

c/o MUDr. Wilfrid v. Boch-Galhau

       Odborný lékař pro psychoterapeutické lékařství

                  neurolog – psychoterapie

PAS-Arbeitsgemeinschaft c/o MUDr. Wilfrid v. Boch-Galhau, × Oberer Dallenbergweg 15 × 97082 Würzburg

                       

        telefon  +49 931 3592133 (AB)

Kolegyním a kolegům    fax +49 931 3592249

z profesí asistujících při rozvodu     e-mail: praxis@drvboch.de

 

        www.drvboch.de

     www.pas-konferenz.de

 

                       

         V prosinci 2006

                       

 

 

 

Aktuální informace o odcizení mezi rodičem a dítětem a o syndromu zavrženého rodiče

(parental alienation syndrome (PAS)/syndrome d’aliénation parentale (SAP))

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vážené dámy, vážení pánové,

 

jako organizátoři Mezinárodní konference o syndromu zavrženého rodiče – parental alienation syndrome (PAS) – (v říjnu 2002 ve Frank­furtu nad Mohanem; viz http://www.pas-konferenz.de, zde především sborník z konference, vydalo nakladatelství Verlag Wissenschaft und Bildung, Berlín, 2003) bychom Vám dnes v souvislosti s dalším vývojem ohledně tématu odcizení mezi rodičem a dítětem a syndromu zavrženého rodiče rádi předali následující informace, které by možná mohly být zajímavé pro Vaši práci:   

 

1.              V červenci 2006 vyšlo: Gardner/Sauber/Lorandos „International handbook of parental alienation syndrome: conceptual, clinical and legal considerations”, vydal Charles C. Thomas Publisher Ltd., Springfield, Illinois. Jedná se o kvalitativně velice pozoruhodnou a rozsáhlou učebnici pro zainteresované odborníky z různých profesí asistujících při rozvodu. V této příručce představuje 32 expertů z 8 zemí aktuální vědecké poznatky o syndromu zavrženého rodiče a o související problematice v teorii i praxi. Obsah a detaily o příručce naleznete na adrese www.ccthomas.com/details.cfm?P_ISBN=0398076472 (objednávky přímo u vydavatele nebo na Amazon.com (USA).

 

2.              Skvělý vědecký přehled o kontroverzích v souvislosti s PAS lze nalézt ve stati R. A. Warshaka.: „Eltern-Kind-Entfremdung und Sozialwissen­schaften – Sachlichkeit statt Polemik“ („Odcizení mezi rodičem a dítětem a sociální vědy – věcnost namísto polemiky“), Zentralblatt für Jugendrecht (ZfJ), 92 (5) 2005, 186 – 200. Tato publikace představuje aktualizaci autorova článku: „Bringing sense to parental alienation: a look at the disputes and the evidence", který vyšel v Family Law Quarterly 2003, 37 (2): 273 - 301. Profesor Warshak představuje v tomto vynikajícím článku současný stav výzkumu ohledně PAS. Podrobně se zabývá známými aspekty, které jsou předmětem kritiky, a ve svém popisu konceptu PAS přináší četné podněty pro další vědecký výzkum. 

3.              Pregnantní popis syndromu parental alienation syndrome od amerického psychologa a právníka D. Lorandose, PhD, JD, spoluvydavatele příručky Intern. handbook of parental alienation syndrome, lze nalézt na adrese: http://www.falsely-accused.net/clientvideos/clientWMV/Parental%20Alienation%20cases.wmv (7:22 min.; ke stažení a přehrání na vlastním PC).

 

4.              Dokumentární film na téma ‚únos a odcizení’ „Victims of another war – The aftermath of parental alienation“ s rozhovory tří dospělých postižených osob je vhodný jako výukový film pro profese asistující při rozvodu. Popis filmu lze nalézt ve stati: C. C. & Summers, D. M. (2006): Parentectomy in the crossfire, American Journal of Family Therapy, 34 (3): 243 – 261, DVD, 30 min.; objednávky na: www.victimsofanotherwar.com..

K tomuto tématu doporučujeme také navštívit internetové stránky postižených osob na www.takeroot.org.

 

5.              Pro účely dalšího vzdělávání soudců rodinného práva na téma PAS a jeho tří odstupňovaných forem byl na zakázku odvolacího soudu Maricopa County, Phoenix, AZ (M. K. Jeanes), v roce 2003 vytvořen dokumentární film „Children of divorce – A view for the bench“ (DVD, 42 min.) (v anglickém jazyce). Objednávky prostřednictvím http://www.familysupportcenter.com/tiesandknots/videos.html. Popis k tomuto filmu lze nalézt rovněž u Summerse, C. C. & Summers, D. M. (tamtéž 2006, str. 243 - 261)

 

6.              a) Film „Family ties and knots: Children of divorce“ (v anglickém jazyce) je vhodný k podporování přístupu rodičů, do jejichž péče nebyly děti svěřeny, k jejich dětem. Lze jej použít k tomu, aby si rodiče uvědomili škodlivé důsledky odcizujícího chování. Objednávky na: http://www.familysupportcenter.com/tiesandknots/videos.html (16 min., DVD, také ke stažení jako streaming video).

b) Film „Family ties and knots: Parents on the see-saw“ (v anglickém jazyce) může být nápomocný rodičům, kteří se snaží řešit věci mezi sebou konstruktivně, aby podporovali pozitivní kontakt dítěte s oběma rodiči a dodali dítěti více trvalosti a stability v prostoru mezi oběma rodičovskými domy. Ve filmu informuje psycholožka o modelech stýkání se a o časových plánech, které jsou vhodné anebo také nevhodné pro různé věkové skupiny. Objednávky na adrese http://www.familysupportcenter.com/tiesandknots/videos.html (25 min., DVD, také ke stažení jako streaming video).

 

7.              Rádi bychom zmínili studii od Bakerové (2005) o dlouhodobých následcích odcizení mezi rodičem a dítětem a studii Bakerové a Darnalla (2006) o strategiích odcizení: 

a) Baker, A. J. L. (2005). The long-term effects of parental alienation on adult children: A qualitative research study. American Journal of Family Therapy, 33: 289 – 302.

b) Baker, A. J. L. & Darnall, D. (2006). Behaviors and strategies employed in parental alienation: A survey of parental experiences, Journal of Divorce & Remarriage. 45 (1/2): 97 – 123

8.              Odkazujeme na knihu E. Schmidt a A. Mees „Vergiss, dass es Dein Vater ist! Ehemals entfrem­dete Kinder im Gespräch“ („Zapomeň, že je to tvůj otec! Kdysi odejmuté děti v rozhovoru“), Books on Demand GmbH, Mainz 2006. V této knize vypravují čtyři děti z rozloučených svazků ve věku 15, 20, 28 a 34 let formou interview, jak prožívaly rozchod svých rodičů a ztrátu svého otce. Líčí své zkušenosti s úřady pro mladistvé a soudy a vypravují o opětovném setkání se svým otcem. Tato svědectví znovu potvrzují: Děti potřebují oba rodiče, bez ohledu na to, zda zůstanou pohromadě jako pár či nikoli. 

9.              Jak od odborníků, tak od postižených dostáváme často informaci, že rádce pro laiky sepsaný autorkou Gabriele ten Hövel „Liebe Mama, böser Papa – Eltern-Kind-Entfremdung nach Trennung und Scheidung – Das PAS-Syndrom“ („Milá mamka, zlý taťka – Odcizení mezi rodičem a dítětem po rozchodu a rozvodu – Syndrom PAS“) (Kösel, Mnichov 2003) je jak odcizenými, tak také odcizujícími rodiči vnímán jako nápomocný. 

10.          Zainteresované francouzsky mluvící kolegy a kolegyně bychom rádi upozornili na skutečnost, že belgický odborný časopis Divorce et Séparation No 3, 2005 (www.labor.be) a francouzský časopis Synapse, Journal de Psychiatrie et Systčme Nerveux Central, No 227 (září), 2006: 11 – 18 (info@nha.fr) se podrobně zabývají tématem „aliénation parentale“ a „syndrome d’aliénation parentale“ (SAP).

 

11.          Kniha autorů Siegfried Bäuerle a Helgard Moll-Strobel (2001) „Eltern sägen ihr Kind entzwei – Tren­nungserfahrungen und Entfremdung von einem Elternteil“ („Rodiče půlí své dítě vedví – Zkušenosti s rozchodem a odcizení jednoho z rodičů“) vyjde znovu v roce 2007 v přepracovaném novém vydání v nakladatelství Auer-Verlag, Donauwörth.

 

12.          Přehled mezinárodní vědecké literatury k odcizení mezi rodičem a dítětem a PAS lze nalézt na adrese: http://home.att.net/~rawars/pasarticles.html

 

13.          Dne 20. července 2006 přijal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ve věci rodinného práva Koudelka proti České republice (App.-No. 1633/05) rozhodnutí kvůli porušení článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv, které vyvolalo velkou pozornost. V paragrafech 35, 39 a 62 je výslovně uveden pojem „syndrome d'aliénation parentale", což podle našeho názoru znamená právní uznání fenoménu PAS tímto vysokým nadnárodním soudem.   
Rozsudek je k nalezení (ve francouzském jazyce) na internetových stránkách Evropského soudu pro lidská práva ( http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/ List of recent judgements – Search – zvolit francouzštinu jako jazyk – zadat application number). Podrobný komentář s částečným překladem z francouzštiny do němčiny lze nalézt na internetové stránce www.vaeterfuerkinder.de/Koudelka_Teil.htm - jeho přečtení doporučujeme. 

14.          Celá řada mezinárodních odborníků považuje za žádoucí, aby „parental alienation syndrome“ ve smyslu indukované dětské poruchy jako následku těžce manipulativního chybného chování rodičů při rozchodu a rozvodu byl zařazen do manuálu DSM V Americké psychiatrické společnosti (American Psychiatric Association).  Nezbývá než vyčkat, zda budou do ukončení přípravných prací na DSM V k dispozici dostatečné výsledky klinických výzkumů, aby bylo možné dále objasnit otevřené otázky ohledně platnosti a spolehlivosti diagnózy PAS a ohledně účinnosti efektivních intervencí u různých stupňů závažnosti této speciální dětské poruchy. Nezbývá než doufat, že se podaří odstranit značnou názorovou roztříštěnost spojenou s pojmy parental alienation a parental alienation syndrome, aby patologicky odcizeným dětem z rozvedených manželství bylo možné pomáhat v praxi lépe než doposud. (V psycho­dynamice lze u těžkého PAS nalézt příbuzné rysy se stockholmským syndromem, v některých případech i s Münchhausenovým syndromem v zastoupení.)

Pokud byste nám chtěli zaslat další vlastní nálezy, poznatky a zkušenosti z vlastního výzkumu a/nebo praxe na téma odcizení mezi rodičem a dítětem a/nebo syndromu zavrženého rodiče (parental alienation syndrome/syndrome d’aliénation parentale), byli bychom Vám velice vděční. 

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

 

 

 

MUDr. W. v. Boch-Galhau              Dipl. psych. U. Kodjoe                 PhDr. W. Andritzky              JUDr. P. Koeppel

www.drvboch.de   www.ursula-kodjoe.net                  www.andritzky-online.de  www.koeppel-kindschaftsrecht.de

www.pas-konferenz.de