KAMBERSKÝ: Čurání na boty

23. května 2010  14:11

Soudce Pavel Nagy, který lhal, asi uplácel a očividně úplatky bral, nepůjde před soud. Státní zástupce Pavel Prygl to zaonačil tak, aby nebyly napadnutelné Nagye rozsudky („rozpoznávací schopnosti byly nevýznamně snížené“), přitom před soudem nejspíše nestane nikdy („proti tomuto usnesení není stížnost přípustná“). I kdyby byl Nagy opravdu nemocný, musíme volat hanba!

V trestním řádu je paragraf, který umožňuje přerušit trestní stíhání "pro těžkou chorobu". Myšlena je vážná nemoc typu rakoviny – nemocný se buď uzdraví a proces pokračuje, nebo neuzdraví... Přerušit stíhání kvůli sníženým ovládacím schopnostem je zneužití trestního řádu, nechceme-li říci, že nám pan Prygl močí na boty.

Sousloví justiční mafie si lidé spojují se špinavou hrou kolem Jiřího Čunka. Možná právem. Ale opravdu nebezpečná "justiční rodina" se ukazuje v případech jako úplatný soudce Nagy nebo otec stěžovatel Fiala.

V tom prvním případě státní zástupci nedovolí, aby soudce stanul před soudem, v tom druhém dostal flastr obtížný stěžovatel, který překážel státním zástupcům. Kluky a holky, co spolu táhnou těžkou káru justice, přece nikdo nemůže soudit či jim překážet v práci.

Toto je chvíle pro Renatu Veseckou, aby ukázala, co je zač. Ona jediná může Pryglovo usnesení napadnout.

Petr Kamberský

 

www.lidovky.cz