JUSTIČNÍ KANÁL

      ... sledujte výkon práva v českých zemích ...

 

 

 

 

       

        Soudcovské škody nesmí jít k tíži občanů

        Rozhodnutím Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku byla

        Česká republika mnohokrát odsouzena k zaplacení finančních částek

        stěžovatelům z důvodu nezákonných a protiústavních rozhodnutí soudců

        obecných soudů (OS,KS,VS,NS) i Ustavního soudu ČR. Tato částka podle

        sdělení médiií činí více jako 19 milionů korun. Zaplacení škody bylo

        uhrazeno ze státního rozpočtu, na úkor všech daňových poplatníků, kteří

        škody nezpůsobili. Jejich odpovědnost není v žádné příčinné souvislosti

        s těmito nezákonnými rozsudky konkrétních soudců. Za škody výlučně

        osobně odpovídají konkrétní soudci, kteří o věci rozhodovali. V jedné

        jediné soudní věci, která se dostane k přezkoumání do Štrasburku,

        rozhoduje vždy deset soudců, to je 1 soudce v prní instanci (OS,KS),

        dále 3 soudci o odvolání (KS,VS), dále 3 soudci u Nejvyššího soudu o

        dovolání, a 3 soudci Ustavního soudu. Jestliže soud ve Štrasburku

        rozhodne, že ČR , při rozhodování uvedeného množství soudců v jedné

        věci, porušila Ustavu a mezinárodní smlouvy, a musí uhradit škodu,

        svědčí to o alarmujícím a katastrofálním výkonu soudcovských funkcí u

        nás. Škody za soudce nesmí platit občané. Trestné činy soudců nelze

        podřadit pod tzv. soudcovskou nezávislost, která je v ČR skutečně

        neomezená. Obrazně řečeno, žádný kuchař nepřipravuje soudcům v

        restauraci jídlo z kanálové vody, jinak by musel zaplatit soudci

        vzniklou škodu. Jestliže soudce vyhotoví kuchaři nezákonný a

        protiústavní rozsudek, mnohdy i zneužitím pravomoci veřejného činitele,

        za vzniklou škodu kuchařovi by měl zaplatit výlučně tento soudce,

        nikoliv všichni daňoví poplatníci. Situace došla už tak daleko, že

        trestné činy soudců policie odmítá podle zákona vyšetřovat. U

        ministerstva vnitra a spravedlnosti existuje nepsaná dohoda o trestní

        nestíhatelnosti soudců. Policie dokonce nezákonně postupuje taková

        trestní oznámení na soudce neoprávněně předsedům soudů nebo ministerstvu

        spravedlnosti, které podle zákona nejsou orgány činné v trestním řízení.

        Těmi jsou policejní orgán, státní zástupce a soud. Dokonce se pracovníci

        uvedených rezortů vzájemně smluví proti oznamovatelům a záměrně

        odpovídají nevěcně a s obdobným obsahem odpovědi a společně kryjí

        trestné činy soudců. Konkrétní případy lze doložit od mnoha občanů z

        celé České republiky za období posledních deseti let (např. Mgr. Hana

        Rašková aj). Soudci se stali jakýmisi “privilegovanými pachateli" na něž

        se nevztahuje trestní zákon a trestní řád. Za trestné činy spáchané v

        pracovní době, jsou někteří konkrétní soudci ještě navíc nadstandardně

        placeni státem. Takové výhody neexistují pro soudce nikde na světě.

        Tento stav je nadále neúnosný a neudržitelný. Tyto otázky je nutné

        otevřít k veřejné diskusi a neodkladně řešit.

        Dr. M. Chovancová,1.1.2007