Profesor PhDr Petr Weiss, PhD. odpověděl na  zapovězenou otázku

SOUDNÍ ZNALEC MIMO MÍSU

Bylo mi záhadou, proč se onen mladý člověk tak pokorně, skoro do půl pasu, před soudem  uklání… Vida každým coulem intelektuála, nechápal jsem jeho pokoru před samosoudkyní Naděždou Brčákovou, která až dosud  zatvrzele, po dobu sedmi měsíců,  odmítala všechny žádosti údajného násilníka, Mgr. Pavla Štičky o  propuštění z vazby. Šlo o vzorový proces  politický monstrproces  státu s „domácím násilníkem,“ a tak světlo do něj,  mi  vneslo až seznámení s Weissovým posudkem. Hora porodila myš…

            Známý sexuolog, proslulý kromě vydání knihy, v níž z velké části revolučně stírá obvyklé hranice mezi normalitou a deviací, proslul  zejména svojí podporou pro transsexuála Brokeše. Tento muž  se stal operačně paní Brokešovou,  která pak bojovala za své naverbování do české armády:  "Transsexualita je skutečně poruchou sexuální identity. Ve chvíli, kdy se paní Brokešová podrobila operaci, která ji přeměnila v ženu,  tato diagnóza ale padá," vysvětlil tehdy deníku VP sexuolog Petr Weis. Škoda, že se očividně jako sexuolog zmýlil  v tom, že operaci se podrobil muž, žádná paní Prokešová. Nebudeme však malicherní, tenhle „omyl“ zas tak draho nepřišel. Hůře bylo s čestným člověkem, bývalým farářem husitské církve Mgr. Štičkou. V jeho trestní kauze Weiss dokonce podával celý znalecký posudek, z něhož např. cituji otázku č. 6: „Jaký dopad na svědkyni měla prožitá vyšetřovaná událost z psychiatricko – psychologicko – sexuologického hlediska?“

            Prostý člověk by řek, že takhle se ptát může jenom  blázen, protože nikdo přeci nemůže najednou koukat ze tří oken. Ale ne tak Weiss, je inteligent.  Ví, že jde o tázání nebes v podobě  státní instituce, jež se zabývá domácím týráním, která jej platí a bude platiti.

Leč, věc má háček. Jde tady o takovou otázku, která předpokládá jistý děj v minulosti, přičemž není záruka, že se skutečně odehrál… Ona žena (sexuolog se tentokrát v pohlaví nesplet), si  protokolárně „rozpomněla“ na několik podlých činů jichž se měl husita dopustit už v dávné minulosti. Tu nehrozilo, že snad už  kdosi  neoblékne maskáče čs. armády.       Zde leží na pomyslných laboratorních vahách znalce, osud mladého, charakterního a váženého  muže, otce dvou dětí,  čekajícího  na pravdu, jako na Boží smilování. Chybu znalce přeci  může člověk zaplatit mnohaletou ztrátou svobody! Je tedy správné, aby náš sexuolog rozťal onen gordický uzel, v podobě ožehavého etického rozhraní?

            Těm kdo vyslovili  své ANO, se omlouvám. Ostatním kdo vyřknuli NE, blahopřeji ke správné odpovědi. Tato otázka je totiž přímo v kriminalistice zakázána , jak pan   prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. coby soudní znalec, jistě také dobře ví. Mně, laikovi  věřit nemusíte. Od toho jsou tu metodické,  právnicky prověřené postupy, jež je záhodno v zájmu spravedlnosti vždy respektovat. Už v prachobyčejném  výslechu, který se může týkat čehokoliv.Weiss tu selhal, byť odpověděl pythicky. Ba, kladení tzv. kapciózních otázek je  opravdu nepřípadné. Jaké jsou, ty, kapciózní otázky?  Takové dotazy, které mohu předpokládáním minulého děje  vytvářet na stíhaného rafinovanou past: …“Zakázány jsou otázky sugestivní a kapciózní, předstírající klamavé a nepravdivé okolnosti“, praví v kapitole „Taktika provedení výslechu“, už základní učebnice „KRIMINALISTIKA“, od autora J.Musila a  kolektivu. Jenže, znáte to z každé hospody, stejně jako asi Weiss, kdo poroučí, tak platí. Bohužel, kriminál není žádná restaurace: Mgr. Pavla Štičku státní orgány, spolu se soudem z pražské šestky, okradly o celých sedm měsíců života – a  hlavně,  pošpinily jeho čest!           Ovšemže, spolu s jeho bývalou ženou, prodejnými novinářkami z „RYTMUS ŽIVOTA“, a také - jak jinak - s přispěním velkopodnikatelky v oboru týraných dětí, JUDr. M. Vodičkové z FOD. Případ rovněž výmluvně dokládá zneužívání odbornictví soudních znalců v České republice. Právě na jeho základě jsou čeští otcové režimem fašizoidně kriminalizováni. Když je soudní znalec, nota bene sexuolog. tzv. „mimo mísu“, bývá těžké to dokázat, ne tak u znalce Weisse. Snad už svou chybu nebude opakovat …          ZBYNĚK ŠIMŮNEK, autor je novinář     

Uvodni strana.