Soudy soudí už i na chodbách ? A kdy budou soudit na ulici ?

Jindřich Tichý, 10.04.08

Pane JUDr.Sváčku, děláte si legraci, že? Soudy už soudí i na chodbách? Budeme souzeni soudci už i na ulici?

Jindřich Tichý

Shlédl jsem dokumentární záznam se zatčením členů sdružení K 213, pana ing. Fiala, ing. Štefka a p.Tenglera, kteří protestovali 08.04.2008 proti tomu, že české soudy ignorují rozhodnutí mezinárodního soudu tím, že zablokovali vstup do jednací síně vylepeným transparentem. To vše za přítomnosti televize. Cílem je zablokovat jednání zdejšího soudu, které beztrestně nerespektuje závazný nález mezinárodního soudu.

Přichází soudní stráž, přichází soudkyně, přicházejí další a další, seznamují se s poklidnou formou protestu a posléze justiční stráž, která si neví rady a volá Policii ČR. Přijíždí první policisté, posléze další - a zjevně si neví rady.

Do věci vstupuje předseda soudu JUDr.Sváček, oslovuje policisty a poskytuje jim velice opatrně metodický návod, jak dále postupovat. Oznamuje policistům, že se „ domnívá“, že všichni tři protestující se dopouštějí trestného činu pohrdání soudem a že je tedy jasné, jak by měli policisté dále postupovat, protože se jedná o trestný čin.

Po nějakém čase přešlapování všech na chodbě probíhá zasedání soudců nedaleko na schodišti, kde se zjevně radí o dalším postupu proti protestujícím. Policie vyčkává, justiční stráž brání natáčení soudcovské porady na schodech. Po chvíli přichází soudkyně ke dveřím jednací síně a prohlašuje, že protestanty dobrovolně vyzývá (jako by ji někdo k něčemu nutil?), aby opustili místo u dveří jednací síně, kde stáli. Protestující odmítají.

Soudkyně tedy prohlašuje na chodbě stručnou větu, že vyhlašuje usnesení o tom, aby protestanti opustili místo. Usnesení čeho, koho, proti komu ? Jemine - to je legrace, tedy pouze zkraje. Soudkyně opět prohlašuje: „ Dobře, tedy, pane Fiala, jak chcete, tak tedy vyhlašuji usnesení, že rušíte pořádek na místě, kde se má jednat, opusťte místo. A ukládám Vám pokutu 5.000,- Kč za rušení a neumožnění vstupu do jednací síně. Pokud neuposlechnete, může proti Vám zasáhnout i Policie ČR.

Který přestupek kterého zákona že to je, rušit ještě nezapočaté a nekonané jednaní soudu a k tomu ještě na chodbě? Paní soudkyně si asi neumí pomoci, její vůle je tedy asi zákonem. Chodbové usnesení nezasedajícího soudu na chodbě soudu a pohrůžku možná i Policii však soudkyně za vtip nepovažuje. Závěrem porady soudců na schodech soudu tedy zřejmě bylo vytvořit jakési zdání úřední moci a jednání, aby si posléze okatá justiční svévole vynutila zásah Policie.

K tomu se přidává následně jakási neznámá figurka v brýlích (místopředseda městského soudu pro věci trestní JUDr. Horký, pozn K 213), která vyslovuje poučení o tom, že chodbové usnesení paní soudkyně bylo vyhlášeno a že další protest může nebo bude posuzován jako pohrdání soudem, tedy už trestný čin. Nějak pozapomněl, že protest není pohrdání, navíc jen soudcem a to mimo jednání a vůbec to není totéž jako pohrdání soudem při jednání tak, jak jej cituje zákon.

Přistupuje rázný policista, vyzývá, zanechte svého protiprávního jednání, nebo bude použito donucovacích prostředků.. Přichází přesilovka tři na jednoho a zakrátko leží tři protestanti na zemi, na nich po dvou až třech policistech. Protestanti se brání jen pasivně, z chodby se ozývají bolestivé vzdechy. Hlavní aktér, pan Fiala, je odveden v poutech, ostatní dva klidněji pod dozorem policie.

Lidově řečeno, zákrok jako noha, na základě soudcovské představy, že mohou vše. Chápu, že protest proti soudcům je samotným soudcům nepříjemný, stejně jako chápu, že jim je nepříjemné, když jim někdo zablokuje dveře do soudní síně. Chápu také, že je nejen soudcům, ale celé české justici, nepříjemené, že někdo upozorní, byť by demonstrativně na to, že si dělají co chtějí a že naprosto nerespektují usnesení mezinárodního soudu ve Štrasburku.

Protestanti se v nejhorším případě dopustili přestupku, i když mám dojem, že jen velmi těžko by se to na nějaký konkrétní odstavec přestupkových zákonů vztahoval. Vůle a nadřazenost justiční šlechty je však zákonem, pan Judr.Sváček, předseda soudu, navede domněnkou policii, že se jedná o trestný čin pohrdání soudem a soudkyně a s dalším nejspíš soudcem sehrají divadlo pro veřejnost o jako soudním jednání na chodbě, vydání usnesení na chodbě, soudu ne-soudu, konajícím se na chodbě, ve věci neznámé a poté policie, ráda za záminku k zákonné akci, potom násilím protestanty odvede a trestně stíhá.

Tragikomicky vtipné na tom je, že policie mohla zakročit hned, na základě spáchání pořádkového přestupku, mohla dokonce násilím vyvést protestanty pryč, mohla je dokonce předvést a pokutovat, či postoupit k přestupkovému řízení. Policie však nejprve nevěděla, co má vůbec dělat, potom zase jedná tak, že když si soudci usmyslí někoho stíhat trestně, když jim odporuje, tak stačí inscenační divadýlko pod pláštíkem zákona, ve skutečnosti však jen pod pláštíkem nedotknutelné soudcovské šlechty. Vždyť to řekl soudce, ne? A to je zákon, ne?

Trapas nad trapas, co vše je možné v tomto státě, v české justici a také v české policii. Přece kdo to jakživ slyšel, aby se stalo, že by snad nějakou náhodou policista upozornil soudkyni, že její představy o prosazení vůle soudců a manipulace se zákonem jsou poněkud improvizovaně scestná.

To raději nejprve neví kudy kam a potom poslechne, zatýká a trestně stíhá pro trestný čin pohrdání soudem, který nezasedal, který se nekonal a přesto se usnesl na chodbě, vydal usnesení o věci: postoj před dveřmi, udělil pokutu a potom nechal protestanty odvléci a trestně stíhat. Všechny principy práva jako takové šly stranou, protože to, že si někdo dovolí stoupnout před dveře a nechce uhnout (navíc k tomu má pochopitelné opodstatnění) je přece zločin nad zločiny, ne? A nejmíň na rok nebo dva do báně, že ?

Ale jinak  třeba za krádeže veřejně prospěšné práce. Zloději jsou přece pokorní a neprotestují proti soudcovské zvůli, že? Kam to právo, spravedlnost a česká justice pokročila? A kam pokročí stoupající nespokojenost občanů s českou justicí a hlavně soudci? Já osobně neodmítám defenestraci a asi nebudu sám.

To, že si ale přitom příslušný Sváček a soudkyně dělají vlastní zákony na chodbě a policie jim to navíc papá jako ze lžičky, je přece normální a běžné., ne ?

Více na : http://www.virtually.cz/?art=16340

http://www.novinky.cz/clanek/137109-nespokojeni-otcove-blokovali-soudni-sin-zatkla-je-policie.html