Soudy jsou přísnější na muže.

PRAHA 14. května 2009 | 10:19

Soudy nakládají se ženami mírněji než s muži. To je jeden ze závěrů studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci s názvem Výzkum prvovězněných (poprvé v životě zavřených, pozn. red.) žen.

Autoři letos zveřejněného výzkumu prostudovali 109 soudních spisů žen, které si v roce 2005 odpykávaly trest ve Věznici Světlá nad Sázavou, a srovnali ho s obdobným výzkumem z let 2002 až 2003, který se týkal 85 prvovězněných mužů.

U žen soudy sáhly více než třikrát častěji k mimořádnému snížení trestu než u mužů a uložily trest nižší, než je dolní hranice příslušné sazby. Poprvé zavřené ženy také častěji než muži skončily v mírnějším typu vězení, než by odpovídalo jejich provinění.

 

Václav Drchal – Lidové noviny