Genderově silně nevyvážený TITANIC .

 

 

Počet cestujících

Zachránění

Oběti

Muži

805

146            18,14%

659          81,86%  

Ženy

402

296            73,63%

106          26,37%

Děti

109

57              52,3%

52             47,7%

Posádka - muži

862

192            22,27%

670           77,73%

Posádka - ženy

23

20               86,95%

3               13,05%

Muži celkem

1667

338             20,27%

1329         79,73%

Ženy celkem

425

316             74,35%

109           25,65%

použitá data www.wikipedia.cz 

 

Že největší počet obětí jsou muži asi mnohé,bohužel,nepřekvapuje.Ovšem vzpomeňte si na různé

filmy o této katastrofě,které staví do popředí většinou jen negativní pohled na jednání mužů.Že je

to v rozporu s fakty,opět mnohé nechává chladné.  

Velice zvláštní a přímo zarážející je procentuelní počet dětských obětí,kdy se zdá,že matky mnoho

svých dětí nechaly napospas osudu.  Dnešek není,bohužel,o nic lepší.