Spravedlnost dětem – sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů

a

Asociace neúplných rodin 

si Vás dovolují pozvat na tiskovou konferenci

 

Rodinné právo v rekodifikovaném občanském zákoníku

 

Úterý 16. srpna 2001, 10.00 hodin

Klub Střídáček – Resslova 1, Praha 2 (3. patro), na mapě zde: http://www.iustin.cz/images/mapapor.gifhttp://www.iustin.cz/images/mapapor.gif

 

 

Zásadní rekodifikace občanského zákoníku, kterou schválila Poslanecká sněmovna v 1. čtení, je předmětem výrazné kritiky ze strany různých profesních skupin, které by ji měly v praxi používat. Kromě jiných zásadních změn tento nový občanský zákoník v sobě nově zahrnuje i rodinné právo, dosud řešené samostatným zákonem o rodině. Ani tato nová úprava není prosta nedostatků.

 

Obecně lze konstatovat, že by tento návrh znamenal zhoršení právní úpravy rodinných vztahů oproti dosud platnému zákonu o rodině. Došlo totiž k vynechání řady pozitivních ustanovení zákona o rodině, a zároveň byla zařazena nová ustanovení směřující k dalšímu vyostření vzájemných vztahů v rodině. Za všechny jmenujme ustanovení o přihlédnutí k názoru dítěte, které předtím bylo léta vystaveno „vymývání“ mozku jedním rodičem až do stadia vypěstovaného syndromu zavrženého rodiče nebo vágní a protiústavní ustanovení o domácím násilí či o tzv.rodinném závodě zpochybňující ústavní právo na ochranu soukromého vlastnictví. Předkladateli zákona jsou přehlíženy nejen zásadní připomínky veřejnosti, ale i nálezy Ústavního soudu, zejména ohledně střídavé péče a určování otcovství.

 

Podrobné výhrady a připomínky budou předmětem tiskové konference, které se jako hosté zúčastní advokátka JUDr. Klára Samková a Ing. Jaroslav Růžek. 

Rodinné právo v rekodifikovaném občanském zákoníku bude i tématem navazující veřejné debaty, živě vysílané internetovým Rádiem Střídáček od 18. hodiny téhož dne. Podrobnosti: www.stridacek.cz.

 

Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem
info@iustin.cz, www.iustin.cz
tel.: 603 72 99 61