Topolánek před studenty v Plzni kritizoval českou soudní mocTopolánek před studenty v Plzni kritizoval českou soudní moc

Ostrá kritika na adresu českých soudů a soudců zazněla dnes z úst předsedy vlády Mirka Topolánka (ODS), který hovořil ke studentům plzeňské právnické fakulty na téma Reforma české justice. Sám svůj příspěvek označil za poměrně kontroverzní a jeho větší část namířil hlavně proti soudcům, když mimo jiné upozornil na jejich "absolutní moc" v určitých případech. Přestože diskutoval se studenty fakulty, která nesmí nově přijímat doktorandy, popřál na závěr škole, ať si uchová svůj dobrý zvuk.

"V našich podmínkách nemůže nikdo získat absolutní moc, ale soudce ji může mít v určitém čase," uvedl Topolánek. Podle něj na české soudce neplatí přísná měřítka, často jsou považování za symbol morálky a i jejich sebepodivnější rozhodnutí nebývá podrobeno kritice. "Při známé soudcovské solidaritě soudní moc vystupuje jako nerozbitný monolit," uvedl.

Studentům řekl, že cítí plíživé vychylování rovnováhy mezi mocemi ve státě (zákonodárnou, výkonnou a soudní) a v tomto vidí ohrožení ústavní rovnováhy. "Mám dost důvodů se domnívat, že ve vztahu k prezidentovi i vládě se někteří soudci řídí více titulky v novinách. Známe řadu konkrétních selhání soudců," dodal. Svůj názor označil za nutně subjektivní, vzápětí však doplnil, že i každý soudce se rozhoduje subjektivně.

Během půlhodinového příspěvku vyzval Topolánek k posílení soudcovské odpovědnosti, u předsedů soudů k posílení manažerské odpovědnosti. Za dobře fungující v rámci české justice, a to už od počátku 90. let, označil ústavní soud.

Přestože podle Topolánka první desetiletí po roce 1989 vrátilo lidem základní svobody, nevedlo k jejich zajištění. Druhé desetiletí pak vedlo k tomu, že se justice ocitala pod tlakem politické objednávky. Nyní, 20 let po pádu železné opony, prý přichází doba, kdy se ČR snaží odstřihnout od komunistického práva a nejde jen o kosmetické úpravy. "Všemi připravovanými kodexy se jako červená niť vine snaha posílit soukromé právo na úkor práva veřejného," vysvětlil Topolánek.

Za nutné pro práci soudů označil i technické podmínky. K tomu má sloužit mimo jiné lepší vybavování, e-justice, vytváření minitýmů. Na otázku, co je třeba, aby justice neselhávala, prý definitivní odpověď neexistuje. "Na počátku musí být upřímná snaha jednat. Politika nemůže justici napravit," dodal.