Vážené poslankyně, vážení poslanci,

 

přijměte touto cestou poděkování za vaši aktivní podporu novely zákona o rodině v předkládané podobě panem doktorem Staňkem při jejím druhém čtení 14.06.2011, která posiluje tak chybějící a potřebný institut střídavé péče.

 

Pevně věříme, že se takto aktivně připojíte k jejímu prosazení i v nadcházejícím třetím čtení, ba co více, že se vám snad povede získat ještě pár váhajících kolegů a kolegyň z vašich řad.

 

Chyběl vám ve vašem životě táta? Místo táty vás vychovávala pouze babička?

Kdo osobně zná o jakou ztrátu v životě dítěte se jedná, pakliže táta žije není mrtev, ale ve vašem životě chybí či je nahrazován někým jiným?

Jak by vaše dítě asi vnímalo vaši osobní ztrátu v jeho životě?

Ti z vás, kteří aktivně podpořili tuto novelu si jste vědomi jasných odpovědí na tyto jednoduché otázky.

Ti z vás, kteří jste se zdrželi vyjádření svého názoru, zkuste si aspoň na jednu tuto jednoduchou otázku odpovědět sami, snad dojdete k rozumnému rozhodnutí.

Pro ty, kteří hlasovali proti je zbytečné se na odpověď ptát, protože by nebyla jasná, ale dozvěděli bysme se takovou perličku - že člověk nemá 10 prstů, ale pouze 8 a ty mu stačí k plnohodnotnému životu, což by se snažili i vysvětlit lékařům, jenom na klavír by se jim hrálo velice omezeně, stejně tak jako omezené děti bez obou rodičů nepodpořením této novely přivádějí v naší společnosti stále dál do života. Osobně se jich to netýká, tak po Česku, proč řešit že.

 

Na základě interpelací odpůrců této novely je více než zřejmé, že tito nechápou podstatu praxe soudů, kdy soudy by měly řešit stav, kdy střídavá péče není vhodná a tyto důvody by měly být jasné a zdůvodněné, místo toho, aby ihned na začátku tuto střídavou péči zavrhly, bez jakéhokoliv závažného odůvodnění, což je současná praxe. Soudy takto automaticky na začátku odeberou dítěti jednoho rodiče, který se musí po dobu mnoha let snažit soud přesvědčit, že je stejně tak dobrým rodičem, jako ten druhý, kterému dítě soud v plném rozsahu přiřkl. V tuto chvíli se jedná o jasnou diskriminaci, která tu je mlčky českou politickou sférou tolerována, avšak u evropského soudu je kritizována. Některé naše spoluobčany se diskriminovat bojíme, ale druhého rodiče již nikoli? Jak je toto možné?

Obracíme se na vás s velkou prosbou, jelikož pouze vy jste schopni vysvětlit vašim kolegům a převažující opozici, která je drtivě proti, či se vaši kolegové záměrně zdržují hlasování osvětlit, proč jsou potřeba tyto změny, které vy dobře chápete a podporujete v tak potřebné změně. V době, kdy naše soudy vyšetřuje policie je na místě zauvažovat, zda kolikráte soudy opravdu jednají správně.

 

Dovolujeme si touto cestou poděkovat za české děti a jejich rodiče, o které by nemusely již nadále přicházet v naší zemi a to jmenovitě těmto poslankyním a poslancům.

Z ODS děkujeme dámám a pánům: 

Walteru Bartošovi, Václavu Baštýři, Marku Bendovi, Petru Bendlovi, Pavlu Bémovi, Zdenku Boháčovi, Janu Burešovi, Janu Čechlovskému, Janě Černochové, Františku Dědiči, Pavlu Drobilovi, Daně Filipi (excelentní přednes a zapojení se), Janě Fischerové, Miroslavu Jeníkovi, Radimu Jiroutovi, Lence Kohoutové (děkujeme za logické a věcné připomínkování-kéž by takových bylo více), Jaroslavu Krupkovi, Janu Kubatovi, Jaroslavu Martinů, Vítu Němečkovi, Janu Pajerovi, Ivaně Řápkové, Pavlu Staňkovi, Igoru Svojákovi, Davidu Šeichovi, Jiřímu Šulcovi, Tomáši Úlehlovi, Vladislavu Vilímcovi, Ivaně Weberové, Jaroslavě Wenigerové.

 

Z TOP09 děkujeme dámám a pánům:

Zdeňku Bezecnému, Ludmile Bubeníkové, Václavu Cempírkovi, Josefu Coganu, Jaroslavu Ečekovi, Janu Farskému, Petru Gazdíkovi, Martinu Gregorovi, Aleně Hanákové, Leoši Hegerovi, Václavu Horáčkovi, Michalu Janekovi, Luďku Jeništovi, Ladislavovi Jirků, Romu Kostřicovi, Patrícii Kotalíkové, Jaroslavu Lobkowiczovi, Stanislavu Polčákovi, Aleši Roztočilovi, Jiřímu Skalickému, Janu Smutnému.

 

Z VV děkujeme dámám a pánům:

Michalu Babákovi, Ottu Chaloupkovi, Davidu Kádnerovi, Kateřině Klasnové, Dagmar Navrátilové, Josefu Novotnému st., Viktoru Paggiovi, Karolíně Peake (madam mile jste překvapila), Miroslavu Petráni, Petru Skokanovi, Janě Suché, Jiřímu Štětinovi, Milanu Šťovíčkovi, Martinu Vackovi, Radimu Vysloužilovi

 

Z KSČM děkujeme jediné bílé vráně, která se tímto postojem vymyká názorům totalitní doby:

Josefu Šenfeldovi

 

Z ČSSD bohužel není komu poděkovat, lhostejnost k osudům českých dětí je více než jasná z jejich postojů, směr východ je zřejmý.

Není se čemu divit, evidentně potřebují už i české děti vychovávat k podvodům na školách, stejně jako to dělají jedinci z jejich řad.

Tedy je jasné, proč nestojí o zdravé a dobře vychovávané děti.

Snad se ještě nedočkáme nějakých vojsk, při takovýchto postojích ČSSD a KSČM bychom se snad ani již nedivili.

 

Poslankyně a poslanci, kterým je zřejmě jedno mínění jejich voličů - občanů, kteří se například na ČT24 vyjádřili 65% pro, 35% proti zavedení střídavé péče v České republice, stejně tak jako českou společnost tito poslanci zřejmě řadí za norskou, kde využívání střídavé péče je 40ti% na rozdíl od české 4%.

Jedná se o následující poslankyně a poslance, kteří se raději zdrží a je jim jedno v jaké společnosti budou vyrůstat české děti, chtíc obrátit naši společnost směrem na východ.

Těžko zřejmě očekávat, že se i zde u vás najde více porozumění s touto tíživou situací budoucí společnosti s možností změny a pomoci, nebo nás překvapíte o opaku?

 

Z řad ODS jsme zvědavi na postoj dam a pánů:

Jana Bauera, Michala Doktora, Radima Fialy, Jana Floriána, Ivana Fukse, Zdeňky Horníkové, Tomáše Chalupy, Václava Mencla, Petra Nečase, Jiřího Papeže, Jaroslava Plachého, Jiřího Pospíšila, Aleše Rádla, Františka Sivery, Zbyňka Stanjury, Pavla Suchánka, Pavla Svobody, Marka Šnajdra, Borise Šťastného, Petra Tluchoře, Jana Vidíma, Davida Vodrážky a Miroslavy Němcové jako jediná z ODS odpůrkyně.

 

Z řad TOP09 jsme zvědavi na postoj dam a pánů:

Jiřího Bessera, Jaromíra Drábka, Jana Husáka, Jitky Chalánkové, Rudolfa Chlada, Miroslava Kalouska (zřejmě státní pokladna je bližší než osudy českých dětí), Jany Kaslové, Daniela Korteho, Václava Kubaty, Heleny Langšádlové (stále překvapuje), Františka Laudáta, Pavla Lukši, Jiřího Olivy, Vlasty Parkanové (snad z vás ta armáda neudělala dočista chlapa), Gabriely Peckové, Anny Putnové, Jaroslavy Schejbalové, Karla Schwarzenberga (u kapitána lodě jsme očekávali jasné stanovisko, samotné osazenstvo lodě se chová rozhodněji), Bořivoje Šarapatky, Renáty Witoszové.

 

Z řad VV překvapili svojí nejednotností dámy a pánové:

Lenka Andrýsová, Vít Bárta, Josef Dobeš (oba pánové zřejmě unaveni svými aférkami), Jana Drastichová, Radek John, Jiří Rusnok.

Vaši soukmenovci se jako jediní ve velké míře stali jednotní, proč právě vy vybočujete svojí neaktivitou?

 

Z řad nezařazených je evidentní společná nerozhodnost, zřejmě nad svým politickým osudem než nad osudem českých dětí, což nám potvrdili dáma a pánové:

Stanislav Huml, Kristýna Kočí (kabelky jsou zřejmě důležitější), Jaroslav Škárka

 

U KSČM mohou jedině pozitivně překvapit ti, co se zdrželi a snad mají k této věci pozitivní názor a nebudou se bát ho konečně projevit, když už je občané zvolili.

Dočkáme se tak překvapivě pozitivního názoru? u:

Vojtěcha Adama, Jiřího Dolejše, Vojtěcha Filipa, Pavla Hojdy, Kateřiny Konečné, Pavla Kováčika či snad Ivany Levé, nebo nepřekvapí ve své totalitní jednotnosti ve zpátečnickém postoji?

 

U ČSSD by snad mohli mile překvapit s projevením svého pozitivního přístupu k budoucnosti českých dětí, namísto jejich zkaženému dětství bez druhého rodiče dámy a pánové:

Pavel Antonín, František Bublan, Karel Černý, Richard Dolejš, Jan Hamáček, Michal Hašek, Pavel Holík, Petr Jalowiczor, Vítězslav Jandák, Jiří Koskuba, Jan Látka, Alfréd Michalík, David Rath, Ladislav Skopal, Bohuslav Sobotka, Miroslav Svoboda, Jeroným Tejc (máte také rodinu), Lubomír Zaorálek

 

Všichni doufáme, že emocionální týrání kterému jsou vystaveny naše děti po rozvodu z důvodu nemožnosti stýkat se s jedním z rodičů, zpravidla otcem už konečně v Česku skončí. 

Vždyť Ty tisíce dětí, kteří jsou ke svému otci zcela lhostejní v tom lepším případě a v tom horším ho přímo nenávidí jsou pouze výsledkem pokřiveného přístupu opatrovnické justice a nefunkčního OSPODu. 

 

Pro ty, kdo stále váhají nad svým rozhodnutím a snad by uvítali více informací, zde vám nabízíme odkazy na čerpání informací ze známých českých webů, které se dané problematice věnují:

www.stridavka.cz – střídavé péči

www.iustin.cz  spravedlnost dětem

http://www.facebook.com/pages/Chyb%C3%AD-mi-táta-Potřebujeme-100tis-fanoušků/188142924530531  - Chybí mi táta

 

 

Zamezíte společně, aby se již v budoucnu nemusely opakovat takovéto věci, které na popularitě českého státu v zahraničí nepřispějí:

 

http://www.novinky.cz/domaci/236603-aktivista-za-prava-otcu-fiala-drzel-na-pankraci-43-dni-hladovku.html?ref=stalo-se

 

Děkujeme za vaše kladné hlasy a váš věnovaný čas,

 

Střídavá péče Brno