Vliv reforem Zákona o dítěti z r.1998 v NSR na celý opatrovnický systém.

 

Celá reforma stála na těchto bodech :

1) Společná péče rodičů o dítě i po odluce/rozvodu.

2) Posílení rodičovské autonomie.

3) Podpora styku dítěte s oběma rodiči.

4) Rovnoprávnost manželských i nemanželských dětí.

 

Poté byla v letech 2000/2001 provedena analýza vlivu reformy na opatrovnický systém s těmito výsledky :

 

Zkoumané téma                              Společná péče           Výlučná péče      Rozdíl

Spory mezi sebou řešíme v              67%                           35%                    +91%

rozhovoru

Úpravu kontaktů dětí s rodiči          68%                           43%                    +58%

řešíme jako otec a matka v

rozhovoru

Pro úpravu styku s dětmi je              15%                           35%                    -57%

potřeba soudního rozhodnutí

Rok po rozvodu dítě nemá s             5%                              34%                   -85%

jedním z rodičů vůbec žádný

kontakt ( vytěsnění )

Výživné na dítě je placeno                77%                           58%                   +33%

pravidelně

S výší výživného panuje                   42%                            29%                   +45%

spokojenost

O děti se starající matka je s             49%                            88%                   -44%

úpravou péče spokojena

Otec je s úpravou péče spokojen       62%                           28%                 +121%

 

 

K tomuto lze jen dodat jediné – Na co se v ČR čeká?