Výzva zavrženým matkám a babičkám, které se nemohou stýkat se svými vnuky a vnučkami.

 

 

Vážené maminky a babičky,

 

Výbor pro práva dětí Rady vlády ČR vytvořil s Výborem proti diskriminaci žen pracovní skupinu týkající se fenoménu, kdy dítě se odmítá stýkat se členy své rodiny (tzv. Parentel Alienation Syndrome či syndrom zavrženého rodiče), a to bez jakéhokoliv důvodu ze strany zavrženého rodiče (či prarodiče). Tyto stavy potřebujeme dokumentovat, abychom ukázali na rozsah tohoto sociálně patologického jevu v České republice, který se nejčastěji vyskytuje v rámci rozvodových problémů, kdy jeden rodič dítě proti druhému popuzuje takovou měrou, že dítě postupně svého rodiče „zavrhne“, to znamená, že se nechce s ním naprosto stýkat a tvrdí dokonce někdy, že se tak děje čistě z jeho vůle.

Postiženi bývají většinou tatínkové, ale to je dáno tím, že cca 93% dětí po rozvodu je svěřováno matkám do výlučné péče. Podhoubím pro vznik tohoto syndromu je právě obvykle výlučná péče jednoho rodiče a nikoliv společná či střídavá péče obou, jak to vyplývá ze zájmu dítěte na zachování vztahu s oběma rodiči.

Stalo-li se Vám, že Vás vaše dítě či vnuk/vnučka zavrhlo, napište nám svůj příběh. Pošlete ho Výboru proti diskriminaci žen při Radě vlády ČR (spojení na konci textu) a mně kopii prosím zašlete na vědomí. Pokud jste požádaly opatrovnika či soud o pomoc, napište prosím, jak účinně Vám tyto instituce pomohly.

 

Děkuji za Vám za Vaši spolupráci v zájmu postižených dětí v našem státě.

 

 

MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc.

Bítovská 9/1227

140 00 Praha 4

 

 

 

 

 

Kam příběh poslat ?

Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen

při Radě vlády ČR pro lidská práva

 Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, 100 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon : +420 296 153 224, 296 153 309
Fax : +420 224 946 445

 

Kontakt: otahalova.lucie@vlada.cz

 

Mgr. Lucie Otáhalová – tajemnice Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen, Výboru pro odstranění všech forem rasové diskriminace a zároveň tajemnice Výboru pro výchovu k lidským právům

 

 

na vědomí:

 

Výbor pro práva dítěte

při Radě vlády ČR pro lidská práva (k rukám dr. Jedličky)

 Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, 100 00 Praha 1 - Nové Město

 

Kontakt: jaroslav.jedlicka@szu.cz