Za nespravedlivé zatčení a vazbu stát neodškodňuje !


Dnešní soud Ing. Jiřího Fialy o odškodné za jeho druhou vazbu v květnu 2006 poskytl všem zúčastněným obraz o bezútěšném stavu české justice.

 

Ukázalo se, že pan Fiala byl zatčen bez zatykače (ten totiž musí vystavit soud), jen "se souhlasem státní zástupkyně Postupové", tedy osoby, která se vydávala za poškozenou v jiném trestním řízení a nešlo jí o nic jiného, nežli o osobní pomstu. Při čtení vazebních spisů člověk až tajil dech nad bizarností, která ze spisů vysvítala: Např. soudce Slunečko, který o vazbě pozitivně rozhodl, na vznesenou námitku podjatosti uvedl, že "obviněného nezná, jen ho jednou dal do vazby", dodejme že do vazby, která byla následně označena za zcela nezákonnou od samého počátku. Jako kdyby někdo řekl: "Proti dotyčnému nic nemám, jen jsem mu jednou usekl ruku".


Ještě sarkastičtější pak bylo, že tento výrok zopakoval městský soud, který nevyloučení soudce Slunečka z věci potvrdil (!!), takže každý mohl vidět, od čeho vlastně jsou u nás odvolací orgány.
A aby bizarnosti nebylo málo: Podle městského soudu nebyl Slunečko vůbec podjatý ještě 27. června, ale už 1. srpna vydal tentýž soud (jen jiný soudce) usnesení o vyloučení všech soudců Obvodního soudu pro Prahu 9, tedy i soudce Slunečka, pro podjatost vůči obviněnému. Mezi oběma rozhodnutími odvolacího (!!) soudu je tedy jediný měsíc, navíc měsíc prázdninový, kdy se žádná jednání nekonala a pan Fiala s dotčeným soudem vůbec nepřišel do styku. Jistě by si zasloužilo výklad právního odborníka, v čem pak lze podjatost spatřovat a kdy vlastně nastala.

 

Důkazní řízení nade vším pochybnost prokázalo - a ani zástupkyně ministerstva spravedlnosti se to nesnažila zpochybňovat - že se pan Fiala zjevně stal obětí vzteku a zášti soudců a státních zástupců na Praze 9, kteří masově zneužívali svoje státem svěřené pravomoci, aniž za to dodnes byli jakkoliv potrestáni a že třítýdenní vazba nikdy žádný důvod neměla.

 

Ostatně, právní vědomí státních orgánů na Praze 9 bylo tak ubohé, že dokonce do zdůvodnění zadržení napsaly, že pan Fiala "opakovaně podával urážlivá a hanlivá podání soudu", na což ani nemusíte být právním odborníkem, abyste věděli, že takováto činnost žádným vazebním důvodem není, neboť právo podávat soudu podněty (ať už jakékoliv) má samozřejmě každý občan.

 

Ještě drastičtěji pak působila obžaloba, která panu Fialovi kladla za vinu, že podal "urážlivé a hanlivé podání nazvané odpor proti trestnímu příkazu", jinými slovy byl pan Fiala obžalován za to, že se bránil zákonem předvídaným způsobem a využíval opravných prostředků, které mu zákon i trestní řád zaručují.


Protože však o zrušení vazby rozhodl prezident republiky, aniž zkoumal její důvody, a ne řádné usnesení nadřízeného soudu (ten se důvodům vazby vyhýbal jak mohl ve  všech usneseních, která ve věci vydal), které by vazbu označilo za nezákonnou od samého počátku, chyběl včerejšímu soudu zákonný podklad pro přiznání náhrady škody, ač ani soudce, ani zástupkyně ministerstva spravedlnosti nenechávali nikoho na pochybách, že jsou přesvědčeni nejen o nezákonnosti celého uvěznění, ale i o zneužívání pravomocí veřejnými činiteli na Praze 9, která dodnes nedošla trestu.

 

Jediný, kdo by takový podklad mohl pro soud opatřit, by byl ministr spravedlnosti, ten však po sérii článků skandalizujících ho za zvýšení sazby u § 213, které Ing. Jiří Fiala napsal a zveřejnil na stránkách sdružení K 213, jehož je předsedou, odmítl stížnost pro porušení zákona podat.


Náhrada škody tedy nebyla panu Fialovi v rozsudku přiznána. Veřejnost se může jen ptát, kde to vlastně žijeme, když si podivné společenství zjevných zločinců v talárech může beztrestně zavřít, na koho si ukáže.

 

TASO, 17.4.2009

 

OS Praha 2, Francouzská 19, 17.dubna 2009

 

Hovoří Ing.Jiří Fiala I.

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OSP2-Fiala-1-170409.WMA

Hovoří Ing.Jiří Fiala II.

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OSP2-Fiala-II-170409.WMA

Hovoří Ing.Jiří Fiala III.

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OSP2-Fiala-III-170409.WMA

Hovoří soudce Mgr. Vít Bičák a Ing.Jiří Fiala

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OSP2-Fiala-soudce-170409.WMA

 

P.S.

Bohužel jsem nemohl vyčkat a natočit i závěrečné řeči.

Jan Šinágl