Zachraňte manžele Rosnerovy!

 

 

Zachraňte Evropu, která díky "Valentinově milostné výchově" míří do hlubin

sebedestrukce!

 

Manželé Rosnerovi <http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/738076>

zasvětili svůj život výchově dětí, které nikdo nechtěl. Manžele Rosnerovi

zasvětili svůj život dětem, které byly obtížně vychovatelné. Teď, po

nedůstojném vyšetřování a soudu byli podmínečně odsouzeni. Hanba, třikrát

hanba! Ne Rosnerovým, ale těm "superkorektním" bílým límečkům, kteří

přistoupili na špinavou hru mladých šikanistů.

 

Před třemi tisíci lety napsal král Šalomoun: "Trestej svého syna, připraví

ti odpočinek, zpříjemní ti život." Tenkrát tím chtěl říci, že součástí

výchovy může a někdy i musí být trest. Na jiném místě knihy Přísloví tentýž

král říká: "Nepřipravuj chlapce o trest, nezemře, když mu nabiješ holí.

Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí." Je to návod k sadismu?

Nikoliv. Výchova však musí děti připravit na disciplínu, které se říká

život. K této výchově patří i to, že rodiče nemusí mít vždy stejný názor

jako děti, rodiče nemusí být vždy dobře naloženi. Rodiče mají právo být

unaveni, předrážděni, přetaženi, mohou být dokonce nespravedliví. Být

rodičem musí být v určitých mantinelech nedotknutelným územím. Rodičovské

emoce - ať pozitivní nebo negativní - postrádají děti, vychované v dětských

domovech. Proto bývají často citově ochuzení.

 

Manželé Rosnerovi svůj život zasvětili úkolu nanejvýš vznešenému. Děti,

které nikdo nechtěl a děti často "nedobré" se snažili a snaží dále

vychovávat. Dělají práci za každého z nás, za vyšetřovatele, který si neměl

odvahu ty děti adoptovat, za soudce, který neměl odvahu si ty děti

adoptovat. Nekažme jim to a omluvme se Rosnerovým za nás a za celou

evropskou civilizaci, že si váží mladých "smrkáčů" více než lidí, kterým

bychom měli na potkání líbat ruce.

 

Vít Šlechta -  slechta.bigbloger.lidovky.cz