Zničený otec drží protestní hladovku

Neděle, 04 Prosinec 2011 15:22 Ing. Jiří Fiala

Tisk

 

Nic jiného mu už ostatně ani nezbývá.

Státní terorismus dohnal Petra Masného k poslednímu zoufalému protestu, k protestní hladovce. Zdivočelé a odlidštěné státní orgány ho dohnaly až k smrti hladem, takže mu v podstatě ani nic jiného nezbývá.

Podotkněme, že to je bývalý letec, na kterého byli jeho dva synové zcela upnuti. Po rozvodu nechtěli k matce a utíkali od ní. Ta však pochopila, že by bez nich nedostávala výživné, a tak požádala soud, aby jí děti násilím přivedl od otce. To také soudkyně Tondrová, jedna z nejhorších fašistických sviní, které na Míčánkách můžete potkat, promptně udělala - poslala policajty, aby vykopli dveře u bytu, kde synové byli a vzpouzející se je odvedli k matce.

Tam je trýznil její nový druh.  Kluci se tam odmítali vracet a když je otec převzal, měli modřiny a podlitiny. Ty otec zdokumentoval a podal trestní oznámení. Policie, namísto aby obvinila matku a jejího druha z týrání svěřené osoby, obvinila jejich otce, neboť prý je zmlátil on a ještě je naváděl ke křivé výpovědi.

Vyděšené děti, které pochopily, že se matky a jejího druha nikdy nezbaví a nedosvědčí-li, co po nich ti dva požadují, budou mláceni denně dvakrát, raději - v zájmu vlastního přežití - dosvědčily, že je to tak, jak to policajti chtěli slyšet - a jejich tátu odsoudili. Nejprve podmíněně, poté už to mělo být nepodmíněně, nakonec byla podmínka ponechána, ale výrazně prodloužena a spojena s původním trestem, který tou dobou už měl být zahlazen.

Děti reagovaly logicky - od té doby se bojí tátu potkat.

Tomu exekutor Plášil sebral úplně všechno, takže mu nezůstalo ani na jídlo. Včetně výsluhy od vojáků, na kterou nesmí sáhnout (fašistka Tondrová mu z ní přdtím vyměřovala výživné, ač to žádný příjem z výdělečné činnosti není).

Otec tedy živoří ve svém bytě a umírá pomalu hlady (po odsouzení ho samozřejmě vyhodili z práce).

O kus dál živoří jeho znetovřené a utýrané děti - výsledek "péče" fašistické opatrovnické mafie na Praze 9.

Jestli má umřít na hlad bez povšimnutí, anebo jako důsledek oficiálně vyhlášené hladovky, vyjde z praktického hlediska nastejno, z hlediska společenského má pan Masný za to, že po sobě nechá alespoň zoufalý výkřik, který by někdy v budoucnosti mohl probudit ostatní.

Protože už teď je pozdě.

Fašistické justiční struktury, rekrutované ze společenské spodiny a terorizující lepší a vyspělejší část národa už z principu prosté závisti méně schopného vůči schopnějšímu, beztak ovládly nejen opatrovnickou mafii, ale všeobecně celý výkon práva v této zemi.

To je zapotřebí si uvědomit a denně při postupu proti nim z toho vycházet. Neboť si buďte jisti : Oni s vámi žádné smilování nemají a mít nebudou a kdo na ně čeká, ten je naivní blázen.

Nemějte ho proto ani vy s nimi.

________________________________

Z dopisu Petra Masného přebíráme :

Již devět dní držím protestní hladovku pro toto:

1. Exekutor JUDr.Plášil mě nezákonnou exekucí okrádá o Podporu v nezaměstnanosti (žádám, aby jsi dal podnět o náhradu škody),

2. Exekutor JUDr.Plášil mi nezákonnou exekucí zlikvidoval 3 účty u bank, i když šlo o fiktivní dluh 20 000 Kč z neplatného Rozsudku JUDr.Tondrové, která bez odvolacího řízení sama svévolně vyznačila nabytí právní moci!!!, čímž mi způsobil škodu značného rozsahu nejdříve na penále, kdy jsem nemohl splácet kontokorenty jinak by to šlo jemu na účet, zabavil mi spoření na důchod, dodnes mi zabavil byt po matce = dodnes je exekuční zápis v katastru nemovitostí, čímž s ním nemohu hýbat ani jej pronajímat, celý rok mě ožebračoval o polovinu mé spravedlivé výplaty učitele ve škole, čímž mi způsobuje stále větší škodu značného rozsahu, (žádám, aby jsi dal podnět o náhradu škody),

3. Exekutor JUDr.Plášil mě nezákonnou exekucí okrádá o výsluhový příspěvek na který mi podle zákona nemá nikdo právo sáhnout neboť je státem přiznán za nasazování života pro obranu tohoto státu!!! (žádám, aby jsi dal podnět o náhradu škody),

4. Soudkyně JUDr. Tondrová mi v srpnu 2011 poslala Tvé vyloučení z mého zastupování, na což jsem poslal v zákonné lhůtě odvolání, dodnes má můj spis 16 P 93/98 JUDr.Sváček na Městském soudě. (žádám, aby jsi dal podnět o náhradu škody za průtahy v řízení a zákonné vyřízení mého odvolání),

5. Soudkyně JUDr. Tondrová mi v srpnu 2011 poslala Rozsudek "odmítnutí" Tvého odvolání z roku 2009, tedy po 2 letech!!! (bez odeslání spisu odvolacímu soudu) proti Zákazu styku s mými syny, kdy jsem byl předvolán na toto soudní jednání až po konání a vynesení Rozsudku, takže jsem se ho nemohl zúčastnit, na což mám zákonné a lidské právo, (žádám, aby jsi dal podnět o náhradu škody za průtahy v řízení a zákonné vyřízení mého odvolání),

6. Tím, jak jsi byl ve vězení, Nejvyšší soud zamítl v květnu moje dovolání o zrušení Exekuce a Ústavní soud v červenci odmítl moji stížnost o zrušení Exekuce, obě podané Mgr.Kutějem (žádám, aby jsi dal podnět o náhradu škody, která mi stále narůstá a JUDr. Plášil vysloveně všude uvádí aby všechny ty moje peníze byly zasílány výhradně na jeho soukromý účet!!!),

7. Nejvyšší soud v květnu 2011 odmítl moje dovolání o zrušení obou mých Trestních rozsudků = první podmínky a druhé podmínky za to, že jsem naplnil zákonem mi uloženou občanskou povinnost oznámit páchání trestného činu!!!, kterýžto trest jsem ve vší slušnosti odžil vyhýbaje se svým synům, namísto po půl roce za vzorné chování jsem podal žádost o výmaz z rejstříku až po uplynutí trestu, místo aby reagoval obvodní soud, po třech měsících mne odsoudil k dalšímu absurdnímu trestu a ku všemu mi oba tresty sloučil, jako bych ten první vůbec nevykonal!!! Stanovil mi náhradu soudního řízení 2 x 10 000 Kč a způsobil mi tím propuštění ze zaměstnání učitele. (žádám, aby jsi dal podnět o náhradu škody),

8, Ústavní soud v květnu 2011 odmítl moji ústavní stížnost o zrušení obou mých Trestních rozsudků (podanou Mgr.Kutějem), ale naopak požadoval náhradu soudního řízení 2 x 10 000 Kč (jinak vše stejné jako u bodu 7), čímž mi způsobil nemožnost zařazení mne na trhu práce = s dvojnásobným zápisem v trestním rejstříku mne nikdo nezaměstná natož ve školství!!! (žádám, aby jsi dal podnět o náhradu škody),

Jediný Zbyněk, kdykoliv jsme se setkali po soudech druhých kolegů a doma, a Ty, když jsi byl u mně a Valentin, když se jednalo o Unii, jste mi dali jídlo, jinak všichni kolegové s unylými úsměvy na mně bez soucitu dlabali...

________________________________

 

Aktualizováno Neděle, 11 Prosinec 2011 10:52

převzato z www.k213.cz