WWW.ANCPR.ORG

 Výzkumy prováděly např.Národní centrum pro zdravotní statistiku,
 Univerzita ve Wisconsinu,Univerzita v Georgii,Univerzita v Utahu,
 různí psychiatři a psychologové,atd.. 

 Výzkum probíhal v letech 1966až1994.
Příklady výsledků :
- 60% pachatelů obviněných z dětského zneužívání vychovávaly matky
- 55% zavražděných dětí bylo vychováváno matkou,6% otcem
- 84% hospitalizovaných na psychiatrii pocházelo z prostředí,kde chyběl 
          otec
- 75% sebevražd se dopustili ti,kterým scházel ve výchově otec
- 72% vrahů vyrůstalo bez otce
- 70% dlouhodobých vězňů vyrůstalo bez otce
- 87% mladých mužů,kteří měli nějaký problém se zákonem,vyrůstalo bez 
          otce
- 18% dětí zneužívajících omamné látky vyrůstalo v prostředí přísných a
           autoritativních otců
- 35% dětí zneužívajících omamné látky vyrůstalo bez otce
- 69% obětí sexuálního zneužívání pocházelo z prostředí,kde chyběl otec
- 92% pravděpodobnost rozvodu mají dívky,které vyrůstaly bez otce
- o 30% větší pravděpodobnost úrazu nebo nemoci mají děti vyrůstající bez 
             otce
- 79,6% rozvedených matek a 29,9% rozvedených otců přijímá podporu
- 50% matek se domnívá,že další kontakt dítěte s otcem po rozvodu je pro 
          dítě nedůležitý
- 55,3% dětí žijících s rozvedenými matkami a 59,2% dětí žijících po 
              rozvodu s vdanými matkami trpí depresemi a úzkostí
- 7,1% dětí bylo v r.1950 svěřeno po rozvodu do péče otce a v r.1992 to 
            bylo již 24%   ( v ČR v r.1990 to bylo 7,8% )