Odborná literatura.

Naše myšlenky a cíle jsou podporovány několika málo odbornými knihami.
Jsou to především tyto tituly : 
1) T.G.Masaryk : Otázka sociální.
                             Praha 1948
2) P.A.Sorokin : Krise našeho věku.
                           Praha 1945
3) I.A.Bláha : Sociologie.
                      Praha 1968
4) R.A.Warshak : Revoluce v porozvodové péči o děti.     
                             nakladatelství Portál
5) E.Bakalář : Průvodce rozvodem pro všechny zúčastněné. 
                        nakladatelství Lidové noviny
6) P.Černá : Rozvod,otcové a děti.
                      nakladatelství Eurolex Bohemia
7) E.Bakalář : Průvodce otcovstvím aneb bez otce se nedá ( dobře ) žít.
                        nakladatelství Vyšehrad
8) J.Dunovský,Z.Dytrych,Z.Matějček : Týrané,zneužívané a zanedbávané dítě
                                                              nakladatelství  Grada Publishing
9) R.A.Gardner : Syndrom zavrženého rodiče
                            zkrácený překlad původní Gardnerovi práce,MPSV
10) P.Kozáková : Syndrom zavrženého rodiče
                          diplomová práce,Evangelická akademie
11) Z.Matějček : Dítě a rodina v psychologickém poradenství
                         nakladatelství  SPN
12) V.Trnka : Děti a rozvody
                     nakladatelství  Avicenum
 
Samozřejmě nemůžeme pominout ani takové tituly,jako jsou :
ÚSTAVA , Zákon o rodině č.91/98 a Úmluva o právech dítěte.  
O Úmluvě o právech dítěte je důležité vědět i to,že mnohé části této Úmluvy jsou velmi snadno zneužitelné  - viz. umluva.