Proč se lidé zabíjejí. ( nakl. Triton ) Prof.RNDr.Jan Zrzavý,CSc.
,, ... A ukazuje se,že není pravdou,že vraždícím agresorem a největším nebezpečím pro malé děti v rodině
je - jak se veřejně presentuje a jak to většina společnosti přijímá - muž.Vědecká pravda a statistika nás
poučuje,že je tomu právě naopak.Ženy zabíjejí lidská mláďata 2,5x častěji než muži.Slyšíte dobře,dítě v
rodině je ohroženo na životě dvaapůlkrát více od ženy než od muže.Co na to propagátorky a propagátoři
zákona o domácím násilí,který s ženou jako agresorem prakticky nepočítá? ... ,,

 

 

 

 

 

 

 

20.9.2013  MF Dnes :  Majetek při rozvodu rozdělí půl napůl,ale v

                                     penzi ženy prodělají.  ( Březinová Markéta )

                  ,, … Výzkum Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu

                  při institutu CERGE-Eli ukázal,že ženy po rozvodu často tratí

                  na tom,když zůstávají po porodu doma a pečují o děti.Dostanou

                  menší důchod,a to až o 7,1%. …   Zatímco v r.1991 se po více

                  než dvaceti letech od sňatku rozvádělo necelých 13% manželství,

                  loni takových případů bylo více než 30%. … Aby byl systém

                  spravedlivější,autoři navrhují sdílené  důchodové pojištění.V

                  každém roce manželství by se sečetly doby odvodů,náhradní

                  doby i příjmy obou manželů.Každému by se do jeho evidence

                  pak přidala polovina.Průměrný důchod mužů by se tak snížil o

                  2,6%,penze žen by stoupla o 6%. … ,,

                  Koukám,že ženy by chtěly úplně vše a stejně bez ohledu na

                  skutečnost a zdravý rozum!!   Výjimkou je výchova dětí,to

                  chtějí výlučnou péči.

                  Takže děti po rozvodu dostanou,tím pádem i většinu majetku

                   ( půl napůl je pouhá teorie ),jakékoli výživné soud schválí ,

                   tentýž soud nebude vymáhat své vlastní rozhodnutí o styku

                   dětí s vlastním otcem a ještě se tato tragikomedie musí

                   promítnout do výše důchodu.  Tomu se říká právo. Směšné!!

 

 

 

 

 

 

31.8.2013  MF Dnes : Jsem pedofil,kdo je míň?  ( Karásková Ivana )

                  ,, … Věřili byste,že se nedávného pochodu PraguePride

                  zúčastnili i pedofilové? … Dva mladí muži s maskou medvídka

                  na obličeji rozdávali letáky,další nesli transparent hlásající,že

                  Nejen homosexuálové procházejí coming-outem. … Chraň bůh,

                  abychom chtěli bojovat za sex s dětmi.Jde nám o osvětu-

                  -ubezpečuje Daniel. … S organizátory PraguePride pedofilové

                  do bližšího kontaktu nepřišli,o své účasti jim řekli těsně před

                  akcí. … Podle mluvčí festivalu Bohdany Rambouskové to nebylo

                  příliš šťastné rozhodnutí.Zbytečně tak vzbudili pozornost odpůrců.

                  … Stigma kriminálníků se snaží setřít z menšiny Československá

                  pedofilní komunita ( ČEPEK ). … Začínáme akceptovat gaye,

                  lesby,ba i transsexuály.Ti všichni mohou realizovat své preference,

                  sblížit se s objektem své touhy.Pedofilové mají zlomyslným a

                  krutým zásahem matky přírody život ještě těžší,aniž by si to

                  jakkoliv zavinili. … ,,

                  Homosexuálové taky kdysi bojovali za svá ,,práva,, a dušovali se,

                  že chtějí pouze akceptovat většinovou společností. Postupem času

                  chtěli víc a víc a nyní chtějí nejen adoptovat děti,ale také výhody,

                  které doposud náleželi pouze rodinám,kde se rodily a rostly děti!?!

                  Kdy s něčím podobným přijdou zoofilové,nekrofilové,atd.?

                  Rozklad společnosti postupuje mílovými kroky!!!     

 

 

 

 

 

12.8.2013  MF Dnes : Průlom v alimentech:i krize se musí počítat.

                                     ( Luděk Navara )

                  ,, Ústavní soud se minulý týden zastal muže,který se ocitl v

                  neřešitelné situaci.Předchozí soudy mu nařídily platit alimenty

                  ve výši 15000,- měsíčně,avšak jeho příjem činil v té době

                  9500,-. … Muž se dostal do problémů ne zcela vlastní vinou:

                  výživné platil řádně a podle původního soudního rozsudku.

                  Jenže přišlo překvapení:nový soud mu na návrh bývalé

                  manželky výživné zpětně zvýšil,takže vznikl dluh a tuto částku

                  mu soud nařídil doplatit.Takto je možné podle zákona zvýšit

                  alimenty až tři roky nazpět.Tato možnost vychází vstříc ženám,

                  které se ocitnou v těžké situaci a dostávají méně,než pak

                  odpovídá skutečným výdělkům bývalého partnera. … Když soud

                  někomu uloží takovou povinnost,musí mít představu,jak ji bude

                  plnit-řekla soudkyně ÚS Dagmar Lastovecká. … Rozhodnutí

                  ÚS automaticky neznamená,že muž bude platit méně:soudy se

                  musí jeho případem znovu zabývat a důkladněji jej posoudit.

                  … ,,

                  Konečně se v plné nahotě projevila absurdnost českého

                  ,,opatrovnického,, systému,který stanovuje výživné bez ohledu

                  na cokoli!               Tisíce otců je v ČR ročně odsouzeno za

                  tzv.neplacení výživného a přitom je nemohou platit,neboť

                  dle soudů mají platit více,než sami vydělávají. Absurdní!!

                  Tomuto se prý říká ,,právní stát,,. Chucpe! 

 

 

 

 

 

 

1.8.2013  MF Dnes : Neostře sledovaná justice.  

                                  ( Petr Kolman – právník,vyučuje na MU v Brně )

                ,, Problematika soudů a státních zastupitelství je pro každý

                demokratický právní stát klíčovou. … Jednoduše řečeno-místa

                v justici jsou v drtivé míře obsazena,a to patrně na mnoho dlouhých

                let do budoucna. … Přitom celkový počet soudců je v Česku

                3063. … Vždyť kdo by byl rád celý život asistentem soudce?Tedy

                s nižším platem a společenskou prestiží. … Navýšení počtu soudců

                je ekonomicky nemožné,když máme jeden z nejvyšších počtů soudců

                na počet obyvatel v EU,ne-li dokonce na světě. … Jednou z možných

                cest je snížení zákonného věku soudců a státních zástupců pro odchod

                z justice. … Pro populistická řešení není místo,nicméně zavírání očí

                nad zmíněnou problematickou oblastí též není správná a dlouhodobě

                udržitelná cesta. … ,,

                Soudců v ČR je příliš moc a navíc mají v podstatě definitivu,což je

                mnohdy vede k přesvědčení o vlastní neomylnosti bez ohledu na

               cokoli.Příkladem je ,,opatrovnická,, justice,kdy soudy stále neberou

               v potaz nezastupitelnost otců pro zdárný vývoj dětí?!?  

  

 

 

 

 

 

24.7.2013  MF Dnes : Řeší se reforma penzí,ale úbytkem dětí se

                                    nikdo nezabývá.  ( Jitka Vlková )

                  rozhovor s demografkou Jitkou Rychtaříkovou z UK

                  ,, Z mého pohledu je zásadní nikoliv počet seniorů,ale to,že se

                  počty živě narozených dětí sníží na jednu třetinu. … Dají se

                  nastavit opatření rodinné politiky tak,aby se snížil rozdíl v

                  životní úrovni a životních šancích mezi bezdětnými a těmi,co

                  mají děti. … Z výběrových šetření zabývajících se chudobou

                  vyplývá,že víc ohroženy jí jsou neúplné rodiny nebo rodiny s

                  více dětmi než senioři. … Politika není vstřícná ke kombinaci

                  práce a rodiny. … Protože pokud žena nemá stabilního

                  partnera,manžela,tak je na rozdíl od minulosti v pasti.Nejsou

                  předškolní zařízení a ze sociální podpory nemůže normálním

                  způsobem vyžít. … Doba je nejistější,děti jsou ohroženější

                  než dříve. … ,,   

                  Typicky ženský alibistický pohled na problém – My,ženy,

                  chceme děti,ale jen pokud budeme mít to a to a to.

                  Ve skutečnosti jsou děti pro většinu dnešních žen přítěží a

                  jen se vymlouvají!  Vždyť i za války se rodilo více dětí!! 

                  Problém je také v tom,že muž je v dnešním světě rukojmím

                  státu,pokud se stane otcem.

 

 

 

 

 

5.6.2013  MF Dnes : Třetina Čechů pro adopci dětí homosexuály.

                                   ( ČTK )

                ,, Zhruba třetina Čechů a Češek míní,že by homosexuálové měli

                mít právo adoptovat děti.V r.2005 si to myslela ani ne pětina

                lidí.Proti tehdy bylo 70% dotázaných,nyní 57%.Právo na sňatek

                lesbickým ženám a gayům nyní přiznává polovina lidí,na

                uzavírání registrovaného partnerství pak tři čtvrtiny.Zjistilo to

                Centrum pro výzkum veřejného mínění.Do výzkumu se v květnu

                zapojilo 1062 lidí nad 15 let. Skupina poslanců připravuje novelu,

                která by registrovaným párům umožnila osvojit dítě partnera.

                Podle aktivistů i některých zákonodárců žije v Česku řada dvojic

                stejného pohlaví,které potomky vychovávají.Děti však mají

                oficiálně jen jednoho rodiče. ,,

                Když média budou masivně a stále lidi přesvědčovat o čemkoli,

                tak tomu mnoho lidí nakonec uvěří - minulost nás o této masáži

                dostatečně přesvědčila!?

                Může mne někdo vysvětlit,jak může mít dítě jen jednoho rodiče?

                To přece biologicky nejde!! Samozřejmě existují různé ideologické

                berličky,které s tím nemají sebemenší problém. Ovšem problém

                potom mají děti,ale koho to zajímá,že?

 

 

 

 

22.5.2013  MF Dnes : Otcovská dovolená by mohla otcům pomoci.

                                 ( Eva M.Hejzlarová-odborná asistentka na FSV UK )

                  ,, … V tomto boji se nicméně přehlíží potenciál,který návrh

                  oranžového klubu má-totiž pomoci mužům,kteří by se chtěli o

                  své děti starat i přesto,že se s jejich matkou rozešli. …

                  Každoročně je u nás asi 12 tisíc nových otců,kteří své dítě uvidí

                  v průměru dva víkendy v měsíci. … Je pak nabíledni,že

                  otcovská dovolená by velmi pravděpodobně vedla k rozšíření

                  střídavé výchovy po rozvodu. … V opatrovnickém řízení by

                  pak bylo těžší vykreslovat je jako nekompetentní zpovykance,

                  kteří ,,teď najednou,, chtějí dítě,když se o něj roky předtím

                  nestarali.Pokud stát rozhoduje,jak bude dítě vychováváno po

                  rozvodu ( a tuto jeho úlohu nikdo nezpochybňuje ),měl by se

                  snažit i o to,aby nebyl systematicky znevýhodňován jeden z

                  partnerů.Otcové tady totiž nejsou jen na vydělávání peněz. ,,

                  Otec,který normálně chodí do zaměstnání a po zbytek dne se

                  běžně stará o rodinu,je pro opatrovnický systém  nekompetentní

                  zpovykanec.Ano,toto je všeobecně o opatrovnickém systému v

                  ČR známo.

                  Takže pokud otec není na otcovské dovolené,tak o dítě  nemá

                  zájem?! Povinná otcovská dovolená povede k rozšíření střídavé

                  péče?   Tuto naivitu,či manipulaci,s autorkou nesdílím!!

                  Konečně je třeba schválit střídavou péči ,pokud se rodiče neshodnou

                  na něčem jiném!

                 

 

 

 

 

 

 

15.5.2013  MF Dnes : Tátové patří do rodin.Co je na tom?  

                                     ( Jana Ciglerová )

                  ,, Byla to ta nejrozumnější věc,kterou politici pro tuhle zemi

                  mohly udělat.Přimět otce,aby během prvních tří let dítěte s

                  ním byli alespoň jeden měsíc doma oni. … A teď mi prosím

                  vysvětlete,co je na tom tak příšerného,že i jinak poměrně

                  inteligentní muži bijí na poplach? … Vztah,který si k vlastnímu

                  dítěti vytvoří otec díky tomu,že se o něj musel starat,mu už

                  nikdo nevezme. … Co se však s přítomností otců v rodinách

                  změní,jsou děti.Ty potřebují otce,a české obzvlášť. … Dobře

                  vím,že ať své syny budu vychovávat sebelépe,mužství jim

                  nikdy nepředám. … Děti potřebují vidět,jak věci dělají muži,

                  a muži mají určovat to,jak jejich děti tráví dny. … Ale jeden

                  až tři měsíce z prvních tří let už navždy způsobí,že vedle matky

                  bohyně bude táta zase král.,,

                  Nejrozumnější by bylo konečně schválit střídavou péči,čímž

                  by se také m.j. vyřešil problém se zaměstnaností žen a děti

                  by konečně měly jistotu výchovného působení otců celý svůj

                  život a ne jen na tři měsíce,či jak se to matkám zrovna hodí!!

                  

 

 

 

 

 

 

15.5.2013  MF Dnes : Adopce dětí gayi ve Sněmovně:střet nováčků

                                    s konzervativci.   ( jp )

                  ,, … Skupina poslanců v čele s Viktorem Paggiem ( LIDEM )

                  navrhne,aby páry stejného pohlaví mohly adoptovat dítě.Zákon

                  už je sepsaný. … Pár by mohl adoptovat biologické dítě některého

                  z obou partnerů  (např.z předchozího vztahu ) ,které v domácnosti

                  často stejně už dávno žije. … Když kdysi ČSSD uzákonila

                  registrované partnerství,dala veřejný slib,že nepůjde dál a nebude

                  už podporovat adopce homosexuály. … Zastánkyní adopcí gayi

                  je v soc.demokracii třeba stínová ministryně pro rodinu Michaela

                  Marksová Tominová. … K návrhu se hlásí třeba Jana Černochová

                  z ODS. … Odvážnější variantu,aby páry stejného pohlaví mohly

                  usilovat i o dítě z dětského domova,předkladatelé nechají zatím

                  v šuplíku.,,

                  Homosexuální chování NEMÁ budoucnost,proto není možné

                  dávat ho na stejnou úroveň jako heterosexuální!?! 

                  Navíc takovéto liberální smýšlení vede k tomu,že je vlastně jedno,

                  kdo dítě vychovává. Což je samozřejmě nesmysl-je velký rozdíl,

                  zda dítě vyrůstá např.v ústavu nebo přirozené rodině!

                  Samozřejmě bylo od počátku jasné,že homosexuálové budou

                  chtít stále více a více,až se budou chtít cítit jako heterosexuálové.

                  Takže adopce v žádném případě!

 

 

 

 

 

 

13.5.2013  MF Dnes : ČSSD žene otce na rodičovskou.  ( hv )

                  ,, Povinné střídání matky a otce na rodičovské dovolené či

                  povinnost školek přijmout dítě nad tři roky věku patří mezi

                  návrhy,které předkládá sociální demokracie v rámci přípravy

                  volebních témat.  … Desatero návrhů,jak podporovat rodiny s

                  dětmi,zpracovalo pro ČSSD devět žen z občanského sdružení

                  Oranžový klub.To je navázáno na sociální demokracii. … ,,

                  Nutit rodiny do jakéhosi ,,správného,, chování je jen začátek

                  většího vměšování státu do chodu rodin a je názornou ukázkou

                  smýšlení socialistů – vidí lidi jako neschopné a nesprávně se

                  chovající a proto je třeba je vést za ručičku. Chucpe!

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2013  MF Dnes : Zákaz vstupu ponižuje muže. 

                                  ( Petr Kolman – právník,vysokoškolský pedagog )

                ,, V poslední době se rozmáhají posilovny jen pro ženy.Tedy se

                zákazem vstupu mužů. Pan R. se obrátil na veřejného ochránce práv

                s podnětem,zda se může v případě provozování fitness-center

                určených výhradně pro ženy jednat o diskriminaci.A ombudsman

                seznal,že to diskriminace není. Příliš nechápu ombudsmanovu

                argumentaci,že je to přípustné omezení,protože by se tam ženy a dívky

                mohly setkat s nevítanými pohledy či poznámkami od kluků a mužů.

                … Není možné diskriminačně házet všechny muže do jednoho pytle

                jen kvůli příslušnosti k nějakému pohlaví. … Za diskriminační považuji

               i opakované ,,kvazivtipné,, zobrazování mužů v reklamách coby

               hlupáků,kteří nepoznají kvalitní spoření ( dobrou polévku,prací prášek

               či jiný produkt ) a žena jim musí vše ,,vysvětlit,,. Zkrátka:česká

               veřejná správa by se neměla zaleknout ani větších úkolů a třeba i proti

               diktátu Bruselu se zastat práv mužů a jít EU v boji proti diskriminaci

               příkladem. ,,

               Zde je další příklad naprosté zbytečnosti Veřejného ochránce práv?!

               Jakékoli zákazy vstupu či činnosti osob dělené dle pohlaví JSOU

               bezpochyby diskriminační!!   Jde jen o to,jak to složitě ,,okecat,,.

               Příkladem ,,okecávání,, je reakce Jany Kvasnicové  z kanceláře

               ombudsmana v MF Dnes ze dne 13.5.2013 .

               Co mužům ,,ochránci práv,, zakážou příště?    

 

 

 

 

 

 

 

23.4.2013  MF Dnes : Alimenty,nebo řidičák-funguje to.

                                    ( Jakub Pokorný,Ivana Karásková )

                  ,, O řidičský průkaz od začátku letošního roku můžete přijít nejen

                  za vážný dopravní přestupek,ale i za neplacení alimentů. … Otcové

                  začínají platit i zdánlivě nedobytné dluhy. … Zákaz řízení je v dnešní

                  době přece jen docela tvrdým trestem.Nelze ho však udělit neplatičům

                  výživného,kteří přinesou ze zaměstnání potvrzení,že automobil

                  potřebují k práci. … Zkušenosti z praxe hovoří o tom,že tato sankce

                  je účinná pouze v případě,že otec ( v minimu případů matka ) skrývá

                 majetek a příjmy. … Když se tedy osvědčilo (( pozn. zabavování ŘP )),

                 nešlo by podobně vymáhat i jiné dluhy?To by chtělo zvláštní analýzu,

                 výživné je specifická oblast-odpověděl opatrně exministr sprav. Jiří

                 Pospíšil. … ,,

                 Samozřejmě,že represe funguje!

                 A co takhle stejným způsobem vymáhat dodržování pravomocných

                 rozsudků o styku dětí se svými otci?!

                 Proč takto nevymáhat veškeré dluhy?!          

                 Řeči o výživném jako  o specifické oblasti  jsou směšné – tato tvrdost

                 při vymáhání výživného je jen proto,že se to v drtivé většině týká

                 otců! 

 

 

 

 

 

 

15.4.2013  MF Dnes : První počin první dámy:shání půjčku pro děti v

                                    Klokánku.   ( Jana Blažková )

                  ,, Ivana Zemanová už ví,jakým způsobem se zapojí do charitativní

                  činnosti,jak je u prvních dam zvykem. … Jako první přijala

                  minulou středu předsedkyni Fondu ohrožených dětí Marii

                  Vodičkovou.Schůzku dojednal jeden z hlavních sponzorů a

                  představitelů Zemanovců,podnikatel Martin Nejedlý. … Její

                  Fond ohrožených dětí se od ledna dostal kvůli nedokonalé

                  novele zákona o sociálně právní ochraně dětí do zoufalé finanční

                  situace. … Zemanovci fondu nepomáhají poprvé. … ,,

                  Pro pořádek-peníze potřebuje FOD,ne děti.    Děti především

                  potřebují OBA rodiče,což FOD stále nechce pochopit a tak se

                  stále chlubí svým výchovným prostředím ,,připomínajícím

                  rodinu,,. Přitom tam děti ,,vychovávají,, pouze ženy.

 

 

 

 

 

 

8.3.2013  MF Dnes : Soumrak manželství.Každý desátý žije sám.

                                  ( Kateřina Frouzová )

                ,, … Jenže Petr je zklamaný,osamělý a k zbláznění zoufalý.Nemůže

               již léta najít ideální partnerku,pomalu se vzdává naděje. … ČSÚ včera

               zveřejnil,že ve třetině českých domácností žije jen jeden osamělý člověk.

               … Celkem je v Česku 1,4milionu lidí,kteří bydlí sami.To je třikrát více,

               než v r.1961. … A hlavní důvod vidím v tom,že život v rodině přináší

               odpovědnost,která je v současné době trochu nemoderní-tvrdí sociolog

               Vladimír Kožíšek. … Drží se vize dokonalého vztahu a když se jim

               dokonalý nezdá,tak ho ukončí-dodává psycholog Jeroným Klimeš. …

               V neúplných ( převážně rozvedených ) rodinách vyrůstá asi pětina dětí.

               … ,,

               Ideálního a dokonalého není na světě nic,ale lidé vyrůstající jen s jedním

               rodičem právě po tomto prahnou.Poté jsou,logicky,zklamaní a neví co

               si počít.

               Aby takových nešťastných lidí nepřibývalo,je zapotřebí umožnit dětem

               vyrůstat s oběma rodiči!

               Manželství mezi mužem a ženou nic nemůže plnohodnotně nahradit.

 

 

 

 

 

 

5.3.2013  MF Dnes : Kárná žaloba za zatčení aktivisty za práva otců. ( ČTK )

                ,, Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová podala kárnou žalobu na

                soudce Ondřeje Láznu,jenž působí u Obvodního soudu pro Prahu 10.

                Důvodem je Láznův postup v kauze Jiřího Fialy ze sdružení K213.

                Fiala je dlouholetý kritik české justice,spolu se svým sdružením bojuje

                za práva otců ve sporech o svěření dětí do péče.Lázna loni vydal na

                Fialu zatykač.Právě postup při vydání zatykače je bezprostředním

                důvodem pro podání kárné žaloby.Další podrobnosti Brožová nechce

                zatím zveřejnit. ,,

                Jak svévolně,zlovolně a protizákonně  může v ČR soudce postupovat,

                si můžete prostudovat na stránkách  www.k213.cz .

                Chce to skutečnou reformu justice!!     

 

 

 

 

 

 

12.2.2013  MF Dnes : Manželství je umění.Nezvládá ho stále více lidí,dnes

                                    už statisíce.   ( Ivana Karásková )

                  ,, … Stabilních dvojic však v dnešní době  kvapem ubývá.Počet

                  neúplných rodin se v česku vyšplhal až na 250tisíc. … Neúplné rodiny

                  tvoří dnes čtvrtinu domácností a jde o celosvětový trend. … Podle něj

                  (( pozn psycholog Raus )) má člověk,zvláště vyrůstal-li sám v

                  nefunkční rodině,tendenci vytvářet si v představách ideální svět.V

                  reálném vztahu je ale zapotřebí vysněný svět opouštět a na svoje sny

                  trošku rezignovat.   S cílem zvýšit kredit svazku vznikl Národní týden

                  manželství roku 1996 ve Velké Británii,v Česku se tato aktivita ujala od

                  r.2007. Letošní téma pod názvem Manželství je umění  ,odkazuje na fakt,

                  že každý dobrý vztah je nutné tvořit. ,,

                  No jasně,že lidé nezvládají vztahy,když jich čím dál více žije jen s jedním

                  rodičem!?!  V tzv.neúplných rodinách nemusí řešit názorové rozdíly a tak

                  děti později neví,co s tím.

                   Místo huráakcí by bylo lepší,kdyby se stát přestal míchat do chodu rodin

                  a uzákonil střídavou péči jako hlavní při řešení porozvodové výchovy

                  dětí.   

 

 

 

 

 

 

5.2.2013  MF Dnes : Justiční omyl:pět milionů za zkažený život  a rok

                                   ve vězení.   ( Ivana Karásková ) 

                ,, Bezmála dvacet let žil Jan Šafránek s cejchem násilníka a sexuálního

                devianta.Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou ho v r.1993 poslal na

                tři a půl roku do vězení za znásilnění sedmnáctileté dívky.Nakonec

                neprávem strávil za mřížemi jeden rok.Skutečný pachatel se našel až

                po letech. Za justiční omyl se včera Šafránek dočkal alespoň finanční

                satisfakce. … Po tak drsné zkušenosti se nevinný muž stáhl do sebe.Je

                plachý,dnes je mu čtyřicet let a ani se neoženil. …  Starší sestra Jana

                totiž v r.2007 zachytila v pátrací relaci Na stopě,že královéhradečtí

                kriminalisté hledají další oběti recidivisty Milana Puhlovského.

                Způsob znásilnění se nápadně podobal případu,který přiřkli bratrovi.

                Zavolala do Hradce.Kriminalisté Michal Hynek a Milan Jušta si

                vyžádali spis a užasli.Policisté,státní zástupci i soudci přehlédli tak

                jasný důkaz o Šafránkově nevině.Jako pachatele ho vylučovala

                biologická expertiza,nehledě na další přehmaty. … ,,

                Za zkažený život pouze pět milionů?! Směšné!

                Komentovat tuto hrůzu jako PŘEHLÉDNUTÍ ,OMYL či PŘEHMAT je

                také  pro silné žaludky. Vždyť to byla obyčejná SOUDNÍ ZLOVŮLE a

                AROGANCE !!!

                Kolik takových má na svědomí náš ,,právní,, stát?  

                A kolik jich ještě bude?

 

 

 

 

 

 

25.1.2013  MF dnes : Za sex s dětmi jdou za mříže.  ( vary.idnes.cz )

                   ,, Matka s otčímem v Chebu nutili pětiletou a sedmiletou dceru

                   k sexu.Matka posedí za mřížemi 4,5 roku,otčím osm let. ,,

                   Feministky si do svých statistik opět zavedou další rodinu,kde

                   dochází ke zneužívání dětí.A opět určitě neuvedou,že tyto hrůzy

                   páchá za pomoci matky otčím,ne otec.

                   Jak nyní soudy otci dětí zdůvodní svěření dětí této takymatce?

                   Také musím zmínit klasicky genderově rozdílné tresty!! Ať žije

                   papírová rovnost před zákonem.

 

 

 

 

 

 

 

17.1.2013  MF Dnes : Soudce svlékl talár,prý ovlivnil vyšetřování.  ( ČTK )

                  ,, Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS dočasně zprostil výkonu

                  funkce soudce Městského soudu v Brně Jiřího Peška.Ministerstvo to

                  ve středu uvedlo na svém webu.Protikorupční policie viní Peška z

                  nepřímého ovlivňování kauz.Podle médií se snažil zdiskreditovat

                  svědky v korupční kauze bývalého starosty Brna-Žabovřesk Aleše

                  Kvapila.Zproštění potrvá do pravomocného skončení Peškova

                  trestního stíhání. ,,

                  Takový člověk by měl být bez taláru do konce života!!  No jo,ale

                   naše ,,úžasná,, Ústava to bohužel prakticky neumožňuje.     

 

 

 

 

 

 

 

15.1.2013  MF Dnes : I obyčejnou vařečkou lze týrat dítě. 

                  ( Džamila Stehlíková – lékařka,univerzitní pedagožka a politička )

                  ,, … Tělesným týráním může být i nepřiměřené či opakované tělesné

                 trestání,jehož důsledkem jsou tělesná zranění.K těmto zraněním patří

                 i zavřená poranění bez porušení kůže včetně pohmoždění. … Za

                 většinou případů týrání dětí stojí nechtěné překročení hranice mezi

                 tělesným trestem a týráním.Právě proto tolik diskutovaný zákaz

                 tělesných trestů,který stále neplatí,by byl dobrou prevencí týrání dětí.

                 … Matka však nebyla odsouzena za to,že vzala vařečku,ale za to,že

                 opakovaným nepřiměřeným  trestáním způsobila svému dítěti zranění,

                 která odpovídají definici týrání. ,,

                 Opět se objevila samozvaná ochránkyně ,,práv dětí,, a určuje rodičům,

                 jak mají své děti usměrňovat.I když sama přesně neřekla,co si máme

                 představit pod pojmem OPAKOVANÉ NEPŘIMĚŘENÉ trestání.

                 A tak jsou rodiče stále rukojmími tohoto ,,právního,, státu.

  

 

 

 

 

 

 

9.1.2013  MF Dnes : Výprask jako zločin.   ( Ivana Karásková )

                ,, Osmatřicetiletou matku odsoudil loni OS pro Prahu 4 za týrání

                dítěte-dostala roční podmínečný trest s tříletou zkušební dobou.

                Dvakrát totiž ztloukla svého syna vařečkou.Úřadům to oznámila

                psycholožka Marcela B.. … Aby nedošlo k omylu,dobré psychology

                chovám ve velké vážnosti.Být tímto dětským specialistou ovšem

                automaticky neznamená mít patent na výchovu dětí,byť jsou o tom

                někteří odborníci na lidskou mysl přesvědčeni. …  Matky se loni v

                říjnu zastal Nejvyšší soud.Verdikt zrušil a kauzu vrátil zpět obvodnímu

                soudu s tím,že o žádné týrání nešlo. … Markétu F. zájem médií zaskočil.

                Silnější,nakrátko ostříhaná žena,kterou do justičního paláce doprovodil

                manžel,nosí podle své advokátky v duši pocit křivdy,o kterém zatím

                není schopna na potkání promluvit. … Včerejší líčení trvalo jen dvě

                minuty.Poté je předsedkyně senátu Jana Knoblochová odročila na únor,

                jelikož chce ještě vyslechnout znalce z oboru zdravotnictví.Matčina

               advokátka Hana Karásková nechápavě kroutí hlavou.Odročení ji

               překvapilo.Vždyť stanovisko NS je pro soudy nižších instancí závazné.

               … Matce nezákonně odebrali obě děti,kromě syna i dceru a trvalo

               skoro šest měsíců,než se nám je podařilo dostat zpátky domů-zlobí se

               právnička. … Z rozhodnutí opatrovnického soudu se však obě děti

               ocitly na čas v zařízení FOD Klokánek.předsedkyně fondu Marie

               Vodičková se ke konkrétní kauze nechce podrobněji vyjadřovat. …

               Markéta F.si v jednu chvíli přestala vědět rady.Problémy s výchovou

               Chlapce jí přerostly přes hlavu.Její manžel se doma do péče o děti

               příliš nezapojoval. … Pomoc hledala i u psycholožky. … ,,

               Svévolné zásahy státních orgánů do péče o děti jsou stále častější?!

               Pokud je dítě SKUTEČNĚ týráno,tak je to pochopitelné,ale občasný

               výprask není zločin!

               Znáte to pořekadlo – OHÝBEJ STROMEK DOKUD JE MLADÝ. A

               hlavně je to staletími ověřené.  

 

 

 

 

 

4.1.2013  MF Dnes : Líná spravedlnost.  ( Luděk Navara )

                ,, … Josef Havelka vede spor (( pozn. 11 let !! )) o náhradu škody za

                zlikvidovaný hotel v Jizerských horách,který získal v restituci. …

                Tehdy Havelkovi vznikla škoda přes milion korun.Dnes už mluví o

                celkových škodách v řádu desítek milionů korun,neboť do nich

                započítává inflaci a ušlé zisky z možných pronájmů. … K ničemu

                nevedlo ani Havelkovo vítězství u Evropského soudu pro lidská práva

                ve Štrasburku,kde si úspěšně stěžoval na průtahy. … Závěr pro

                Havelku : nedůvěra k české justici. …  Např.u trestních řízení delších

                než sedm let evidovalo v r.2011 min.spravedlnosti 615 případů. …

                Ostatně stíhání komunistických zločinů se stalo ostudou české justice

                obecně.Není divu:bývalé komunisty soudí ti,kteří jim v talárech kdysi

                poslušně sloužili. … Situace je o to horší,že kariérní postupy zděděné

                z rakouské monarchie zcela spolehlivě betonují vyšší soudní instance

                staršími soudci,kteří vyrostli v temných komunistických časech. …

                Mladí a odvážní soudci existují.Jsou však zpravidla na nižších

                instancích a jejich nekompromisní verdikty jsou paradoxně často

                nikoli zdrojem naděje,ale dalších průtahů,neboť je výše postavení soudci

                obratem ruší. .. Nejpravděpodobnější scénář bývá vždy podobný:spor

                si soudy budou přehazovat tak dlouho,až o něm veřejnost ztratí přehled.

                Česká justice je nejen pomalá,ale i nepředvídatelná. … A částky,které

                všichni ze svých daní zaplatíme za pomalé soudy,jsou tak vysoké,až se

                tají dech : vloni dali min.úředníci na odškodném za nepřiměřenou

                délku řízení více než 26milionů korun na základě rozhodnutí soudu.

                Mimosoudní cestou to bylo ještě víc:přes 35milionů! … Jeden spor je

                v české justici symbolický.Výborně ( bohužel ) ilustruje její stav.Tři

                bývalí studenti,kteří vedli revoluci v r.1989 na brněnské fakultě

                architektury,tehdy kritizovali šéfa tamní komunistické buňky Jana

                Snášela.On si to nenechal líbit a dožadoval se u soudu omluvy.A soud

                dodnes neskončil. … ,,

                Proč by se čeští soudci takto nechovali,když mají doživotní definitivu,

                nikdo na ně nemůže a nejsou za nic odpovědní?!

                Napravit to můžou jedině volby soudců a zavedení porot!!       

 

 

 

 

 

 

 

 

Media za r.2012  -  media12