Kolik dětí žije v neúplných rodinách

rok        celkem        neúplné rodiny bez dětí    jedno dítě     dvě děti     tři děti         čtyři a více   

1961     249 600                           134 900               77 800          26 300         7 500           3 100
1970     306 700                           149 700             111 300          35 800         7 800           2 300
1980     325 100                           121 200             133 500          57 700       10 400           2 300
1991     434 400                           180 300             166 000          73 400       12 500           2 200
2001     576 400                           233 000             221 900        102 400       15 800           3 300

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů

 

 

 

Rozvody v Česku

1998    32 363
1999    23 657
2000    29 704
2001    31 586

* Celkem žije v neúplných rodinách na 1,5 milionu osob, z toho 488 tisíc
závislých dětí.
* V letech 1991-2001 vzrostl počet neúplných rodin o 142 tisíc (z toho 89
tisíc je se závislými dětmi), nejvíce za posledních 40 let.
* Počet mužů pečujících o nezaopatřené děti, se za toto období zvýšil z 30
na 43 tisíc.
* V čele 85 procent neúplných rodin je žena.
* Nejvíce neúplných rodin je v Praze, v Brně, na Karlovarsku, Sokolovsku a
Chebsku; nejméně na Pelhřimovsku, Rokycansku, Havlíčkobrodsku a v okresech
Žďár nad Sázavou a Plzeň-jih.

 Zdroj: ČSÚ

 


Uvodni strana.