SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA JUSTICE, CRIME
7 - 6. Odsouzení podle věkových skupin (stav k 31. 12.)
         Convicted persons: by age group, 31 December
Pramen: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR,
evidence odsouzených a obviněných osob ve věznicích a vazebních věznicích
Source: General Directore of the Prison Service of the Czech Republic, registry of sentenced and accused persons in prisons and custody.
Věková skupina 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Age group
Celkem -   ženy 405 477 519 616 605 547 508 Total - Females
muži 11 103 13 347 14 423 15 510 14 966 14 190 12 321 Males
v tom:              
17 - 18    ženy 2 2 3 1 0 4 1 17 - 18     Females
muži 75 69 75 56 53 101 98 Males
19 - 21    ženy 11 18 16 20 24 19 16 19 - 21     Females
muži 779 943 798 847 686 909 674 Males
22 - 25    ženy 77 75 79 104 105 72 67 22 - 25     Females
muži 2 662 3 240 3 445 3 468 3 205 2 414 1 957 Males
26 - 30    ženy 88 84 94 96 95 93 80 26 - 30     Females
muži 2 314 2 787 3 067 3 433 3 347 3 089 2 672 Males
31 - 45    ženy 188 248 260 310 289 251 228 31 - 45     Females
muži 4 369 5 029 5 587 6 088 5 956 5 880 5 269 Males
46 - 60    ženy 36 48 67 82 87 103 108 46 - 60     Females
muži 853 1 220 1 384 1 549 1 650 1 720 1 561 Males
61 - 65    ženy 2 1 0 3 4 3 4 61 - 65     Females
muži 39 46 49 49 47 57 57 Males
66 +         ženy 1 1 0 0 1 2 4 66 +         Females
muži 12 13 18 20 22 20 31 Males
Uvodni strana